Lehti 22-23: Ajan­kohtai­sta 22-23/1994 vsk 49 s. 2203

Uusi luettelo vaarallisista aineista

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden luettelon vaarallisista aineista sekä uudet kemikaalien luokitusperusteet. Elokuun alussa voimaan tulleilla päätöksillä pannaan toimeen kemikaalien luokitusta ja merkitsemistä koskevat ETA-direktiivit.

Vaarallisten aineiden luetelo sisältää noin 1 600 yleisimmän vaarallisen aineen eurooppalaisittain yhdenmukaistetun luokituksen. Luokitus perustuu kemikaalien terveysvaaroihin, palo- ja räjähdysvaarallisuuteen ja siihen, miten vaarallisia aineet ovat ympäristölle. Lisäksi luetteloon on liitetty Euroopan markkinoille tulleiden uusien vaarallisten aineiden luokitukset. Vaarallisten aineiden luetteloa on saatavissa Painatuskeskuksesta.

Kemikaalien uusissa luokitusperusteissa annetaan tiedot mm. siitä, miten kemikaalien vaarallisuuden on näyttävä pakkausmerkinnöissä. Päätösten mukaiset merkinnät tulee tehdä kemikaaleihin viimeistään ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030