Lehti 50-52: Ajan­kohtai­sta 50-52/2021 vsk 76 s. 3015

Uudet hyvinvointialueet miettivät nyt johtamista

Kuntaliitto on laatinut hyvinvointi­alueiden suunnittelun tueksi ­hallintosääntömallin. Siinä ­tervey­den­huollosta ­kokonaisuutena vastaa vastaava lääkäri.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Jussi Helttunen

Kuntaliiton johtava lakimies Johanna Sorvettula näkee, että nyt voitaisiin karistaa vanhat rakenteet.

Kunnallishallinnon historian suurin muutos on käynnissä, kun terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Niillä etsitään nyt vastauksia siihen, miten toiminta ja johtaminen järjestetään.

Kuntaliitto on laatinut hallintosääntömallin, jota hyvinvointialueet voivat käyttää suunnittelun tukena halutessaan. Jokaisella hyvinvointialueella on oltava maaliskuussa 2022 hyväksytty hallintosääntö, jossa määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako. Hallintosäännön sisältöä määrittelee pääasiassa hyvinvointialuelain 95 §. Sen raamien puitteissa hyvinvointialueet voivat kuitenkin itse laajasti päättää asioistaan.

Hoitajajärjestöt ajavat sitä, että hoitotyön johtaminen erotetaan muusta johtamisesta. Kuntaliiton mallissa hyvinvointialueen terveydenhuollosta kokonaisuutena vastaa vastaava lääkäri. Erillistä hoitotyön johtamisen professiota ei ole kirjattu, koska mukana ovat ainoastaan lain edellyttämät tehtävät eli hyvinvointialueen johtaja ja vastaava lääkäri.

– Se, miten toiminta eri professioiden, vastaavan lääkärin ja hyvinvointialueen johtajan välillä toteutetaan, ei ole välttämättä hallintosääntötason asia. Tästä hyvinvointialueet voivat itse päättää operatiivisena asiana, sanoo johtava lakimies Johanna Sorvettula Kuntaliitosta. Hän on vastannut hallintosääntömallin laatimisesta.

Hallintosääntöön voidaan halutessa kirjata muitakin kuin laissa säädettyjä määräyksiä.

"Tuhannen taalan paikka"

Sorvettula huomauttaa, että hallituksen esityksessä puhutaan monialaisesta johtamisesta. Sitä ei ole määrätty, miten tämä tulisi toteuttaa. Lääketieteellisestä johtamisesta sen sijaan on laissa määritelty vastaava lääkäri, jonka lonkerot ulottuvat kaikille toimialueille, joissa on terveydenhuoltoa.

Lue myös

Käytännössä vastaavan lääkärin tehtävä riippuu hyvinvointialueiden rakenteesta. Jos kaikki terveydenhuollon toiminta on yhdellä toimialueella, vastaava lääkäri voi olla joko toimialuejohtaja tai sen rinnalla oleva viranhaltija. Mutta jos terveydenhuollon tehtäviä on pilkottu usealle toimialueelle, vastaavan lääkärin täytyy olla näiden yläpuolella.

Sorvettula pitää tärkeänä sitä, että hyvinvointialueiden johtaminen mietitään uudella tavalla, eikä kopioida vanhoja rakenteita kunnista tai sairaanhoitopiireistä "näin on aina tehty" -periaatteella.

– Nyt pitäisi johtamista miettiä hiukan uudella tavalla ja karistaa vanhat rakenteet. Siihen on tuhannen taalan paikka.

Hän ei kuitenkaan halua arvuutella sen pidemmälle, millaiset johtamismallit hyvinvointialueille sopisivat, koska se on alueiden oma asia.

– Toivon, että palveluiden yhteensovittaminen tulee osaltaan ohjaamaan alueiden johtamisrakenteita.

Kirjoittajat

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030