1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Onko laulaminen koronariski?
Näkö­kulma 1-2/2021 vsk 76 s. 30 - 31

Onko laulaminen koronariski?

Laulamisen ajatellaan levittävän koronatartuntoja.

Onko laulaminen koronariski? Kuva 1 / 1

Sairaanhoitopiirit ovat suositelleet laulun välttämistä kouluissa ja päiväkodeissa, piispat seurakuntien sisätiloissa. Mutta lisääkö laulu tartuntariskiä puhumiseen verrattuna? Kuorolaulajina ja oopperalaulajien vanhempina motivoiduimme etsimään näyttöä asiasta.

Tapausselostuksista rajoituksiin

Löydetty tieto ei osoita ­laulamista muuta kanssakäymistä vaarallisemmaksi – ainakaan samalla ­desibelitasolla.

Amerikkalaisen kirkkokuoron harjoituksissa oli keväällä 2020 koronatartuntarypäs, josta kerrottiin päivälehdissä (11 Read R. A choir decided to go ahead with rehearsal. Now dozens of members have COVID-19 and two are dead. Los Angeles Times 29.3.2020. Saatavilla osoitteessa: https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-29/coronavirus-choir-outbreak, noudettu 29.11.2020.) ja tapausselostuksena tiedelehdessä (22 Hamner L, Dubbel P, Capron I, Ross A, Jordan A, Lee J, ym. High SARS-CoV-2 attack rate following exposure at a choir practice - Skagit County, Washington, March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 15.5.2020;69(19):606–10.), jossa mainitaan tartuntaa edistäviä syinä tapahtuman kesto, lähekkäin istuminen ja yhdessä ruokailu. Laulaminenkin todetaan mahdolliseksi tartunnan levittäjäksi, koska "voimakas äänen käyttö levittää enemmän aerosoleja". Euroopasta raportoitiin keväällä 2020 vastaavia tilanteita (33 Charlotte N. High Rate of SARS-CoV-2 Transmission due to choir practice in France at the beginning of the COVID-19 pandemic. medRxiv preprint. Saatavilla osoitteessa: https://doi.org/10.1101/2020.07.19.20145326, noudettu 29.11.2020.). Meillä tartuntoja levisi naistenpäivän konsertissa maaliskuussa.

Tapausten laajan uutisoinnin seurauksena on laulaminen tulkittu erityisen tartuntavaaralliseksi toiminnaksi. Vaikka tutkittua näyttöä juuri laulamisen merkityksestä ei ole esitetty, ovat viranomaiset rajoittaneet kuorolauluharrastusta ja ammattimaisia lauluesityksiä (44 AFP (Berlin). German choirs silenced as singing branded virus risk. 27.05.2020. Saatavilla osoitteessa: https://www.rfi.fr/en/wires/20200527-german-choirs-silenced-singing-branded-virus-risk, noudettu 29.11.2020.) aiheuttaen huomattavia taloudellisia ja inhimillisiä vaikutuksia. Suomessa Kansallisooppera on ollut koronaturvallisesti auki lähes koko syksyn eikä näytöksistä ole tiedossa yhtään tartuntaa (55 Isot teatterit keskeyttävät esitykset kolmeksi viikoksi. Helsingin Sanomat 21.11.2020.).

Onko syytä pitää laulua erityisenä riskitekijänä muutaman tapausselostuksen pohjalta? Koronatartunnat ovat levinneet myös urheilukatsomoissa ja hiihtokeskuksissa. Selvitimme nopealla kirjallisuuskatsauksella, onko laulaminen – erityisesti kuorossa – suurempi tartuntariski kuin sosiaalinen kanssakäyminen ilman laulua.

