Lehti 16: Ajan­kohtai­sta 16/1994 vsk 49 s. 1741

Yrittäjille omat työttömyyskassat

Yrittäjien ansioturvatyöryhmä ehdottaa yrittäjien työttömyyskorvausten järjestämistä vapaaehtoisen vakuutuksen pohjalta. Yrittäjien työttömyyskassoihin liittyvät ammatin- ja elinkeinonharjoittajat olisivat oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan samaan tapaan kuin palkansaajat. Vielä ei yrittäjille ole olemassa omia työttömyyskassoja, mutta tämän vuoden aikana ratkaistaan esimerkiksi yksityislääkärien työttömyysturvan järjestelyt. Lääkärien työttömyyskassasta ovat saaneet korvausta vain palkansaajina toimineet Lääkäriliiton jäsenet.

Hallitus sopi vuosi sitten työmarkkinajärjestöjen kanssa, että yrittäjille luodaan vapaaehtoinen mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan ja saada työttömäksi joutuessaan ansioon suhteutettua päivärahaa. Asia valmistelemaan asetettiin ansioturvatyöryhmä, jonka nyt esittämät lakimuutokset on tarkoitus saattaa voimaan ensi vuoden alusta.

Yrittäjien ansiopäiväraha muodostuisi täyden peruspäivärahan suuruisesta perusosasta sekä tuloista riippuvasta ansio-osasta. Yrittäjä voisi itse määritellä työtulonsa suuruuden, mutta se ei voi ylittää eläkevakuutuksen työtuloa. Valitun työtulon perusteella määräytyisivät myös työttömyyskassan jäsenmaksut.

Jäsenmaksun suuruus riippuisi myös siitä, paljonko kassassa on maksavia jäseniä suhteessa työttömiin. Nykyisen työttömyysasteen perusteella arvioidaan, että kassan jäsenmaksu olisi keskimäärin noin 3-4 % yrittäjän tuloista. Valtio maksaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden yrittäjien työttömyyskorvauksista sekä osallistuu kassan hallintokuluihin. Käytännössä yrittäjät kustantavat siis itse ansiosidonnaisen osan työttömyysturvastaan.

Työttömyysturvan tarkoituksena ei ole kompensoida yritystoiminnan riskejä, joten yrittäjällä olisi oikeus päivärahaan vasta kun yritystoiminta on kokonaan lopetettu. Päivärahan saaminen edellyttää pääsääntöisesti, että henkilö on toiminut yrittäjänä ja ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään kaksi vuotta. Tosin palkansaajan kynnystä siirtyä yrittäjäksi on helpotettu säilyttämällä korkeintaan 18 kuukautta yrittäjänä toimineella oikeus aiemman palkkatulon perusteella määräytyvään ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Lue myös

Työttömyysturvaa valmistelevia virkamiehiä askarruttaa erityisesti, liittyykö kassoihin lähinnä sellaisia yrittäjiä, joita konkurssi tai työttömyys jo konkreettisesti uhkaa. Jotta näin ei kävisi, tulee kassojen olla riittävän suuria. Minimikooksi on alustavasti kaavailtu noin 6 000 jäsentä. Tämä merkitsee, ettei yksityislääkäreille voida perustaa erillistä kassaa, vaan toiminta joudutaan järjestämään yhteistyössä joidenkin muiden ammattiryhmien kanssa. Praktikusten työttömyysturvaa ei voida myöskään järjestää Lääkärien työttömyyskassan kautta, vaan mietinnön mukaan yrittäjille on perustettavat erilliset kassat. Lääkäriliitolla on oma työryhmänsä, joka ryhtyy valmistelemaan yksityislääkärien työttömyysturvan järjestämistä nyt esitettyjen periaatteiden pohjalta. (MHe)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030