1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uusi päivystyksen peruskoulu alkoi KYS:ssä
Ajan­kohtai­sta 9/2021 vsk 76 s. 543

Uusi päivystyksen peruskoulu alkoi KYS:ssä

Uusi päivystyksen peruskoulu alkoi KYS:ssä Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Helmikuussa alkaneessa KYS:n päivystyksen peruskoulussa erikoistuvat lääkärit voivat opiskella myös vaikeasti sairaiden potilaiden hoitamista. Kuopion alueterveyskeskuksissa erikoistuvat eivät pääse perehtymään tällaisten potilaiden hoitoon, koska päivystys on Pohjois-Savossa keskittynyt pääasiassa KYS:iin.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, kouluttajalääkäri Katri Honkanen KYS:stä kertoo, että tässä mallissa erikoistuvilla lääkäreillä on hyvät konsultaatiomahdollisuudet.

Koulutusrunko noudattelee yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteita.

– Viikoittaisissa koulutuksissa käydään läpi muun muassa päivystykseen tulon yleisimpiä syitä, potilaiden jatkohoitoon kuuluvia asioita, tiimityötä ja työn tekemisen tapoja sekä puhutaan myös omasta työhyvinvoinnista.

Oppimistavoitteet muokataan erikoistuvan mukaan

KYS:n päivystyksen ylilääkäri Riikka Kettunen sanoo, että oppimistavoitteet muokataan jokaisen erikoistuvan taustan mukaan. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma ja määritellään, kuinka tavoitteisiin päästään. Kouluttajalääkäri pääsee miltei päivittäin seuraamaan, miten kukin edistyy oppimisurallaan.

Lue myös

Koulutusmallissa on tällä hetkellä yksi erikoislääkärin ja seitsemän erikoistuvan lääkärin vakanssia. Erikoistuvan lääkärin koulutusjakso kestää kolme kuukautta.

– Tietysti mietityttää, saammeko riittävästi erikoistuvia lääkäreitä vakansseihin, Kettunen sanoo.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen
ulla.toikkanen@laakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.