Empiiristä näyttöä vähän

Teimme kirjallisuushaun 29.11.2020 Medlinesta hakusanoilla ("singing"[All Fields]) AND ("infect*"[All Fields]). Tuloksena oli 42 viitettä, joista viisi oli tutkimuskysymykselle relevantteja. Yksi (66 Szablewski CM, Chang KT, Brown MM, Chu VT, Yousaf AR, ym. SARS-CoV-2 Transmission and infection among attendees of an overnight camp - Georgia, June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 7.8.2020;69(31):1023-5.) tapausselostus kuvasi koronan leviämistä nuorten kesäleirillä ja toinen (22 Hamner L, Dubbel P, Capron I, Ross A, Jordan A, Lee J, ym. High SARS-CoV-2 attack rate following exposure at a choir practice - Skagit County, Washington, March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 15.5.2020;69(19):606–10.) kuorossa, kumpikin Yhdysvalloissa. Vanhin viite vuodelta 1998 (77 Mangura BT, Napolitano EC, Passannante MR, McDonald RJ, Reichman LB. Mycobacterium tuberculosis miniepidemic in a church gospel choir. Chest 1998;113(1):234-7.) kuvasi tuberkuloositartuntojen leviämistä gospelkuorossa. Corvo ym. (88 Corvo E, De Caro W. COVID-19 and spontaneous singing to decrease loneliness, improve cohesion, and mental well-being: An Italian experience. Psychol Trauma 2020;12(S1):S247–8.) raportoivat yhdessä laulamisen iloista koronasuljetussa Italiassa ja yksi mekaaninen tutkimus (99 Bahl P, de Silva C, Bhattacharjee S ym. Droplets and aerosols generated by singing and the risk of COVID-19 for choirs. Clin Infect Dis 18.9.2020:ciaa1241. doi: 10.1093/cid/ciaa1241. Epub ahead of print. PMID: 32945338; PMCID: PMC7543379.) tarkasteli laulamisen aiheuttamia ilmavirtoja.

Kaikissa julkaisuissa oli metodologisia puutteita: useimmat olivat kuvailevia tapausselostuksia ilman vertailuryhmää eikä sekoittavia tekijöitä otettu huomioon. Tutkijat vetivät mekaanisista havainnoista suoria johtopäätöksiä COVID-19 infektion leviämiseen (99 Bahl P, de Silva C, Bhattacharjee S ym. Droplets and aerosols generated by singing and the risk of COVID-19 for choirs. Clin Infect Dis 18.9.2020:ciaa1241. doi: 10.1093/cid/ciaa1241. Epub ahead of print. PMID: 32945338; PMCID: PMC7543379.) tai perustelivat väitteitään viittein, joissa ei lainkaan keskustella asiasta (66 Szablewski CM, Chang KT, Brown MM, Chu VT, Yousaf AR, ym. SARS-CoV-2 Transmission and infection among attendees of an overnight camp - Georgia, June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 7.8.2020;69(31):1023-5.,99 Bahl P, de Silva C, Bhattacharjee S ym. Droplets and aerosols generated by singing and the risk of COVID-19 for choirs. Clin Infect Dis 18.9.2020:ciaa1241. doi: 10.1093/cid/ciaa1241. Epub ahead of print. PMID: 32945338; PMCID: PMC7543379.).

Koska haun tulos oli niukka, etsimme lisätietoa vielä julkaisuprosessissa olevista artikkeleista. Löysimme tuoreen, vielä arviointivaiheessa olevan empiirisen monitieteisen tutkimuksen (1010 Gregson FKA, Watson NA, Orton CM, Haddrell AE, McCarthy LP ym. Comparing the respirable aerosol concentrations and particle size distributions generated by singing, speaking and breathing. Saatavilla osoitteessa: doi.org/10.26434/chemrxiv.12789221.v1, noudettu 8.12.2020.), jonka asetelma oli harkittu ja toteutus hyvä.

Kantaako laulu pisaroita?

