Ajan­kohtai­sta 6/1995 vsk 50 s. 604

Urheilija voi olla astmaindikaattori

Astman tai sen kaltaisten oireiden runsas esiintyminen urheilijoilla voi johtua suuresta altistumisesta allergeeneille ja infektioille tai ympäristötekijöille, kuten kylmälle ja kuivalle ilmalle. Urheilijat saattavat toimia eräänlaisina astman indikaattoreina, esitti erikoislääkäri Heikki Tikkanen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta valtakunnallisilla astmapäivillä Tampereella.

Eräiden tutkimusten mukaan jopa 40-60 % urheilijoista kärsii astman tai rasitusastman kaltaisista oireista. Rasitusastmareaktio voi ilmetä poikkeuksellisen raskaita suorituksia päivittäin tekevillä urheilijoilla tavallista helpommin. Esimerkiksi maratonjuoksijan on laskettu hengittävän yhden kilpailun aikana runsaassa kahdessa tunnissa kahden kuukauden ilmamäärän. Harjoituksissa juoksijalle saattaa kertyä viikoittain useitakin maratoneja.

Lue myös

Tarkkaa syytä keuhkoputkien supistumiseen rasituksen yhteydessä tai sen jälkeen ei tiedetä. Heikki Tikkasen mukaan rasitusastmareaktion selitykseksi tarjotuista useista teorioista mikään ei yksiselitteisesti selitä reaktiota: altistavia tekijöitä ovat mm. kylmä ja kuiva ilma, keuhkoihin joutuvat allergeenit, virustulehdukset henkilöillä, joilla on herkkä keuhkoputkien supistumistaipumus, ja lisäksi reaktion taustalla voi olla hermostollisia ja verenkiertoon liittyviä mekanismeja.

Astmalääkkeistä ei Tikkasen mukaan ole osoitettu olevan tehoa terveillä urheilijoilla. Niiden sivuvaikutuksista voi sen sijaan olla haittaa. Lääkkeet voivat aiheuttaa käsien vapinaa ja sykkeen kiihtymistä. (STT)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030