1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Xeljanz-lääkkeen (tofasitinibi) käyttöön rajoituksia
Ajan­kohtai­sta

Xeljanz-lääkkeen (tofasitinibi) käyttöön rajoituksia

Suositus on voimassa keuhkoveritulppariskin selvityksen ajan.

Xeljanz-lääkkeen (tofasitinibi) käyttöön rajoituksia Kuva 1 / 1

Euroopan lääkeviraston riskinarviointikomitea suosittelee rajoituksia Xeljanz (tofasitinibi) lääkkeen käyttöön. Potilaita, joilla on suurentunut riski saada keuhkoveritulppa, ei tule hoitaa annoksella 10 mg kahdesti vuorokaudessa. Tällaisia potilaita ovat esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa tai syöpää sairastavat. EMA:n suosituksesta tiedottaa Fimea.

Lisäksi hoidosta pidättäytymistä kyseisellä annoksella tulee harkita potilailla, joilla on kohonnut veritulppariski korkeamman iän, ylipainon, tupakoinnin tai pidemmän vuodelevon vuoksi.

Xeljanzia käytetään nivelreuman, nivelpsoriaasin ja haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon.

Lue myös

Haavaisen paksusuolentulehduksen hoidossa suositeltu aloitusannos on 10 mg kahdesti vuorokaudessa. Uuden ohjeen mukaan Xeljanzia ei saa tässä käyttöaiheessa aloittaa potilaille, joilla on suurentunut veritulppariski. Riskiryhmän potilaille, jotka saavat tällä hetkellä kyseistä annostusta, tulee vaihtaa muu hoito.

EMA:n suositus perustuu alustaviin tutkimustuloksiin, joissa todettiin suurentunut keuhkoveritulpan ja kuoleman riski nivelreumapotilailla, jotka saivat lääkettä 10 mg kahdesti vuorokaudessa, mikä on kaksinkertainen määrä suositeltuun nähden.

PRAC:n selvitystä jatketaan ja nyt annettu ohje on voimassa selvityksen ajan.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Apulaisoikeusasiamies puuttui HUS:n ohjeisiin

Selvittelyssä on HUS:n poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamista koskeva ohjeistus.

Ajassa
Leuproreliinin käsittelyvirheet syyniin

Euroopan lääkevirasto on saanut ilmoituksia depot-valmisteita koskevista käsittelyvirheistä.

Ajassa
Sairauspoissaolojen Käypä hoito julkistetaan elokuussa

Yksittäisten sairauksien aiheuttamiin työkyvyn menetyksiin ei oteta kantaa.

Liitossa
Lääkäriliitolta uusi tiedepoliittinen ohjelma

Ohjelman tavoite on tuoda esiin lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä ongelmia ja kehittämisehdotuksia.

Ajassa
Tyräkirurgialle valtakunnallinen laaturekisteri

Tyräkirurgia elää muutoskautta maailmanlaajuisesti.

Blogi
Parisuhdeaikaa

Päivystyksiä tai ei, parisuhteelle jää lääkäriperheen arjessa aivan liian vähän aikaa, kirjoittaa Terhi Savolainen.