Ajan­kohtai­sta 32/1994 vsk 49 s. 3347

YEL-vakuutuksen vapautussäännökset uudistettu

Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa yrittäjän YEL-vakuutuksen ottamisesta, jos yrittäjälle hakemishetkeen mennessä kertynyt muu eläketurva on riittävä. Säännökset siitä, milloin yrittäjä voidaan vapauttaa YEL-vakuutuksen ottamisvelvollisuudesta, ovat muuttuneet STM:n 1.7.94 voimaan tulleella päätöksellä (494/94).

Uusien säännösten mukaan enää ei määritellä markkoina, milloin YEL-vapautuksen perusteena oleva muu eläketurva on riittävä. YEL-vapautusta hakevan muu eläketurva on riittävä ja vapautus YEL:n mukaisesta vakuutusvelvollisuudesta myönnetään uudistetun STM:n päätöksen perusteella seuraavilla edellytyksillä:

- yrittäjän YEL-työtulo on enintään kolmannes hänen muista ansiotuloistaan tai

- YEL-työtulo on enintään yrittäjän muiden ansiotulojen suuruinen ja hänen eläketurvansa vähintään 40 % hänen kaikista ansiotuloistaan tai

- jos yrittäjän eläketurva on sen määräinen, että hänelle, ottaen huomioon työntekijän eläkelain 8 pykälä:n säännökset, ei kartu yrittäjätoiminnan perustella uutta eläketurvaa.

Tuloilla, jotka otetaan huomioon vapautuksesta päätettäessä, tarkoitetaan yrittäjän kaikkia samanaikaisia ansiotuloja, jotka oikeuttavat eläkkeeseen ja joiden arvioidaan jatkuvan ainakin vuoden ajan.

Lue myös

Erityisesti sivutoimisesti virka- tai työsuhteensa ohella yrittäjänä toimivan kannattaa tarkistaa YEL:n mukaisen yrittäjäeläkkeensä vaikutus muuhun eläketurvaansa ja hakea em. STM:n päätöksen mukainen vapautus YEL:n vakuutusvelvollisuudesta. Kuntasektorilla yhteyttä tulee ottaa Kuntien eläkevakuutukseen (puh. 90-185 71) tai YEL-eläketurvaa hoitavaan eläkelaitokseen (yleensä Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen, puh. 90-1841).

YEL-vapautusta koskeva hakemus sitä varten vahvistetulla lomakkeella toimitetaan Eläketurvakeskukseen (PL 11, 00501 Helsinki; puh. 90-1511). Eläketurvakeskuksen päätöksellä YEL-vapautus myönnetään toistaiseksi niin pitkäksi aikaa kuin vapautuksen edellytykset ovat olemassa.

Taisto Rautpalo

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030