Ajan­kohtai­sta 33/1995 vsk 50 s. 3596

Uudesta seuranta-järjestelmästä tietoa sukupuolitautien torjunnan tueksi

Suomessa todettiin viime vuonna 8 609 klamydia-, 520 tippuri-, 70 HIV- ja 69 kuppatartuntaa. Tartuntatauti-ilmoituksista saadaan perustiedot sukupuolitautien määristä, mutta tarkempia tietoja mm. potilaiden riskikäyttäytymisestä on kaivattu erityisesti torjuntatyön tarpeisiin. Tätä varten käynnistettiin tämän vuoden alussa sukupuolitautien anturikeskusjärjestelmä.

Suurimpien kaupunkien viiden sukupuolitautien poliklinikan kaikilta asiakkailta kerätään kyselylomakkeilla tietoja mm. oireista, tartuntapaikasta ja -tavasta, seksikumppanien määrästä, alkoholin ja huumeiden käytöstä sekä aiemmista sukupuolitaudeista. Vastaavat tiedot kerätään myös kahdesta naistentautien klinikasta (HYKS, OYKS), YTHS:n vastaanotoilta (Helsinki, Oulu) sekä kolmesta terveyskeskuksesta (Lappeenranta, Kauhajoki, Ivalo) potilailta, joilla todetaan sukupuolitauti. Tiedot kerätään kuhunkin yksikköön sekä valtakunnallisesti Kansanterveyslaitoksen infektioepidemiologian osastolle.

Ensimmäisen puolivuotiskauden analyysiin tietoja kertyi sukupuolitautien poliklinikoista 3 655 kävijästä. Heistä 10 %:lla todettiin kondylooma, 10 %:lla klamydia, 3,5 %:lla herpes ja 0,5 %:lla tippuri ja lisäksi 12 potilaalla kuppa ja yhdellä HIV-infektio. Muista yksiköistä saatiin tiedot yhteensä 154 klamydia- ja neljästä tippuritartunnasta. Tuloksia esitteli professori Timo Reunala HYKS:n sukupuolitautien poliklinikasta Valtakunnallisilla tartuntatautipäivillä Helsingissä.

Lue myös

Seksisuhteet ulkomaanmatkoilla ilman kondomin suojaa ovat merkittävä tartunnanlähde: 12 %:lla miehistä ja 6 %:lla naisista tartunta oli tuotu tuliaisena ja lisäksi 6 %:lla naisista oli Suomessa ulkomaalainen seksikumppani. Miesten tartunnat olivat useimmiten peräisin Venäjältä, Virosta tai Thaimaasta, naisten tartunnat enemmänkin Välimeren maista. Erityisesti tippuri- ja kuppatartunnat ovat Venäjän ja Baltian maiden epidemian seurausta, klamydia sen sijaan saadaan valtaosin (95 %) Suomesta. Kuppatapausten määrä on Suomessa parin vuoden kuluessa kaksinkertaistunut, joskin luvut ovat edelleen varsin pienet: tänä vuonna arvioidaan tapauksia kertyvän satakunta.

Prostituoitujen palveluja oli käyttänyt 5 % aineiston miehistä. Miehet olivat muutenkin saaneet tartunnan tavallisimmin tilapäispartnerilta (40 %), naiset taas puolisolta tai muulta vakituiselta kumppanilta (65 %). Tutkimuksiin tullessaan 15 % vastanneista oli jo ehtinyt olla uudessa seksisuhteessa, jossa tartunta oli saattanut levitä eteenpäin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030