1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uusi potilasvakuutuslaki tuli voimaan
Ajan­kohtai­sta

Uusi potilasvakuutuslaki tuli voimaan

Perusperiaatteet ja korvausperusteet säilyvät pääosin ennallaan, mutta niihin tulee joitakin korvauksenhakijan asemaa parantavia muutoksia.

Uusi potilasvakuutuslaki tuli voimaan Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Vuoden alussa tuli voimaan uusi potilasvakuutuslaki. Laki on nyt selkeämpi. Vakuutuksenottajien ja vahinkoa kärsineiden asema ja oikeudet paranevat jonkin verran.

Vakiintuneet laintulkinnat on monilta osin nyt kirjattu lakiin.

Implanttivahingot on lisätty lakiin

Tähän saakka korvausta potilasvakuutuksesta ei ole voinut hakea kehoon asennetun laitteen viasta, vaan korvausta on pitänyt hakea suoraan laitteen valmistajalta tuotevastuulain perusteella. Jatkossa korvausta implantista aiheutuneesta henkilövahingosta voi hakea suoraan Potilasvakuutuskeskukselta (PVK), mikäli laite on asennettu 1.1.2021 jälkeen eikä laite ole ollut niin turvallinen, kun on ollut aihetta olettaa.

Myös ulkomailla annetun hoidon korvattavuus on muuttunut. Jatkossa lain piiriin kuuluu myös ulkomailla annettu hoito, jos potilas on terveydentilan kannalta välttämättömästä syystä julkisesta terveydenhoidosta ja sen vastuulla lähetetty hoitoon ulkomaille. Tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun hoitoa tai hoitoon tarvittavaa lääketieteellistä laitetta ei ole Suomessa käytettävissä.

Auttamisvelvollisuus on nyt mukana

Terveydenhuollon ammattihenkilön auttamisvelvollisuus on nyt lisätty potilasvakuutuksen piiriin. Tällainen muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä ja yleensä yllättäen annettava hoito on potilasvakuutuslain uuden määritelmän mukaan jatkossa yhtä lailla terveyden- ja sairaanhoitoa, joka voidaan korvata potilasvakuutuksesta, mikäli jokin korvausperusteista täyttyy.

Potilasvakuutuksesta voidaan jatkossa korvata myös ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, mikäli potilaan työkyky tai ansiomahdollisuudet ovat potilasvahingon johdosta heikentyneet.

Lue myös

Entä jos vakuutus jää ottamatta?

Uuden lain mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus maksaa kohtuulliseksi katsottava vakuutusmaksu viivästyskorkoineen, jos potilasvakuuttaminen on laiminlyöty. Vakuutusmaksu määrätään maksettavaksi enintään kuluneelta ja sitä edeltäneeltä viideltä vuodelta. Lisäksi maksettavaksi tulee enintään kolminkertainen laiminlyöntimaksu.

Jos korvauksenhakija on tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen antamaan korvauspäätökseen, hän voi hakea siihen muutosta kolmella tavalla: tekemällä oikaisupyynnön Potilasvakuutuskeskukseen, ratkaisusuosituspyynnön liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan tai kanteen tuomioistuimeen.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta aloitti vuoden alussa, kun aiemmin erillisinä toimineet lautakunnat yhdistyivät.

Lisätietoa uudesta potilasvakuutuslaista Lääkäriliiton sivuilta.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona koettelee vanhuksia

Vanhukset ovat olleet eristyksissä kohta vuoden. Mitä heidän kunnostaan tiedetään?

Tiedepääkirjoitus
Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon asema on tarkentumassa

Toimenpidetekniikat ovat kehittyneet sekä kardiologiassa että kirurgiassa, sanoo Jari Laukkanen.

Pääkirjoitus
Lääkäri on kirjoittaja

Tärkeintä on, että viesti välittyy niille lukijoille, joille se on tarkoitettu, kirjoittavat Pertti Saloheimo ja Pertti Mustajoki.

Kolumni
Kuolemattomuuden kiirastuli

Harvempi enää kuoli suorilta jaloin, kirjoittaa Jani Kaaro.

Ajassa
Videorobotti vähentää koronapotilaita hoitavien altistumisriskiä

Elisan videorobotti on ollut lääkärien ja hoitajien apuna HUS:n Kirurgisessa sairaalassa.