1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Yhteishenki ja käytännön järjestelyt tukevat Härkätien hyvää lääkäritilannetta
Ajan­kohtai­sta

Yhteishenki ja käytännön järjestelyt tukevat Härkätien hyvää lääkäritilannetta

Härkätien terveyskeskuksen lääkärivakanssit ovat täynnä.

Yhteishenki ja käytännön järjestelyt tukevat Härkätien hyvää lääkäritilannetta Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Härkätien terveyskeskus Liedossa kuuluu niiden terveyskeskusten joukkoon, joissa lääkäritilanne on hyvä.

Tämä ilmeni Lääkäriliiton vuosittaisessa kyselyssä, jonka tulokset julkaistiin torstaina.

Härkätiellä on 19 lääkärinvakanssia. Niistä 17:ssä on vakituinen lääkäri ja lopuissakin viroissa on sijaiset.

Terveyspalvelujohtaja ja vastaava lääkäri Juha Aalto nimeää ensimmäiseksi syyksi hyvälle virkatilanteelle lääkärien keskuudessa pitkään vallinneen hyvän yhteishengen.

– Olen ollut täällä vajaat viisi vuotta töissä, enkä ole saanut sitä tärveltyä, hän naurahtaa.

Nuorten lääkäreiden avuksi on perustettu järjestely, jossa aina yksi kokenut lääkäri on vuorollaan konsulttilääkäri. Konsulttivuorossa lääkärillä on vain vähän rutiinitehtäviä ja hän on hyvin nuorten lääkäreiden tavoitettavissa. Konsulttilääkäri auttaa myös ajanvarauksessa työskenteleviä hoitajia hoidon tarpeen arvioinnissa.

Lisäksi lääkäreiden koulutusmahdollisuuksiin on Aallon mukaan panostettu. TYKS:n ja Turun yliopiston kanssa hiljattain solmittu koulutusterveyskeskussopimus edellyttää sata tuntia talossa järjestettävää koulutusta vuodessa. Myös ulkopuolisiin koulutuksiin suhtaudutaan positiivisesti koulutussopimuksen hengessä.

Erikoislääkäreiltä voi kysyä neuvoa

Härkätien terveyskeskuslääkäreillä on myös mahdollisuus kysyä neuvoa eri erikoisalojen lääkäreiltä ostopalvelun kautta.

– Näin hoito pysyy omissa näpeissä. Samalla siinä oppii ihan eri tavalla kuin lähettämällä potilas erikoissairaanhoitoon, Aalto sanoo.

Järjestely on kevyempi kuin lähete erikoissairaanhoitoon.

– Lähete TYKS:iin tarkoittaa käytännössä sitä, että potilas katoaa TYKS:n uumeniin ja palaa sitten joskus valmiiden ratkaisujen ja hoitojen kanssa.

Terveyskeskuslääkäri voi kysyä esimerkiksi neurologin mielipidettä pitkäaikaisen kivun hoidossa. Akuutteihin tilanteisiin järjestelyä ei käytetä.

Lue myös

Järjestely herätti Aallon mukaan aluksi vastustusta Härkätien lääkäreiden keskuudessa, mutta soraäänet ovat sittemmin vaienneet. Se pääsi kunnolla vauhtiin 2018. Samana vuonna asukaskohtaiset erikoissairaanhoidon kustannukset (1 114 euroa) alittivat budjetin (1 130 euroa) ja hienoisesti myös edellisvuoden lukeman (1 116 euroa).

Härkätielle tarvitaan Aallon mukaan vielä tänä vuonna lisää lääkäreitä. Koulutusterveyskeskuksen velvollisuuksien täyttämiseen tarvitaan myös lisää lääkäriresurssia. Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut muutaman vuoden ajan ja lääkäreille tulee lisää hoidettavaa.

Jos lisäksi Suomen hallituksen kaavailema seitsemän päivän hoitotakuu tulee voimaan, Juha Aalto arvioi lisävakanssien tarpeeksi neljä.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.