1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Yksityislääkäreiden työmäärä romahti
Ajan­kohtai­sta

Yksityislääkäreiden työmäärä romahti

80 prosenttia yksityissektorilla työskentelevistä lääkäreistä kertoo työmääränsä vähentyneen koronakriisin takia, selviää Lääkäriliiton kyselytutkimuksesta.

Yksityislääkäreiden työmäärä romahti Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Lääkäreiden työmäärä on vähentynyt koronavirusepidemian takia. Lääkäriliiton kyselytutkimukseen osallistuneista lääkärivastaajista keskimäärin 46 prosenttia kertoo työmääränsä vähentyneen. Tällä on suoria vaikutuksia lääkäreiden toimeentuloon.

Eniten työmäärä on pudonnut yksityissektorilla.

– Yksityislääkäreistä 80 prosenttia kertoo, että työmäärä on vähentynyt, kertoo Lääkäriliiton tutkija Peppiina Saastamoinen.

Yksityissektorilla työskentelevien lääkäreiden avovastauksista tulee ilmi, että jotkut ovat joutuneet sulkemaan vastaanottonsa kokonaan. Osa taas kertoi potilaita olevan vain 20–30 prosenttia normaalimäärästä.

Niissä yksiköissä, joissa ei hoideta koronapotilaita, noin puolet vastaajista kertoo työmääränsä vähentyneen. Saastamoinen huomauttaa, että vastausten perusteella ei voi päätellä, kuinka paljon työmäärä on konkreettisesti vähentynyt.

Viidenneksellä työt lisääntyivät

Kyselytutkimuksen mukaan lääkäreistä viidenneksellä työt ovat lisääntyneet koronakriisin seurauksesta. Erityisesti infektiolääkärit raportoivat suuresta työmäärästä, mutta myös asiantuntijalääkärit ja hallinnollista työtä tekevät lääkärit kokevat työn lisääntyneen.

– Avovastausten perusteella näkyy, että töitä on jouduttu järjestelemään uudestaan koronaepidemian vuoksi tai kun muuta potilastoimintaa on ajettu alas. Tähän liittyvät myös ohjeistukset, joita on jouduttu tulkitsemaan työhön sopivaksi, Saastamoinen kertoo.

Lue myös

Lääkäreistä, jotka eivät hoida suoranaisesti koronapotilaita, 15 prosenttia koki työnsä lisääntyneen. Syy työmäärän kasvuun saattaa piillä karanteenissa, jonne osa kollegoista oli joutunut.

31 prosenttia vastaajista koki työmääränsä pysyneen epidemian aikana entisellään.

Kyselytutkimukseen vastanneet lääkärit kokivat kahdentyyppisiä huolia. Niillä lääkäreillä, joilla työmäärä on lisääntynyt, on huoli omasta jaksamisesta. Toisessa päässä, etenkin yksityissektorin lääkäreillä, on huoli omasta toimeentulosta ja potilaista, jotka eivät hakeudu hoitoon riittävän ajoissa.

Lääkäriliiton kyselytutkimus toteutettiin 8.–15. huhtikuuta. Kyselyyn vastasi yli 8 500 lääkäriä.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Maskeja suositellaan joukkoliikenteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskien käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.

Ajassa
Kansallisten osaamiskeskittymien kehittämiselle viisi miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa määrärahaa terveysalan kasvustrategialle.

Tieteessä
Aivot mukana säätelemässä insuliiniherkkyyttä

Aivojen kyky vastata insuliiniin voi heikentyä yhtä varhain kuin lihasten.

Ajassa
Koronavirustartunnoissa selvä kasvu

Tapausten määrä arvioidaan silti valtakunnallisesti melko pieneksi.

Ajassa
Tutkimusprofessori Timo Partoselle Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto

Palkinnon perusteluissa korostetaan Partosen pitkää ja johdonmukaista työtä luotettavan mielenterveystiedon levittäjänä.

Ajassa
Sydäninfarktipotilaille hyötyä tavallista korkeammasta verenpaineesta

Sydäninfarktin aiheuttaman sydämenpysähdyksen jälkeen potilaille pitäisi ehkä tavoitella tavallista korkeampaa verenpainetta, osoittaa HUSissa tehty tutkimus.