1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet
Ajan­kohtai­sta

Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen. Näin tuettaisiin pitkiä potilas-lääkäri-suhteita.

Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet Kuva 1 / 1 Kuva: Mikko Käkelä

Kunnallinen lääkärisopimus on voimassa maaliskuun loppuun, ja neuvottelut seuraavasta ovat käynnissä.

Lääkäriliiton valtuuskunta linjasi syyskokouksessaan perjantaina Helsingissä, että tulevassa sopimuksessa on parannettava lääkärin työn houkuttelevuutta ja työssä jaksamista.

– Lääkärisopimusta kehittämällä voidaan tukea pitkiä potilas-lääkärisuhteita. Esimerkiksi terveyskeskusten hoitoon pääsylle on keskeistä, että kokeneet lääkärit pysyvät niissä töissä, valtuuskunta toteaa julkilausumassaan.

Neuvotteluissa halutaan nostaa esille ainakin määritellyistä potilasryhmistä vastaaminen, lääkärien sitoutumisen palkitseminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen.

– Työhyvinvointi on nostettava neuvotteluihin myös erikoissairaanhoidossa. Työssä jaksaminen heijastuu potilasturvallisuuteen, valtuuskunnan julkilausuma sanoo.

Lue myös

Valtuuskunta muistutti, että muiden kuin lääkärin koulutusta edellyttävien tehtävien määrä on lääkäreillä lisääntynyt. Potilastyöhön käytettävää aikaa voitaisiin kasvattaa kehittämällä työnjakoa ja lisäämällä avustavan henkilökunnan määrää.

– Virkaehtosopimusneuvottelujen tavoitteeksi tulee ottaa potilaiden hoidon jatkuvuuden ja laadun turvaaminen – kuntatalouden kurjuuden jakamisen sijaan, julkilausuma sanoo.

Kirjoittajat
Pekka Nykänen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.