Lehti 24-32: Näkö­kulma 24-32/2021 vsk 76 s. 1536 - 1537

Ahvenanmaa ei saa määrittää tupakkapolitiikkaa

Maakunnan tupakkalakia on korjattava ja nuuskan myynti Suomen lipun laivoilla lopetettava.

Eeva Ollila
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Suomi on niittänyt mainetta tupakkapolitiikan edelläkävijänä (1). Tupakkalain päämäärä oli ensimmäisenä maailmassa saada tupakan käyttö loppumaan eli tupakoitsijoiden määrä putoamaan alle viiteen prosenttiin väestöstä.

Tavoite oli alun perin vuodessa 2040. Sittemmin se aikaistettiin vuoteen 2030 ja laajennettiin koskemaan kaikkia riippuvuutta aiheuttavia ja toksisia nikotiinituotteita (2).

Vaikka tuloksiin voidaan olla kohtuullisen tyytyväisiä, käyttö ei nykyisin toimin ole loppumassa (3). Sosiaali- ja terveysministeriö onkin lähettänyt lausunnoille luonnoksen, joka esittää tupakkalakiin tiukennuksia.

Matkustajatuontiin ei puututa

Vaikka lakia ollaan uudistamassa, matkustajatuontiin ei kuitenkaan olla puuttumassa.

EU antaa (2007/74/EY) valita savukkeiden, sikareiden, pikkusikareiden ja irtotupakan tuontirajoitukset kahdesta vaihtoehdosta. Suomi on valinnut rajoista löysemmät, joten sallitut tuontimäärät ovat korkeita.

EU sallii nuuskan myynnin vain Ruotsissa. Muu sääntely, matkustajatuonti mukaan lukien, on jätetty jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Suomi sallii matkustajan tuoda nuuskaa omaan käyttöönsä 1 000 grammaa vuorokaudessa. Virossa raja on 50 grammaa kerrallaan ja Tanskassa 750 grammaa kolmessa kuukaudessa (4).

Nuuskan matkustajatuonti on kasvanut huomattavasti. Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämisryhmä (5) esittikin vuonna 2018 siirtymistä EU:n alempiin rajoihin. Nuuskan matkustajatuonnin raja haluttiin 100 grammaan vuorokaudessa.

Valvonta laivoilla ei toimi

Tupakkatuotteiden hinnasta noin puolet on veroja. Kalleus laskee kulutusta ja estää etenkin nuoria aloittamasta käyttöä.

Matkustajatuonnista ei makseta veroja Suomeen: niistä saadaan vain negatiiviset kansanterveysvaikutukset.

Merkittävä osa kaikkien tupakkatuotteiden matkustajatuonnista menee muuhun kuin omaan käyttöön (6), osa pimeille markkinoille ja lapsille sekä nuorille. Ongelmana on ollut myös se, että laivoilla on myyty nuuskaa enemmän kuin matkustaja sai tuoda (7).

Nykyisen tupakkalain perusteluihin oli kirjattu laivanvarustajien lupaus parantaa valvontaa (HE 15/2016 vp, p 60), mutta myynti yli tuontirajojen jatkui (8). Alkuvuodesta 2021 Yleisradion MOT-ohjelma raportoi verovapaiden tupakkatuotteiden myyntiin liittyvistä suurista ongelmista erään yhtiön laivoilla (9).

Ahvenanmaa ohjaa säädöksiä

Ahvenanmaan kautta liikennöivillä laivoilla tupakkatuotteita ja alkoholia saa myydä verottomana (L 30.12.1996/1266, §12).

Verovapaus neuvoteltiin EU:hun liittymisen yhteydessä, mikä oli tupakkapolitiikan mallimaana itseään pitävältä Suomelta erikoista. Verovapaus on vastoin globaalin tupakkatuotteiden raamisopimuksen (FCTC) nimenomaista suositusta. Se kehottaa välttämään tupakkatuotteiden verotonta myyntiä.

Lue myös

Poikkeus on alkanut määrittää matkustajatuonnin säädöksiä, vaikka kaksi kolmannesta tupakkatuotteiden matkustajatuonnista tulee muualta kuin ruotsinlaivoilta (4,6).

