Ajan­kohtai­sta

Vertaistukea johtamiskoulutuksesta

Kaisa Rajala on yksi Lääkäriliiton erikoislääkärien johtamiskoulutuksen käyneestä yli 500 lääkäristä.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Studio Elite

Tätäkin voi seurata erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta: Neljä geriatria perusti Whatsapp-ryhmän, jossa vertaistuki kollegoiden kesken jatkuu, vaikka kurssi jo päättyi viime vuonna.

Yksi ryhmän jäsenistä on yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, LT Kaisa Rajala.

Koulutuksen parasta antia oli Rajalan mielestä paitsi varsinainen opetus, juuri verkostoituminen. Eri taustoista tulleet lääkärit toivat kurssiin lisäantia erilaisine näkökulmineen.

Rajala hakeutui koulutukseen, koska oli alkanut tehdä johtajan tehtäviä enenevässä määrin lääkärintyössään. Aiemmin johtajakokemusta oli kertynyt omasta kiipeilyalan yrityksestä.

– Ajattelin lähteä katsomaan, mitä kurssi tarjoaisi terveydenhuollon johtamis- ja hallintojärjestelmiin.

Lähiopetusta ja omatoimiopiskelua

Koulutus kesti vuoden. Siihen sisältyi viisi kahden päivän lähiopetusjaksoa sekä tehtäviä ja materiaalien opiskelua omalla ajalla. Osallistujat tekivät lisäksi työpaikkaansa liittyvän kehittämistehtävän.

Kaisa Rajalan kehittämistehtävä liittyi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palliatiivisen osaston kehittämiseen Hyvinkäällä, jonne hän vaihtoi töihin HUS:sta kesken kurssin. Hän vastaa ylilääkärinä Keusoten kotihoidosta, geriatrisista poliklinikoista ja palliatiivisesta hoidosta.

Osasto otti ensiaskeleitaan uusissa tiloissa syksyllä 2018. Rajala ratkoi tilakysymyksiä, pohti koulutuksen järjestämistä ja oli käynnistämässä toimintaa vapaaehtoisten kanssa, muun muassa.

Palliatiivinen osasto on saatu toimimaan niin hyvin, että Keusote myy nyt lääkäriresurssia HUS:llekin, tarkemmin sanottuna Hyvinkään sairaalan palliatiiviselle osastolle.

Draamaa kurssilla

Yksi Kaisa Rajalalle erityisen mieleen jäänyt koulutuspäivä sisälsi draamaa, sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Draamakouluttaja esitti kurssilaisten vastaparia erilaisissa vaikeissa kohtaamistilanteissa. Mieleen jäävä oli myös koulutus, jossa esiteltiin muiden tekemää työtä pikaisen tutustumisen jälkeen ja otettiin siihen kantaa nopeasti.

– Tämän tapaisia tilanteita tulee arjessa vastaan koko ajan, Rajala sanoo.

Hän koki saavansa järjestettyä aikaa koulutukseen ongelmitta. Hän oli puolet kurssivuodesta virkavapaalla HUS:sta väitöskirjaa varten, jolloin kurssipäivät olivat virkistävä tauko väitöskirjan kirjoittamisesta. Kurssiin kuuluvaa johtamiskirjallisuutta hän kuunteli äänikirjoina autoa ajaessaan.

Työnantaja Keusote on antanut mahdollisuuden olla pois töistä kurssin vuoksi virkavapaan jälkeenkin.

– Saan aika hyvin suunnitella omat työpäiväni.

Keusote myös maksoi puolet kurssin hinnasta.

Rajala koki johtamisopinnot niin antoisiksi, että on suunnitellut suorittavansa jossain vaiheessa lisäopintoja aiheesta.

Lääkäreille räätälöity kurssi

Lääkäriliitto on järjestänyt erikoislääkärien johtamiskoulutusta syksystä 2009. Koulutuksen on käynyt yli 500 erikoislääkäriä ja erikoishammaslääkäriä.

– On nähty tärkeänä, että lääkäreillä on riittävät valmiudet johtamistehtäviin. Koulutus antaa siihen työkaluja, teoreettista taustaa, verkostoja ja osaamista, sanoo Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro.

Lue myös

Liiton järjestämä koulutus on ainoita johtamiskoulutuksia, joka on räätälöity juuri lääkäreille. Se, että kaikki osallistujat ovat lääkäreitä tai hammaslääkäreitä, syventää kollegiaalista vertaistukea. Pienissä koulutusryhmissä ajatusten jakaminen on luontevaa.

Yksi tyypillinen keskustelun aihe on potilastyöstä luopuminen, joka on monelle kurssilaiselle ajankohtainen asia johtamistehtävien vuoksi.

– Se on lääkäreille iso juttu, Heistaro sanoo.

Kurssille otetaan 30 henkeä. Omaan työhön liittyvän kehitystehtävän ohjaus tapahtuu kymmenen hengen ryhmissä.

Kurssilaisilla on mahdollisuus verkostoitua paitsi oman kurssin osallistujien kesken, myös muiden kurssien osallistujien kanssa kahdesti vuodessa pidettävissä alumnitilaisuuksissa.

Mistä on kyse?

• Lääkäriliiton järjestämä erikoislääkärien johtamiskoulutus (ELJ) alkaa puolivuosittain.

• Hakuaika seuraavaan koulutukseen päättyy 20. tammikuuta.

• Koulutukseen voivat hakea Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton jäsenet.

• Hakijan tulee olla erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.

• Koulutus maksaa 4 200 euroa.

• Koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Kurssin sisällöstä vastaa ohjelmajohtaja, professori Minna Kaila.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030