1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uusi malli sujuvoitti opiskeluterveydenhuoltoa Espoossa
Ajan­kohtai­sta 5/2021 vsk 76 s. 250 - 251

Uusi malli sujuvoitti opiskeluterveydenhuoltoa Espoossa

Palkittu malli perustuu strukturoituun ­moni­ammatilliseen yhteistyöhön ja ­konsultaatioon.

Uusi malli sujuvoitti opiskeluterveydenhuoltoa Espoossa Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Espoolaisen ammattioppilaitoksen Omnian opiskeluhuoltoryhmä on kehittänyt varhaisen puuttumisen Elämä edessä -mallin, joka on osoittautunut niin toimivaksi, että sitä ollaan levittämässä muihinkin Espoon kouluihin ja oppilaitoksiin.

Mutta palataan hetkeksi vuoteen 2017. Lastenlääkäri ja lastenneurologi, LT Taina Nieminen-von Wendt oli aloittanut työn Espoon opiskeluterveydenhuollossa, yhtenä työpisteenään Leppävaaran Omnia.

Järjestelyt ja oppilaiden ohjautuminen perustason selvittelyihin vaikuttivat sekavilta.

– Muistan kun oppilas sanoi, että tulen neljännen kerran vastaanotolle kertomaan nämä kaikki asiat, etkö voi kysyä niiltä muilta työntekijöiltä, Nieminen-von Wendt sanoo.

Moni huonosti voiva opiskelija jätti tulematta vastaanotolle ja jäi koulusta pois.

Mallia kehitettiin työn lomassa

Tilannetta alettiin purkaa viisihenkisen opiskeluhuoltoryhmän voimin. Siihen kuuluivat lääkäri, kaksi terveydenhoitajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi.

Ryhmä alkoi kokoontua kerran viikossa. Mietittiin polku, miten opiskelijoita lähdetään auttamaan. Mitkä tehtävät kuuluvat kenellekin, mitkä kyselykaavakkeet opiskelija täyttää missäkin tilanteessa, miten tukikeskustelut järjestetään, miten seuranta järjestetään.

– Kun oppilas tulee ovesta sisään, sen jälkeen on heti suunnitelma, kuuluuko asia terveydenhoitajalle, meneekö psykologille vai kenties psykiatriselle sairaanhoitajalle.

Jos lääkäriä tarvitaan, esitiedot ovat valmiina opiskelijan tullessa vastaanotolle.

– Olen se, joka asettaa diagnoosit ja määrittelee kuntoutuksen perusterveydenhuollossa. Mietin, mitä mahdollisuuksia on toteuttaa opiskelijalle suotuisa tapa pysyä opiskelupaikassa selkeän tuen voimin. Tavallaan olen myös tuki koko työryhmälle. Lisäksi tuemme toinen toisiamme, Nieminen-von Wendt kuvaa.

Uutta toimintaa suunniteltiin ja otettiin käyttöön asteittain työn lomassa. Noin vuoden kuluttua toimintamalli oli siinä vaiheessa, että nimi muutettiin Omnia-mallista Elämä edessä -malliksi ja siitä alettiin kertoa muiden oppilaitosten opiskeluhuoltoryhmille.

Jos joku mallin kohta ei toimikaan käytännössä, sitä muutetaan.

– Prosessi jatkuu, ja mallia kehitetään koko ajan, Nieminen-von Wendt sanoo.

Malli vähensi lähetteitä erikoissairaanhoitoon

Hyötyä saavat paitsi opiskelijat, myös työntekijät.

– Työhyvinvointi on lisääntynyt. Haasteellisten opiskelijoiden aiheuttama kuormitus on vähentynyt, koska nyt tiedetään, miten asian kanssa edetään. Se helpottaa työntekijöiden työtaakkaa, Espoon opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri Anne Salminen kuvaa.

Jokaisella työntekijällä on ammattiosaamisesta lähtevä rooli.

– Isoin muutos koko toimintakulttuuriin on, että on systemaattinen, strukturoitu malli, joka perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja konsultaatioon, Salminen summaa.

Malli on vähentänyt lähetteitä erikoissairaanhoitoon. Tähän vaikuttaa, että Taina Nieminen-von Wendtillä on paljon kokemusta neuropsykiatristen ongelmien hoidosta. Moni potilas voidaan nyt hoitaa yksikön sisällä, kun aiemmin heitä lähetettiin erikoislääkärille muualle.

Nieminen-von Wendt myös konsultoi opiskeluterveydenhuollon muita lääkäreitä. Siihen on varattu yksi päivä viikosta.

Lue myös

– Se on ollut tosi kiitelty toiminta koululääkäreiden keskuudessa, Salminen sanoo.

Yksi osa työtä on kouluttaa mallia Espoon koulujen opiskeluhuoltoryhmille. Tarkoitus on viedä mallia ensin toisen asteen oppilaitoksiin, myöhemmin myös yläkouluihin ja alakouluihin.

Mallin käyttö ei edellytä, että joka koulussa on täsmälleen samat ammattilaiset kuin Omniassa.

– Se voidaan räätälöidä sen tilanteen mukaan ja niiden ammattilaisten yhteistyömalliksi, joita on käytettävissä, Anne Salminen kuvaa.

Opintojen keskeytykset ja päihdeongelmat vähenivät

Mallin käyttöönoton jälkeen opintojen keskeytykset ja mielenterveysongelmiin usein liittyvät päihdeongelmat ovat vähentyneet.

– Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä, että asiat hoituvat samassa paikassa keskitetysti, asiointi sujuu joustavasti ja vastaanottoaikoja saa suhteellisen nopeasti, Nieminen-von Wendt sanoo.

Viime vuonna Elämä edessä -malli sai kunniamaininnat Laatukeskuksen kansallisessa Innovaatio-kilpailussa sekä Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa.

Malli on herättänyt kiinnostusta myös muualla. Salminen ja Nieminen-von Wendt ovat saaneet kutsuja esittelemään mallia myös muihin kuntiin.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Pääkirjoitus
Huoltovarmuus – mitä korona paljasti?

Suojavarusteitakin piti pandemiassa hankkia huutokaupalla ympäri maailmaa, kirjoittaa Kati Myllymäki.

Tiedepääkirjoitus
Voiko kliininen ravintovalmiste jarruttaa muistisairauden etenemistä?

Ravitsemuksella on merkitystä Alzheimerin taudin ehkäisyssä ­ja hoidossa, sanoo Hilkka Soininen.

Ajassa
Koronarokotusjärjestystä täsmennetään

Rokotuksia voidaan väliaikaisesti kohdentaa alueellisesti.

Kolumni
Älkää peljätkö

Valtaosa skitsofreniaa sairastavista on arkaa väkeä, kirjoittaa Hannu Lauerma.

Työssä
Herkkyys ja tarkkuus – kliinikon epäkäytännölliset työkalut

Herkkyys ja tarkkuus perustuvat ns. käänteisiin todennäköisyyksiin.

Tiedepääkirjoitus
Räätälöidyt rajoitustoimenpiteet hidastavat koronaviruksen leviämistä

COVID-19-epidemian leviämistä voi hidastaa näyttöön perustuva terveyspolitiikka, kirjoittavat Marjukka Mäkelä, Emmi Sarvikivi ja Tuija Leino.