Ajan­kohtai­sta 7/1995 vsk 50 s. 747

Uusi tupakkalaki voimaan

Maaliskuun alusta voimaan tulevan tupakkalain voi odottaa vähentävän merkittävästi tupakansavulle altistumista, mutta myös tupakointia. Laki kieltää tupakoinnin 1) päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja niiden ulkoilualueilla, 2) virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa, 3) sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy, 4) yleisissä kulkuneuvoissa sekä 5) työyhteisöjen yleisissä, yhteisissä ja asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa. Tupakkatuotteiden ostoikäraja nousee 18 vuoteen ja mainontakielto kiristyy.

Laki velvoittaa työnantajan kieltämään tupakoinnin tai rajoittamaan sitä niin, etteivät työntekijät altistu tahattomasti tupakansavulle. Tupakkalakiin liittyvä asetuksenmuutos määrittelee työpaikkojen savuttomiksi tiloiksi työntekijöiden käytössä olevat lepo-, ruokailu- ja saniteettitilat sekä muut henkilöstötilat. Tupakointi on kielletty myös käytävä-, aula- ja porrastiloissa. Lain mukaan tupakointi voidaan sallia siihen erikseen varatussa tilassa, kunhan tupakansavu ei pääse kulkeutumaan savuttomiksi määrättyihin tiloihin. Kysymys savun kulkeutumisesta nostattaa luultavasti eniten tunteita työpaikoilla. Viime kädessä lain toteutumista työpaikoilla tulkitsevat työsuojeluviranomaiset.

Joillakin työpaikoilla asia on ratkaistu niin, että tupakointi on sallittu vain ulkona. Viimeistään tämän luulisi saavan monen tupakoitsijan yrittämään tupakoinnin lopettamista, ja ohjeilla ja apukeinoilla on kevään mittaan kysyntää. (Marianne Jansson)

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030