Lehti 1-2: Ajan­kohtai­sta 1-2/1994 vsk 49 s. 319

Viisikymppisten ajokorttitarkastukset turhia?

Tuore kuopiolaistutkimus kyseenalaistaa 50-60-vuotiaiden iän perusteella tehtävien ajokorttitarkastusten tarpeellisuuden.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Veikko Viitasalon johtama ryhmä tutki kaikki yhden nimismiespiirin alueella vuonna 1991 annetut ajokorttilausunnot. Tutkimusvuonna kaikki iän perusteella pyydetyt lausunnot hyväksyttiin, ja vain yhdeltä 50-60-vuotiaalta hakijalta edellytettiin erikoislääkärin lausuntoa. Sekä nuoremmissa että vanhemmissa ikäryhmissä sairauksia todettiin selvästi enemmän. Tutkimus tehtiin Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksella.

- Tutkimustuloksemme pohjalta olisi syytä harkita 50-60-vuotiaiden iän perusteella tehtävien ajokorttitarkastusten lopettamista. Osa yli 70-vuotiaista ajaa tietämättään autoa ilman voimassaolevaa ajolupaa, joten tarkastusten painopistettä voitaisiin siirtää yli 60-vuotiaisiin, Viitasalon tutkimusryhmä katsoo.

Lue myös

Tutkijoiden mielestä vapautuvia resursseja voitaisiin käyttää tarkastusten sisällön kehittämiseen; heidän näkemyksensä mukaan tarkastus ei nykyisellään ota riittävän hyvin huomioon ajokykyyn vaikuttavia toiminnallisia riskejä.

Ajokortin haltija joutuu pakolliseen terveystarkastukseen viiden vuoden välein 45 vuotta täytettyään. Viimeinen näistä tarkastuksista tehdään 65-vuotiaana, ja tämän jälkeen kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. (K-MP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030