Lehti 3: Ajan­kohtai­sta 3/1999 vsk 54 s. 225

Uusi suositus diabeteksen hoidosta Uudellamaalla

Diabeteksen hoidosta ja seurannasta Uudenmaan alueella on annettu uusi suositus. Uudenmaan alueellisen diabetesyhteistyöryhmän laatima ohjekirjanen on organisatorinen vastaus kysymyksiin, mitä, missä ja milloin.

Diabetesta sairastaa noin 32 000 uusmaalaista, heistä noin 6 000 nuoruusiän, loput aikuistyypin diabetesta.

Ohjekirjasessa on omat lukunsa paitsi tyypin I ja II diabeteksen hoidosta, myös mm. ravitsemushoidosta, seurannasta, jalkojen hoidosta, diabeetikon silmäsairauden ja munuaissairauden toteamisesta ja hoidosta sekä päivystystapauksena sairaalaan lähettämisestä.

Lue myös

Uudenmaan alueen terveysasemille pari vuotta sitten tehty kysely osoitti, että terveyskeskuslääkärillä saattaa olla potilaana vain yksi tai kaksi tyyppi I:n diabeetikkoa. Nuoruustyypin diabeteksen vaikeahoitoisuuden vuoksi suosituksessa ehdotetaankin näiden potilaiden keskittämistä erityiselle diabetesvastuulääkärille, kuten Vantaalla on jo tehty.

Diabetespotilaiden hoito-organisaatio on tähän saakka perustunut 15 vuotta sitten annettuun suositukseen. Diabeteksen hoito ja seuranta Uudenmaan alueella -ohjekirjanen laadittiin hoidon tehostumisen ja organisaatioissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030