Lehti 30: Ajan­kohtai­sta 30/1996 vsk 51 s. 3144

Varusmiesten kriisituki tehostuu

Varusmiesaika on monelle nuorelle miehelle suurten muutosten aikaa elämässä. Kaikki eivät pysty vastaanottamaan uusia haasteita ja päätyvät jonkinlaiseen kriisiin, joka pahimmillaan voi johtaa itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Puolustusvoimissa tämä on tiedostettu, ja kuluvana syksynä aloitetaan varusmiesten kouluttajien kurssitus, joka antaa heille perustietoa varusmiesten psyykkisistä kriiseistä sekä selvittää niitä ehkäiseviä ja selviytymistä tukevia työmuotoja. Koulutus pyrkii osaltaan tukemaan myönteisen palveusilmapiirin kehittymistä ja ehkäisemään varusmiespalveluksen turhia keskeyttämisiä.

Koulutuspaketin on suunnitellut Stakesin ja puolustusvoimien yhteinen työryhmä. Ohjelma on tarkoitettu ennen kaikkea nuorille kouluttajille, joilla ei vielä ole henkilökohtaista kokemusta varusmiesten kriisitilanteista.Kokenut kantahenkilöstö pitää henkisen selviytymisen tukemista osana armeijan vastuuta, sotilaskoulutusta ja omaa ammattityötään. Koulutusohjelmassa korostetaan, että vaikeuksiin tulisi puuttua mahdollisimman varhain, koska pienistä ja arkisista pulmista voi kasvaa nuorelle ylitsepääsemätön ongelma. Tarkoituksena on auttaa kouluttajia antamaan eväitä myös myöhemmin elämässä kohdattavia kriisejä varten, jotka ovat mittasuhteiltaan usein moninkertaiset varusmiesaikaan verrattuna.

Varusmiespalvelu on viimeinen etappi, joka tavoittaa suurimman osan ikäluokasta, 85 %, samanlaisissa olosuhteissa. Itsemurhien ehkäisy tulee saamaan suuren painotuksen tässä kriisikoulutuksessa, koska noin 80 % itsemurhan tehneistä on miehiä. Varumiespalvelu nähdään mahdollisuutena olla nuoren itsetuntoa ja selviytymistä vahvistava kokemus. Toisaalta se voi tuoda esiin riskitekijöitä, joiden tunnistaminen ja esiin tuominen voi katkaista itsetuhoon johtavan kehityskulun.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030