Lehti 29: Ajan­kohtai­sta 29/1998 vsk 53 s. 3279

VTT:n Future Foods -tutkimusohjelma selvittää ruoan terveysvaikutuksia

VTT aloitti nelivuotisen Future Foods -tutkimusohjelman vuonna 1997. Ohjelma pyrkii hyödyntämään biotekniikkaa korkealaatuisten ja terveysvaikutuksiltaan hyvien elintarvikkeiden valmistuksessa. Kiinnostus elintarvikkeiden terveysvaikutuksiin on nykyisin yksi elintarvikekysynnän pääsuuntauksista. Kuluttajat odottavat tulevaisuuden elintarvikkeilta terveellisyyden lisäksi mm. turvallisuutta, helppokäyttöisyyttä, luonnonmukaisuutta ja ennen kaikkea nautittavuutta -ruoan tulee myös maistua hyvältä.

Terveysvaikutteiset, funktionaaliset elintarvikkeet ovat tuotteita, joilla on osoitettu olevan positiivinen vaikutus yksilön terveyteen, fyysiseen suorituskykyyn tai psyykkiseen hyvinvointiin tieteellisissä tutkimuksissa. Käsite on peräisin Japanista, missä nk. Foods for Spesific Health Use -tuotteita koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 1991. Tähän terveystuotekategoriaan elintarvikkeet voivat päästä monivaiheisen hakemusmenettelyn kautta. Yhdysvalloissa elintarvikkeiden pakkauksiin voidaan merkitä tiettyjä tarkasti säädeltyjä terveysväittämiä, kun taas EU:n pakkausmerkintöjä koskeva direktiivi kieltää niiden käytön.

Future foods -tutkimusohjelman ensimmäisessä projektissa tutkitaan kotimaisten kasvien sisältämiä terveysvaikutteisia yhdisteitä ja kehitetään menetelmiä, joilla niiden säilyminen taattaisiin mahdollisimman hyvin elintarviketeollisuuden prosesseissa. Tällä hetkellä jopa yli puolet vaikuttavien yhdisteiden pitoisuuksista häviää elintarviketeollisuuden prosessoinnissa ja säilytyksessä, herkimpiä ovat vitamiinit ja bioflavonoidit. Sen sijaan karoteeni ja ravintokuitu kestävät hyvin erilaisia prosesseja. Toinen hanke hakee vastausta kasvisten, marjojen ja yrittien sisältämien flavonoidien ja muiden fenolisten yhdisteiden muuntumiselle ja hajoamiselle elimistössä sekä kartoittaa niiden vuorovaikutuksia suolistomikrobien tärkeiden maitohappobakteerien kanssa. Kolmannen projektin tavoitteena on kerätä tietoa mm. idätysfysiologiasta ja itämiseen vaikuttavista biologisista tekijöistä siten, että teknologiaa voitaisiin käyttää hyväksi kehitettäessä uusia ravitsemuksellisesti, terveydellisesti tai aromaattisesti parempia kasvipohjaisia raaka-aineita. Bioaktiivisten aineiden tunnistaminen ja seulontamenetelmien kehittäminen on yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista.

Lue myös

Niin sanonut probioottiset maitohappo- ja bifidobakteerikannat ovat tyypillisiä terveysvaikutteisten elintarvikkeiden osatekijöitä; toistaiseksi niitä käytetään lähinnä jugurteissa ja mehuissa. Bakteerien säilyttäminen elävinä myös kuivissa elintarvikeissa on teknologisesti erittäin haastava tehtävä. VTT:ssä on kehitetty osittain entsymaattisesti hajotettujen tärkkelysjyvästen käyttöön perustuva stabilointimenetelmä, jonka avulla maitohappobakteerien elävyyttä on voitu lisätä olennaisesti. Uusien, elimistössä hyvin elinkykynsä säilyttävien mikrobikantojen seulontaa tehdään parhaillaan.

VTT osallistuu rukiin terveysvaikutuksia käsitteleviin tutkimuksiin pohjoismaisessa Ruis ja terveys -projektissa ja yhteistyöhankkeissa Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen laitoksen ja suurimpien kotimaisten leipomoiden kanssa. Ruisteknologia on yksi VTT:n viljatutkimuksen painopistealueista. Kauran bioteknistä prosessointia käsittelevän yhteistyöhankkeen tavoitteena on hyödyntää jyvän omaa bioaktiivisuutta uusien ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Jotta kuluttajia voitaisiin houkutella käyttämään lisää viljatuotteita, tarvitaan leivän ohella uusia täysjyväviljaa hyödyntäviä tutkimuskohteita.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030