Ajan­kohtai­sta

Väitöstutkimus vahvistaa: Migreenillä ja epilepsialla yhteisiä taustatekijöitä

LL Ville Artton väitöstyön kytkentäanalyysissä saatiin lisävahvistusta migreenin ja epilepsian yhteydelle, koska aurallisen migreenin havaittiin liittyvän kromosomialueeseen 9q21-q22, ja saman alueen on aiemmin havaittu olevan yhteydessä näköauralliseen epilepsiaan.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/epilepsia.jpg
Helsingin yliopistossa perjantaina 7. toukokuuta tarkastettava väitöstutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että migreenillä ja epilepsialla on yhteisiä taustatekijöitä. Migreenin ja epilepsian välillä on todettu jo aiemmin tilastollisia, kliinisiä ja geneettisiä yhteneväisyyksiä.

LL Ville Artto on selvitti väitöstutkimuksessa muiden sairauksien ja migreenin yhteyttä. Tutkimus antaa myös lisätietoa aurallisen migreenin ja aivoinfarktin yhteydestä.

Artto tarkasteli tutkimuksessaan migreeniä sairastavien ja verrokkien muita sairauksia ja selvitti migreenin esiintyvyyttä ja kliinisiä piirteitä dissekaation saaneilla potilailla. Migreenille altistavien perimän alueiden eli lokusten löytämiseksi suoritettiin kytkentäanalyysi 36 perheelle, joissa esiintyi erityisen runsaasti näköaurallista migreeniä.

Tutkimuksen pohjana toimi suomalainen migreenipotilaiden sukuaineisto. Se sisältää tietoja yli 1 600 perheestä ja yli 7 500 henkilöstä.

Migreeniä sairastavilla todettiin verrokkeja enemmän allergiaa, psykiatrisia häiriöitä ja alhaista verenpainetta. Lisäksi aurallista migreeniä sairastavilla miehillä todettiin verrokkeja enemmän epilepsiaa ja aivoinfarkteja, ja vastaavasti dissekaatiopotilailla todettiin verrokkeja enemmän aurallista migreeniä. "Näyttää siltä, että dissekaatio toimii yhtenä linkkinä migreenin ja aivoinfarktin välillä", Artto toteaa.

Kytkentäanalyysissä saatiin lisävahvistusta migreenin ja epilepsian yhteydelle, koska aurallisen migreenin havaittiin liittyvän kromosomialueeseen 9q21-q22, ja saman alueen on aiemmin havaittu olevan yhteydessä näköauralliseen epilepsiaan.

Lisäksi Artto tutki triptaanien soveltuvuutta hemipleegistä migreeniä sairastaville potilaille. Tutkimuksen perusteella triptaanit näyttävät olevan tehokkaita ja turvallisia hemipleegistä migreeniä sairastaville potilaille.

LL Ville Artto väittelee 7.5.2010 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Migraine Comorbidities - A Clinical and Molecular Genetic Study". Väitöstilaisuus järjestetään Meilahden sairaalan luentosalissa 2, Haartmaninkatu 4.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030