Ajan­kohtai­sta

Uudet toimintamallit tukevat erikoistuvia Husissa

Malleja on kehitetty tulosyksiköittäin.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Husissa on kehitetty lääkärien erikoistumiskoulutusta.

Naistentaudeilla ja synnytyksillä erikoistuvat lääkärit saivat oman esimiehen, jonka tehtävänä on suunnitella erikoistuvien sijoitukset, koulutus-, tutkimusaika-, vuosiloma- ja aktiivivapaat sekä vetää kehityskeskustelut.

Sisätaudeilla ja kuntoutuksella on kehitetty oma blokkimalli, jossa erikoistuvat lääkärit jaetaan muutaman ihmisen ryhmiin ja erikoistumiskoulutuksen alat jaetaan blokkeihin. Jokaisen blokin sisällä on yksi pienryhmä neljä kuukautta kerrallaan. Pienryhmän jäsenet vuorottelevat eri sijoituspisteissä blokin sisällä.

Malleja on kehitetty erikoistuvien lääkäreiden ja johdon yhteistyönä tulosyksiköittäin.

Tukielin- ja plastiikkakirurgialla käynnistettiin POP- eli perehdytys-ohjaus-palaute-hanke, jonka tavoitteena on luoda jäsennellyt prosessit perehdytykselle. Akuutissa erikoistuva lääkäri on mukana johtoryhmässä, Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikössä toimii erikoistuvien vanhimpien ohjausryhmä. Psykiatriassa on panostettu lähiohjaukseen. Neurologialla kaikki lääkärit kokoontuvat yhdessä miettimään yksikön kehittämisasioita säännölliseen aivoriiheen.

Viestintäkanavia auki

Viestintään on rakennettu väyliä vuorovaikutuksen sujuvoittamiseksi.

Tutkimusjohtaja tapaa yhdessä toimialajohtajan ja opetuksesta vastaavan kanssa erikoistuvien lääkärien edustajia säännöllisesti, erikoistuvien vanhimpien verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja joka toinen kuukausi kokoontuvat kouluttajalääkärit, jotka tuovat mukanaan viestiä eri alojen erikoistuvilta lääkäreiltä.

Lue myös

– Jaamme hyviä kehitysideoita keskenämme, ettei pyörää tarvitse aina keksiä uudelleen. Blokkimallista on kiinnostuttu muissakin yksiköissä ja omaa esimiestä kaavaillaan jo muuallekin, kertoo kehittämispäällikkö Elina Koota Husin tiedotteessa.

Erikoistuvista kilpaillaan

Erikoistuvien lääkärien koulutuksen muuttaminen osaamisperustaiseksi sekä aiemmin esiin tulleet erikoistumisvaiheen ongelmat ovat vauhdittaneet erikoistumiskoulutuksen kehittämistä Husissa.

– Kilpailemme erikoistuvista lääkäreistä terveyskeskusten ja yksityisen sektorin kanssa, sanoo Husin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta tiedotteen mukaan.

Kirjoittajat

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030