1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Väestöryhmien välillä on eroja syöpäseulontoihin osallistumisessa
Ajan­kohtai­sta

Väestöryhmien välillä on eroja syöpäseulontoihin osallistumisessa

Syöpäseulonta jää heikommassa asemassa olevilta naisilta liian usein väliin, todetaan seulontaohjelmien vuosikatsauksessa.

Väestöryhmien välillä on eroja syöpäseulontoihin osallistumisessa Kuva 1 / 1 Kuva: OKSANA KRASYUK /Adobe/AOP

Äidinkieli, sosioekonominen asema ja koulutustausta vaikuttavat merkittävästi naisten osallistumiseen syöpäseulontoihin. Työelämän ulkopuolella olevilla, vähemmän koulutetuilla sekä muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvilla syöpäseulontoihin osallistuminen on selvästi vähäisempää.

Suuria eroja on havaittavissa rintasyöpäseulontaan osallistumisessa etenkin työelämän ulkopuolella ja työelämässä olevien naisten välillä. Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien naisten osallistumisaktiivisuus on vähimmillään vain 62 prosenttia, kun taas hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevista jopa 87 prosenttia käy kutsun tullen mammografiatutkimuksessa.

Rintasyövän seulonnan osallistumisaktiivisuus on selkeästi pienempää jotakin muuta kieltä äidinkielenään puhuvilla naisilla (63 %) kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisten ryhmään kuuluvilla (83 %).

Kohdunkaulasyövän seulonnassa perus- ja korkeakoulutettujen osallistumisprosenteissa on 20 prosenttiyksikön ero. Tiedot käyvät ilmi Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisterin koostamista seulontaohjelmien vuosikatsauksista.

Myös seulontatuloksissa on eroja

Myös seulontatuloksissa on havaittavissa eroja väestöryhmien välillä. Kouluttamattomilla ja työntekijöillä on kohdunkaulasyövän seulonnassa suhteellisesti enemmän syövän esiasteita sekä lähetteitä jatkotutkimuksiin kuin muilla. Sama pätee äidinkieleltään muita kuin kotimaisia kieliä puhuviin.

Väestöryhmien välinen eriarvoisuus syöpäseulonnassa on huolestuttava asia, sillä osallistumattomuus seulontoihin voi heijastua ryhmien syöpätaakkaan. Tutkimusjohtaja Ahti Anttila Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisteristä kertoo tiedotteessa, että vastaavia eroja on nähtävissä syöpätilastoissa: esimerkiksi kohdunkaulasyövän ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa on koulutustason mukaisia huomattavia eroavaisuuksia.

Vuonna 2018 kohdunkaulasyövän seulontaohjelmassa todettiin 29 kohdunkaulasyöpää ja 842 esiastetta. Todettujen kohdunkaulasyöpien määrä oli suuri aikaisempiin vuosiin verrattuna. Myös esiasteiden määrä on ollut kasvussa jo pitkään. Nyt niitä oli puolitoista kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten.

Lue myös

Suurentuneisiin löydösmääriin on osaltaan vaikuttanut HPV-testin käyttöönotto seulonnassa. Kasvu viittaa kuitenkin myös siihen, että kohdunkaulasyövän riski on Suomessa suurentunut.

Isoissa kaupungeissa osallistutaan rintasyövän seulontaan harvemmin

Kaikkiaan kohdunkaulasyövän seulontaan osallistui vuonna 2018 hieman yli 190 000 naista eli 70 prosenttia kutsutuista.

Rintasyöpäseulontaan osallistui vuonna 2018 yli 300 000 naista eli 81 prosenttia kutsutuista. Seulontaohjelmassa löytyi lähes 2 000 rintasyöpää tai rinnan in situ -kasvainta. Määrä oli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina.

Molemmissa seulontaohjelmissa on edelleen melko suuria alueellisia eroja. Kohdunkaulasyövän seulonnassa osallistuminen oli aktiivisinta Ahvenanmaalla, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Itä-Savossa ja heikointa Pohjois-Savossa. Rintasyövän seulonnassa osallistuminen on isoissa kaupungeissa muuta Suomea vähäisempää.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.