Lehti 32: Ajan­kohtai­sta 32/1995 vsk 50 s. 3479

Venäjän työsuojelua uudistetaan suomalaisten johdolla

Suomen työministeriö on yhdessä Helsingin yliopiston Tietopalvelut Oy:n kanssa voittanut tarjouskilpailun Tacis-projektista, jolla on tarkoitus uudistaa työsuojelulainsäädäntöä ja tarkastusjärjestelmää sekä alan koulutusta Venäjällä. Uudistusta ryhtyy toteuttamaan kansainvälinen ryhmä suomalaisten johdolla. Tacis on Euroopan Unionin teknisen avun rahasto, jonka kautta EU avustaa mm. Venäjää. Nyt käynnistyvän projektin arvo on noin 9 miljoonaa markkaa.

Puolitoistavuotinen projekti alkaa ensi vuoden alussa. Siinä on mukana kahdeksan suomalaista konsulttia mm. työministeriöstä, Työterveyslaitokselta ja Kansainvälisestä työjärjestöstä ILO:sta. Lisäksi mukana on hollantilaisia ja espanjalaisia asiantuntijoita.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030