Lehti 34: Ajan­kohtai­sta 34/1996 vsk 51 s. 3646

Voimajohtojen lähellä asuminen ei vaikuttanut aikuisten syöpälukuihin

Voimajohtojen lähiympäristössä asuneiden aikuisten syövän yleisyys ei poikkea keskimääräisestä. Helsingin yliopiston ja Suomen Syöpärekisterin tutkimuksessa selvitettiin yli 20 syöpälajin ilmaantumista kaikkien vuosina 1970-89 puolen kilometrin säteellä voimajohdoista asuneilla 385 000 suomalaisella. Heillä todettiin yhteensä 8 415 syöpää, kun samansuuruisessa keskimääräisväestöotoksessa odotusarvo olisi ollut 8 613.

Epäilyjä pientaajuisten magneettikenttien ja syövän yhteydestä on esitetty kymmenissä tutkimuksissa eri puolilla maailmaa. Joissakin sairastuvuuden on havaittu hieman suurentuneen, joissakin ei lainkaan. Tutkimukset ovat olleet hyvin eritasoisia, ja koska syöpätapauksia on ollut joka tapauksessa vähän, tilastollisesti luotettavia päätelmiä on ollut vaikea tehdä. Sitä paitsi biologista mekanismia, jolla pientaajuiset magneettikentät voisivat aiheuttaa syöpää, ei tunneta.

British Medical Journalissa lokakuun lopulla julkaistu suomalaistutkimus on ensimmäinen koko väestön laajuinen seurantatutkimus aiheesta. Tutkijaryhmä on aiemmin julkaissut vastaavan selvityksen voimajohtojen lähellä asuneiden lasten syöpävaarasta. Myöskään siinä ei havaittu keskimääräistä enempää syöpätapauksia.

Lue myös

Suomalaisesta aineistosta on valmistumassa erikseen yksityiskohtainen tutkimus aikuisten leukemiavaarasta. Lisäksi on käyty neuvotteluja eurooppalaisesta yhteistutkimuksesta, jossa useiden maiden aineistot yhdistämällä saataisiin varmempi tilastollinen pohja päätelmille.

Suomessa todetut HIV-tapaukset ja AIDSiin sairastuneet. Tämänvuotiset luvut ovat Kansanterveyslaitokseen 7.11. mennessä ilmoitetuista tapauksista.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030