Lehti 34: Ajan­kohtai­sta 34/1996 vsk 51 s. 3644

Vuoden lääkemainos valittu

Vuoden lääkemainos julkistettiin Farmasian Päivien avajaisissa. Vuoden lääkemainos on Lääketeollisuusliiton tunnustus hyvästä lääkemainonnasta. Palkinnon sai Sterling Health Oy:n Panadol-kampanja, joka on toteutettu yh-teistyössä mainostoimisto Ogilvy & Matherin kanssa. Raati piti kampanjaa mm. sympaattisena, linjakkaana ja selkeänä sekä lääkemainonnan erityisvaatimukset huo-mioon ottavana hyvänä toteutuksena. Lisäksi sen todettiin eroavan lääkemainonnan valtavirrasta hy-vällä tavalla.

Mainoksen valinneeseen raatiin kuuluivat lääkealaa tuntevien edustajien lisäksi sekä tiedotusvälineiden että kuluttajien edustaja. Palkinnon luovutti raadin puheenjohtaja apulaisprofessori Pirjo Vuokko Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitokselta. Lääkäriedustajana raadissa oli toiminnanjohtaja Harri Vertio Terveyskasvatuksen keskuksesta.

Lue myös

Raati totesi, ettei lääkemainonnassa ollut tapahtunut kuluneen vuoden aikana mitään suuria muutoksia.

Alan omaehtoisella valvonnalla on lääkkeiden markkinoinnissa keskeinen asema. Lainsäätäjän ja lääkevalvontaviranomaisten sääntelyn lisäksi lääkkeiden markkinointia ja mainontaa ohjaavat Lääkemarkkinoinnin ohjeet, joita ajanmukaistetaan tarpeen mukaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030