"Tupakkatuotteita koskevien alhaisempien rajoitusten käyttöönotto saattaisi olla terveyspoliittisista syistä perusteltua. Käyttöönotto merkitsisi kuitenkin sitä, että myös Ahvenanmaalta tulevien matkustajien tai sinne menevien mukana oleviin tupakkatuotteisiin sovellettaisiin alhaisempia rajoituksia."

"Ahvenanmaalle haluttiin kolmannen alueen asema siksi, että maakunnan kautta liikennöivien vesi- ja ilma-alusten veroton myynti haluttiin säilyttää senkin jälkeen, kun veroton myynti lopetettiin yhteisöalueella 1. päivänä heinäkuuta 1999."

"Tuontimäärien rajoitus pienentäisi merkittävästi verotonta myyntiä. Tämän vuoksi muutoksia nykyisiin tupakkatuotteiden verotonta matkustajatuontia koskeviin säännöksiin ei esitetä."

(HE 145/2008)

Vähemmän tuhoisaa tukemista

Ahvenanmaalla on oma tupakkalakinsa, joka sallii nuuskan myynnin Ruotsin aluevesillä myös Suomen lipun alla seilaavilla laivoilla. EU-lainsäädäntö ja asiaa koskeva Euroopan tuomioistuimen päätös (Case C 343/05) kieltävät tämän (4).

Ahvenanmaan tupakkalakia on korjattava. Nuuskan myynti Suomen lipun alla olevilla laivoilla tulee lopettaa ja päätös on pantava voimaan.

Jos Suomeen sallittu nuuskan matkustajatuonti rajoitetaan samalla esimerkiksi 100 grammaan nykyisen 1 000 gramman sijasta, Ruotsin lipun alla seilaavat laivat eivät saisi merkittävää etua eikä ulosliputtamisesta Ruotsiin olisi suurta vaaraa.

Ahvenanmaan ja etenkin sen kautta seilaavien laivojen tukemiseksi tulee hakea kansanterveydelle vähemmän tuhoisia tukimuotoja kuin verovapaa tupakka- ja alkoholituotteiden myynti.


Sidonnaisuudet

Ei sidonnaisuuksia


Kirjallisuutta
1
Leppo K, Vertio H. Smoking control in Finland: A case study in policy formulation and implementation. Health Promotion International 1986:1:5–16, https://doi.org/10.1093/heapro/1.1.5
2
Timberlake DS, Laitinen U, Kinnunen JM ym. Strategies and barriers to achieving the goal of Finland’s tobacco endgame. Tobacco Control 2020;29:398–404, https://tobaccocontrol.bmj.com/content/29/4/398
3
Ollila H, Ruokolainen O. WHO:n tavoite tupakkatuotteiden käytön vähenemisestä voidaan saavuttaa, kansallista tavoitetta ei nykykehityksellä saavuteta. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 2019:(33), ladattavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/138512
4
Salokannel M, Ollila E. Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nord Stud Alcohol Dr 2021 doi:10.1177/1455072521995704
5
Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2018:(21), ladattavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978–952-00-3934–9
6
Valtiovarainministeriö. Savukkeiden matkustajatuonti lisääntyi, nuuskan vähentyi. Lehdistötiedote 18.2.2020, saatavilla https://vm.fi/-/savukkeiden-matkustajatuonti-lisaantyi-nuuskan-vahentyi
7
Salminen P, Fonselius R, Ollila E. Uusi tupakkalaki tuli – miten kävi nuuskan maahantuonnin? Yhteiskuntapolitiikka 2019 (82):1, julkaistu e-julkaisuna (2017-01-11), ladattavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201701101094
8
Syöpäjärjestöt. Nuorten käyttämä nuuska aina päätynyt heille laittomasti. Lehdistötiedote 29.5.2017, saatavilla osoitteesta https://www.syopajarjestot.fi/ajankohtaista/tiedotteet/nuorten-kayttama-nuuska-aina-paatynyt-heille-laittomasti/
9
MOT. Hätäviestejä mereltä. YLE 22.2.2021, katsottavissa YLE-areenasta https://areena.yle.fi/1-50654066
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030