Lehti 29: Ajan­kohtai­sta 29/1998 vsk 53 s. 3277

Vanhemmuuden ja aikuistumisen tukeminen keinoja nuorison juomisen hallintaan

Vaikka eurooppalaisuus onkin muodissa, perinteinen suomalainen humalajuominen on säilyttänyt asemansa. Humalahakuisen juomisen käynnistyminen yhä nuoremmalla iällä on viime vuosina herättänyt huomiota ja huolta. Ilmiön eri puolia käsiteltiin syyskuun puolivälissä valtakunnallisilla päihdepäivillä Helsingissä. Terveyden edistämisen keskuksen yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja Päihdehuollon valtakunnallisen yhteistyöryhmän kanssa järjestämään tapahtumaan osallistui yli 300 päihdealan toimijaa.

Kotien vastuuta nuorten alkoholinkäytöstä on kyselty monilla tahoilla. Siihen viittasi mm. ministeri Sinikka Mönkäre avauspuheessaan todeten myös, että nuorten kohdalla tärkeintä on vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä.

- Meillä ei vielä tunnu olevan sosiaalista kontrollia, joka etelämpänä kuuluu osana myös nuorten alkoholinkäyttöön. Avuksi tarvitaan lähiyhteisöjen tietoisuuden ja vastuun kasvattamista, sanoi Mönkäre.

Terveyden edistämisen keskuksen toiminnanjohtaja Harri Vertio totesi huolenaiheena olevan vanhemmuuden katoaminen. Vastuu on vanhemmilla ja kasvattajilla, mutta yhteisön tehtävänä on vanhemmuuden tukeminen, jotta vanhemmat voivat tukea lapsiaan.

Pulmallisia kysymyksiä suhtautumisessa nuorten alkoholinkäyttöön on paljon: Olisiko alkoholinkäyttöön totuteltava kotona? Olisiko vanhempien yritettävä hallita nuoren alkoholinkäyttöä ostamalla itse nuorelle juomat? Onko nuoren juomista ymmärrettävä? Onko vanhempien alkoholinkäytöllä merkitystä? Vertion mielestä näistä linjauksista pitäisi keskustella aina vanhempien kohdatessa muiden nuorten vanhempia, ei vain vanhempainilloissa vaan pienemmissäkin ryhmissä.

Lue myös

Nuorten alkoholinkäyttö ja häiriökäyttäytyminen voidaan tulkita epätoivoiseksi yritykseksi aikuistua. Nuorilta kuitenkin puuttuvat sekä puitteet että eväät aikuistumiseen, koska aikuiset ovat luopuneet tärkeimmästä tehtävästään, näiden edellytysten luomisesta nuorille. Näin asiaa pohti Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift -lehden toimittaja Thomas Rosenberg.

- Miksi ihmetellä, että nuoret juovat, kun yhteiskunta suorastaan glorifioi juomista? Miksi ihmetellä, etteivät nuoret halua aikuistua, kun eivät heidän vanhempansakaan halua? kysyi Rosenberg.

Sosiologi Rosenbergin mielestä Suomessa kaivattaisiin aikuistumisen vahvistamista mm. aikuistumisen riitein. Siirtyminen lapsesta aikuiseksi oli ennen tarkoin ohjattua, nykyään nuoret saavat selviytyä siitä miten parhaaksi näkevät, ilman aikuisen opastusta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030