1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. C-hepatiitin hoitostrategiaa tulee muuttaa
Tiede­pääkirjoitus 34/2019 vsk 74 s. 1783 - 1784

C-hepatiitin hoitostrategiaa tulee muuttaa

Kuvituskuva 1

Martti Färkkilä

professori, ylilääkäri

Helsingin yliopisto

HYKS Vatsakeskus, gastroenterologian klinikka

Kuvituskuva 2

Henna Rautiainen

LT, erikoislääkäri

HYKS Vatsakeskus, gastroenterologian klinikka

   

C-hepatiitti on veren välityksellä tarttuva infektio, jonka tärkein riskitekijä on suoneen ruiskutettavien huumeiden käyttö. Länsimaissa se on maksasyövän tavallisin riskitekijä.

WHO on asettanut tavoitteeksi C-hepatiitin eliminoimisen vuoteen 2030 mennessä. Se edellyttää, että 90 % tartunnan saaneista on diagnosoitu ja 80 % infektioista hoidetaan (11 WHO. Progress report on access to hepatitis C treatment. March 2018. http://www.who.int/hepatitis/publications/hep-c-access-report-2018/en/). Tavoitteena on vähentää uusia infektioita 90 % ja tautiin liittyvää kuolleisuutta 65 %.

Infektion toteaminen ja hoito varhaisessa vaiheessa on oleellista.

Euroopan maksayhdistyksen suosituksen mukaan (22 EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol 2018;69:461–511.) kaikki C-hepatiitin saaneet tulisi hoitaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi hoitojen määrän pitäisi lisääntyä 10 % vuosittain.

Suomessa C-hepatiitin kantajia on noin 22 000 eli 0,4 % väestöstä. Suonensisäisiä huumeita käyttäviä HCV-positiivisia arvioidaan olevan noin 14 000 (33 Sillanpää M ym. Hepatiitti C -virusinfektioiden seuranta Suomessa vuosina 1995–2013. THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-349-9.). Vuosittain todetaan noin 1 100 uutta infektiota (Tartuntatautirekisteri), eikä nyt käytetty, maksavaurion vaikeusasteen perusteella suunnattu hoitostrategia ei ole vaikuttanut uusien tapausten ilmaantuvuuteen.

Infektion toteaminen ja hoito varhaisessa vaiheessa on oleellista sekä uusien tartuntojen ehkäisemiseksi että infektioon liittyvän sairastuvuuden ja kuolleisuuden vähentämiseksi. Mikäli maksafibroosi tai kirroosi on jo kehittynyt, ei onnistunutkaan hoito poista maksasyövän riskiä kokonaan (44 Van der Meer AJ, Veldt BJ, Feld JJ ym. Association between sustained virological response and all-cause mortality among patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic fibrosis. JAMA 2012;308:2584–93.). C-hepatiitti-infektio lisää myös mm. diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä munuaissairauksien riskiä (5–9). Onnistunut hoito vähentää kirroosin kehittymistä ja maksasyövän riskiä (44 Van der Meer AJ, Veldt BJ, Feld JJ ym. Association between sustained virological response and all-cause mortality among patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic fibrosis. JAMA 2012;308:2584–93.) sekä maksanulkoisten ilmentymien esiintyvyyttä (1010 Mahale P, Engels EA, Li R ym. The effect of sustained virological response on the risk of extrahepatic manifestations of hepatitis C virus infection. Gut 2018;67:553–61.).

Euroopassa uusien virusspesifisten lääkkeiden laajamittainen käyttö on vähentänyt C-hepatiittiin liittyvää maksansiirtojen tarvetta voimakkaasti (1111 Belli LS, Perricone G, Adam R ym. Impact of DAAs on liver transplantation: Major effects on the evolution of indications and results. An ELITA study based on the ELTR registry. J Hepatol 2018;69:810–7.). Käytettävissä on ollut vuodesta 2017 lähtien kolme kaikkiin genotyyppeihin tehoavaa lääkeyhdistelmää. Niiden teho 8–12 viikon hoidossa on yli 90 %. Hoito on yksinkertaista, sivuvaikutukset vähäiset eikä hoidonaikaista laboratorioseurantaa tarvita.

HUS Apteekki kilpailutti C-hepatiittilääkkeet keskitetysti 2018, ja kustannukset laskivat merkittävästi. Tämä toi kaikille C-hepatiittipositiivisille mahdollisuuden hoitoon jo ennen maksavaurion kehittymistä.

Useissa maissa on aloitettu laajamittainen avoterveydenhuoltoon nojautuva C-hepatiitin eliminaatio-ohjelma. Sen ansiosta esimerkiksi Islannissa on onnistuttu vähentämään uusia infektioita 75 %. Hoidettavien määrän lisääntyessä on tärkeää, että hoitoketju on toimiva ja että hoito toteutetaan siellä, missä infektio on todettu: perusterveydenhuollossa, päihdepalveluissa, vankiloissa sekä tulevaisuudessa myös huumeidenkäyttäjiä palvelevissa terveysneuvontapisteisissä.

