Ajan­kohtai­sta

Uusi ohje täsmentää erikoistuvan lääkärin tittelin käyttöä markkinoinnissa

Jotkut lääkärit ovat olleet erikoistuvia jopa kymmeniä vuosia.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Kuka saa markkinoida itseään erikoistuvana lääkärinä? Lääkäripalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta on muuttanut tähän liittyvää ohjeistusta.

Jotta lääkäriä voidaan markkinoida erikoistuvana lääkärinä, hänet pitää olla rekisteröity alan erikoistumisohjelmaan ja erikoisalalta pitää olla vähintään kahden vuoden koulutus joko runkokoulutuksena tai eriytyvänä koulutuksena edeltävän kymmenen vuoden aikana.

Markkinoinnissa on aina erikseen mainittava, mikäli lääkäri on erikoistuva.

Opinnot kesken kymmeniä vuosia

Muutokseen päädyttiin sen jälkeen, kun Valviraan ja lautakuntaan otettiin yhteyttä.

Jotkut lääkärit ovat olleet erikoistuvia jopa kymmeniä vuosia valmistumatta. Joillain ei oletettavasti ole edes tarkoitus valmistua.

He ovat kuitenkin markkinoineet itseään erikoistuvana lääkärinä. Kuluttajat ovat voineet saada käsityksen, että erikoistuvalla lääkärillä on enemmän tietoa ja asiantuntijuutta kuin esimerkiksi yleislääkärillä.

Valvira ei ole voinut puuttua asiaan, koska lääkäreillä on koulutusoikeudet, vaikka opinnot eivät ole edistyneet.

Vuonna 2020 tuli voimaan uusi asetus, joka asetti opinnoille kymmenen vuoden aikarajan. Vanhat opinto-oikeudet ovat kuitenkin edelleen voimassa.

Tämän vuoksi asiaan puututtiin markkinaohjeiden muutoksella.

Valvontalautakunta on yhteinen elin

Lääkäripalvelujen markkinoinnin valvontalautakuntaan kuuluu yksi jäsen Plastiikkakirurgiyhdistyksestä, Silmälääkäriyhdistyksestä, Hammaslääkäriliitosta, Lääkäriliitosta ja kaksi jäsentä Lääkäripalveluyritykset (LPY) ry:stä.

Lue myös

Lääkäriliiton hallitus nimeää lautakunnalle puheenjohtajan, sihteerin ja yhden jäsenen sekä nimittää muut jäsenet edellä mainittujen tahojen esityksestä.

Nyt tehdyn muutoksen ovat hyväksyneet Lääkäriliiton ja yhteistyöelinten hallitukset.

Markkinointiohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muutoin hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista voidaan antaa lääkärille tai lääkäripalveluyritykselle huomautus.

Jos asia ei korjaannu, voidaan asia saattaa Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton tai LPY ry:n käsittelyyn niiden sääntöjen mukaisten seuraamuksin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030