Ajan­kohtai­sta

Yhteys luontoon voi ehkäistä allergioita

Suomalaistutkimuksen mukaan biodiversiteetin köyhtyminen saattaa olla yhteydessä allergioiden yleistymiseen.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/Pixmac000073462371.jpg

Biodiversiteetin köyhtyminen saattaa olla yhteydessä allergioiden yleistymiseen. Ilkka Hanski ja Tari Haahtela ovat tutkimusryhmineen selvittäneet, miten ihmisten kontaktit luontoon vaikuttavat iholla viihtyviin hyödyllisiin bakteereihin ja ihmisten allergeeniherkkyyteen.

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski johtaa metapopulaatiobiologian huippuyksikköä Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella. Tari Haahtela on HYKS:n iho- ja allergiasairaalan ylilääkäri.

Tutkittaviksi valittiin satunnaisesti 118 Itä-Suomessa asuvaa koululaista. Tutkimuksessa selvisi, että jos nuorten asuinympäristössä oli paljon metsää ja maatalousmaata, heidän ihollaan oli laajempi bakteerivalikoima kuin nuorilla, joiden kodin läheisyydessä oli enemmän rakennettua ympäristöä ja vesistöjä. Myös nuorten allergeeniherkkyys oli maaseudulla alhaisempi.

Luonnon monimuotoisuus, ihon bakteeriyhteisöt ja allergiaherkkyys ovat yhteydessä

Atoopikoiden elinympäristöt olivat biodiversiteetiltään köyhempiä kuin terveiden nuorten. Tutkijat vertasivat myös terveiden nuorten ja atoopikoiden ihon bakteereita. Atoopikoiden iholla oli suppeampi valikoima gammaproteobakteerien ryhmään kuuluvia bakteereja.

Terveillä nuorilla oli merkitsevä yhteys gammaproteobakteereihin kuuluvan Acinetobacter-suvun runsauden ja tulehdusreaktioita hillitsevän interleukiini-10-sytokiinin välillä. Iholla elävät gammaproteobakteerit saattavat stimuloida soluja tuottamaan tätä immuunipuolustusta tehostavaa molekyyliä. Gammaproteobakteereja on runsaasti muun muassa kasvien pinnoilla.

Tutkijoiden mukaan näiden tulosten perusteella on syytä pohtia luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vaikutuksia niin allergioihin kuin kansanterveyteen muutenkin.

Tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä ja siitä kerrottiin Helsingin yliopiston verkkouutisissa.

Hertta Vierula Kuva: Pixmac

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030