Lehti 26: Ajan­kohtai­sta 26/1998 vsk 53 s. 2843

Yksityisten palveluntuottajien määrä kasvaa sosiaalialalla

Yksityisten sosiaalipalvelujen, kuten vanhusten asumispalvelujen, kotipalvelujen ja yksityisten päiväkotien, määrä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 1997 toimintansa aloitti 213 uutta toimintayksikköä ja kaikkiaan toiminnassa oli 1 848 yksityistä sosiaalipalvelun yksikköä. Näistä lähes puolet eli 773 tuotti asumispalveluja. Yksityisiä kotipalvelujen tuottajia oli 223.

Stakesin tuore tilastoraportti yksityisistä sosiaalipalveluntuottajista perustuu tietoihin, joka on kerätty lääninhallitusten rekisterien perusteella kartoitetuista toimintayksiköistä, sekä yritysmuotoisista että järjestöjen ylläpitämistä.

Yksityiset sosiaalipalvelut keskittyvät Etelä- ja Länsi-Suomen alueelle kaupunkikuntiin. Esimerkiksi yksityisistä päiväkodeista ja vanhainkodeista puolet on Uudenmaan kaupungeissa. Suhteessa väestömääriin yksityisiä toimintayksiköitä ei kuitenkaan ole missään erityisen paljon.

Lue myös


Kirjallisuutta
1
Kauppinen S. Yksityiset sosiaalipalvelut 1997. Stakesin tilastoraportti 15/1998.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030