Gregson työtovereineen mittasi 25:n eri tyyli- ja äänilajeja edustavan ammattilaulajan puheen ja laulun tuottamia partikkeleita. Mittaukset (volyymi, pisarapartikkelien koko ja määrä) tehtiin leikkaussalin puhdasilmaympäristössä aerodynaamisella hiukkaskokoajalla. Laulajat ohjeistettiin tekemään standardoitu harjoitussarja: hengitys, yksittäisten nuottien laulaminen eri sävelkorkeuksilla, puhe ja laulu ("Happy birthday") eri äänenvoimakkuuksilla sekä yskiminen; joka harjoitus toistettiin viidesti. (1010 Gregson FKA, Watson NA, Orton CM, Haddrell AE, McCarthy LP ym. Comparing the respirable aerosol concentrations and particle size distributions generated by singing, speaking and breathing. Saatavilla osoitteessa: doi.org/10.26434/chemrxiv.12789221.v1, noudettu 8.12.2020.)

Lue myös

Puhe ja laulu tuottivat samalla volyymilla samankaltaisia partikkelimääriä. Vastaava tulos on saatu jo 1968 (1111 Loudon RG, Roberts RM Am Rev Resp Dis 1968;98:297–300.). Hiljaisempi (50–60 dB) puhe ja laulu eivät eronneet pelkästä hengittämisestä. Volyymin nousu 90–100 desibeliin nosti hiukkasmäärän 20–30-kertaiseksi sekä puhuessa että laulaessa. Äänekäs laulu levitti partikkeleja hieman enemmän kuin puhe. Yksilöerot olivat huomattavia: neljän tutkittavan pelkkä hengitys tuotti enemmän partikkeleja kuin puhe 90–100 dB:n volyymillä. Tällainen vaihtelu saattaisi selittää "supertartuttajailmiötä", mutta asia vaatii jatkotutkimuksia. (1010 Gregson FKA, Watson NA, Orton CM, Haddrell AE, McCarthy LP ym. Comparing the respirable aerosol concentrations and particle size distributions generated by singing, speaking and breathing. Saatavilla osoitteessa: doi.org/10.26434/chemrxiv.12789221.v1, noudettu 8.12.2020.)

Desibelit ratkaisevat

Lisääkö laulaminen siis merkittävästi koronan leviämisriskiä? Vastaus vaatisi laajaa poikkitieteellistä tutkimusta. Tosiasiallisesti laulun vaikutuksia infektioriskiin on tutkittu vähän. Löydetty tieto ei osoita laulamista muuta kanssakäymistä vaarallisemmaksi – ainakaan samalla desibelitasolla. Kovaa äänenkäyttöä syntyy myös kun jännitys, taustamelu tai juopumus saa ihmiset korottamaan ääntä. Jos etäisyyksistä ei piitata ja ilmanvaihto on huono, on viruslinkoasetelma valmis.

Tieto on "hyvin perusteltu tosi uskomus". Ennakkoluulot ja pelot ohjaavat uskomuksiamme; näkyvästi toistettu väite muuttuu uskomukseksi ja levitessään vähitellen totuudeksi. Tapausesimerkein perustellut uhkakuvat juuri laulamisen vaaroista saisivat antaa tietä faktoihin perustuvalle pohdinnalle. Lisätieto ihmisen puheen, laulun ja hengityksen kyvystä levittää partikkeleita voisi vaikuttaa linjauksiin siitä, millainen toiminta katsotaan tartuntariskiksi. Klassisen laulun ideaali on, että laulaja hallitsee hengitystekniikkansa niin, että kasvojen edessä olevan kynttilän liekki ei sammu.

Laulaminen on ihmiselle hyväksi. Mielestämme sen voisi päästää pannasta turvallisuusohjeista tinkimättä.

Kirjoittajat
Aino Takala
infektioepidemiologian dosentti
Tapio Takala
tietotekniikan professori
Marjukka Mäkelä
yleislääketieteen professori
Sidonnaisuudet

Aino Takala, Tapio Takala: 
Ei sidonnaisuuksia.

