Ajan­kohtai­sta 12/1996 vsk 51 s. 1315

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta tehostuu

Koko ajan yleistyvien yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta tehostuu. Eduskunnalle on annettu lakiehdotus, jonka mukaan yksityistä sosiaalipalvelutoimintaa varten on anottava lupa lääninhallitukselta, jos toiminta on ympärivuorokautista. Lääninhallitus voi lupaa myöntäessään arvioida henkilökunnan riittävyyden ja koulutuksen sekä mm. tarkistaa toimitilojen ja välineiden asianmukaisuuden.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa on tähän asti vaikeuttanut säännösten hajautuminen eri lakeihin. Lisäksi lainsäädäntö on lähtenyt siitä, että palveluja tuottavat kunnat.

Arvio otsonikadon aiheuttaman polttavan UV-säteilyn muutoksesta Suomessa. (Säteilyturvakeskuksen lehtisestä Auringon UV-säteily ja terveys)

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030