Lehti 28: Ajan­kohtai­sta 28/1998 vsk 53 s. 3120

Valtakunnalliset elintarvikepäivät: Raportoituja ruokamyrkytyksiä tavallista enemmän

Suomessa raportoitiin vuonna 1997 yhteensä 68 ruokamyrkytysepidemiaa. Määrä on kaksinkertainen verratuna 1990-luvun yleiseen tasoon. Raportoiduissa epidemioissa sairastui yli 2 100 ihmistä, joista viitisenkymmentä joutui sairaalahoitoon ja yksi menehtyi. Yleisin epidemian aiheuttaja oli bakteeri (40 %). Virus aiheutti 21 % epidemioista ja kemiallinen aiheuttaja 7 %, kun taas 32 %:ssa epidemioista aiheuttaja jäi tuntemattomaksi.

Ruokamyrkytysten selvittäminen on ensisijaisesti paikallisten viranomaisten vastuulla. Keskusviranomaisia tarvitaan kuitenkin laajalle levinneiden ja harvinaisten mikrobien aiheuttamien epidemioiden selvitystyössä. Siksi paikallisviranomaisen tulee ruokamyrkytysepidemiaa epäillessään tehdä ilmoitus Kansanterveyslaitokselle, joka puolestaan ilmoittaa asiasta eteenpäin mm. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle. Epäilyilmoitukset pitävät valtakunnalliset valvontaviranomaiset ajan tasalla ja antavat myös mahdollisuuden ryhtyä epidemian selvittämiseen.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030