Marjukka Mäkelä: Osakas (Summaryx Oy) Hallituksen jäsen (Suomen yleislääketieteen säätiö).

Kirjallisuutta
1
Read R. A choir decided to go ahead with rehearsal. Now dozens of members have COVID-19 and two are dead. Los Angeles Times 29.3.2020. Saatavilla osoitteessa: https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-29/coronavirus-choir-outbreak, noudettu 29.11.2020.
2
Hamner L, Dubbel P, Capron I, Ross A, Jordan A, Lee J, ym. High SARS-CoV-2 attack rate following exposure at a choir practice - Skagit County, Washington, March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 15.5.2020;69(19):606–10.
3
Charlotte N. High Rate of SARS-CoV-2 Transmission due to choir practice in France at the beginning of the COVID-19 pandemic. medRxiv preprint. Saatavilla osoitteessa: https://doi.org/10.1101/2020.07.19.20145326, noudettu 29.11.2020.
4
AFP (Berlin). German choirs silenced as singing branded virus risk. 27.05.2020. Saatavilla osoitteessa: https://www.rfi.fr/en/wires/20200527-german-choirs-silenced-singing-branded-virus-risk, noudettu 29.11.2020.
5
Isot teatterit keskeyttävät esitykset kolmeksi viikoksi. Helsingin Sanomat 21.11.2020.
6
Szablewski CM, Chang KT, Brown MM, Chu VT, Yousaf AR, ym. SARS-CoV-2 Transmission and infection among attendees of an overnight camp - Georgia, June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 7.8.2020;69(31):1023-5.
7
Mangura BT, Napolitano EC, Passannante MR, McDonald RJ, Reichman LB. Mycobacterium tuberculosis miniepidemic in a church gospel choir. Chest 1998;113(1):234-7.
8
Corvo E, De Caro W. COVID-19 and spontaneous singing to decrease loneliness, improve cohesion, and mental well-being: An Italian experience. Psychol Trauma 2020;12(S1):S247–8.
9
Bahl P, de Silva C, Bhattacharjee S ym. Droplets and aerosols generated by singing and the risk of COVID-19 for choirs. Clin Infect Dis 18.9.2020:ciaa1241. doi: 10.1093/cid/ciaa1241. Epub ahead of print. PMID: 32945338; PMCID: PMC7543379.
10
Gregson FKA, Watson NA, Orton CM, Haddrell AE, McCarthy LP ym. Comparing the respirable aerosol concentrations and particle size distributions generated by singing, speaking and breathing. Saatavilla osoitteessa: doi.org/10.26434/chemrxiv.12789221.v1, noudettu 8.12.2020.
11
Loudon RG, Roberts RM Am Rev Resp Dis 1968;98:297–300.

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Siedätyshoito tepsii kananmuna-allergiaan

Ruokasiedätys on toistaiseksi kokeellista hoitoa, jota ei pidä kokeilla omin päin.

Tieteessä
Delta-variantin levitessä sairaalaepidemian vaara on olemassa

Ennen riittävää rokotekattavuutta terveydenhuollossa on oltava varuillaan, arvioi Kanta-Hämeen sairaalaepidemian kokenut Iivo Hetemäki.

Tieteessä
Tekoäly auttoi tutkijoita selvittämään tupakoinnin ja syöpäkuolleisuuden yhteyttä

Tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin tupakoimattomien.

Liitossa
Tutkimus osoittaa: lääkärit valmiita kieltämään joitain vaihtoehtohoitoja lailla

Enemmistö lääkäreistä olisi valmis kieltämään joitain ns. vaihtoehtohoitoja lailla.

Ajassa
Koronakaranteeni lyhenee 10 vuorokauteen

Muutos koskee myös altistuneita sote-alan työntekijöitä.

Ajassa
THL: Koronarokotukset kaikille 12–15-vuotiaille

Nuorille annettaisiin Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.