Lue myös

Vuonna 2016 julkaistussa Suomen C-hepatiittistrategiassa (1212 Suomen C-hepatiittistrategia 2017–2019. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:63. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3845-8.) tavoitteena on vähentää taudin aiheuttamaa sairastavuutta, kuolleisuutta ja uusia tartuntoja. Keväällä 2019 julkaistun kansallisen hoitopolun (www.julkari.fi) tavoitteena on saada hoidon piiriin mahdollisimman moni C-hepatiitin kantaja ja vähentää myös hoidon liitännäiskustannuksia, kuten tarpeettomia lähetteitä erikoissairaanhoitoon ja laboratorioseurantaa (1313 Färkkilä M. C-hepatiitti – maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon. Duodecim 2018;134:1655–7.).

Perusterveydenhuollon lääkärit tapaavat ja diagnosoivat suurimman osan C-hepatiitin kantajista, ja heillä on myös paremmat tukiverkot potilaan hoitamiseksi (1414 Marshall AD, Pawlotsky JM, Lazarus JV ym. The removal of DAA restrictions in Europe – One step closer to eliminating HCV as a major public health threat. J Hepatol 2018;69:1188–96.). Heidän tuekseen on hoitoketjun ja verkkokoulutuksen lisäksi HUS Vatsakeskukseen perustettu konsultaatiopiste, HCV-helpdesk, jonka erikoislääkäri ja hepatiittihoitaja vastaavat hoitokonsultaatioihin ja jalkautuvat hoitoyksiköihin.

C-hepatiitin hoitoa tulee mahdollisimman pikaisesti laajentaa avoterveydenhuollon pisteisiin. Kolmasosa todetuista infektioista raportoidaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. C-hepatiitin eliminaatiossa vastuu on erityisesti niissä kunnissa, joissa infektioita on runsaasti.

› Lue myös Työssä-artikkeli, s. 1825.

Kirjoittajat
Martti Färkkilä
professori, ylilääkäri
Helsingin yliopisto
HYKS Vatsakeskus, gastroenterologian klinikka
Henna Rautiainen
LT, erikoislääkäri
HYKS Vatsakeskus, gastroenterologian klinikka
Sidonnaisuudet

Martti Färkkilä: Konsultointipalkkiot (Pfizer), apuraha laitokselle (MSD), luentopalkkiot (Abbvie, Astellas Pharma, Farmasian oppimiskeskus, Gilead Sciences Finland, MSD, Tillotts Pharma), osakkeet (Orion), Lääkevahinkovakuutuspooli.

Henna Rautiainen: Konsultointipalkkio (MSD), koulutusmatkan kulut (Abbvie, MSD).

Kirjallisuutta
1
WHO. Progress report on access to hepatitis C treatment. March 2018. http://www.who.int/hepatitis/publications/hep-c-access-report-2018/en/
2
EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol 2018;69:461–511.
3
Sillanpää M ym. Hepatiitti C -virusinfektioiden seuranta Suomessa vuosina 1995–2013. THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-349-9.
4
Van der Meer AJ, Veldt BJ, Feld JJ ym. Association between sustained virological response and all-cause mortality among patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic fibrosis. JAMA 2012;308:2584–93.
5
Younossi Z, Park H, Henry L, Adeyemi A, Stepanova M. Extrahepatic manifestations of hepatitis C: A meta-analysis of prevalence, quality of life, and economic burden. Gastroenterology 2016;150:1599–608.
6
Fabiani S, Fallahi P, Ferrari SM, Miccoli M, Antonelli A. Hepatitis C virus infection and development of type 2 diabetes mellitus: Systematic review and meta-analysis of the literature. Rev Endocr Metab Disord 2018;19:405–20.
7
Lee MH, Yang HI, Wang CH ym. Hepatitis C virus infection and increased risk of cerebrovascular disease. Stroke 2010;41:2894–900.
8
Hsu YH, Muo CH, Liu CY ym. Hepatitis C virus infection increases the risk of developing peripheral arterial disease: a 9-year population-based cohort study. J Hepatol 2015;62:519–25.
9
Park H, Chen C, Wang W, Henry L, Cook RL, Nelson DR. Chronic hepatitis C virus (HCV) increases the risk of chronic kidney disease (CKD) while effective HCV treatment decreases the incidence of CKD. Hepatology 2018;67:492–504.
10
Mahale P, Engels EA, Li R ym. The effect of sustained virological response on the risk of extrahepatic manifestations of hepatitis C virus infection. Gut 2018;67:553–61.
11
Belli LS, Perricone G, Adam R ym. Impact of DAAs on liver transplantation: Major effects on the evolution of indications and results. An ELITA study based on the ELTR registry. J Hepatol 2018;69:810–7.
12
Suomen C-hepatiittistrategia 2017–2019. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:63. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3845-8.
13
Färkkilä M. C-hepatiitti – maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon. Duodecim 2018;134:1655–7.
14
Marshall AD, Pawlotsky JM, Lazarus JV ym. The removal of DAA restrictions in Europe – One step closer to eliminating HCV as a major public health threat. J Hepatol 2018;69:1188–96.

Etusivulla juuri nyt

Kommentti
Kielellä on väliä

Jos potilas ei ymmärrä mitä lääkäri hänelle yrittää sanoa, murenee hoitosuhteen pohja, kirjoittaa Eija Kalso.

Blogi
Keskity nyt

Olen kehittänyt keskittymiskyvyn häiriön enkä löydä sille muuta syytä kuin muuttuneen median käyttöni, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.

Ajassa
Vaasa todistaa, että rajoitukset suitsivat koronaa

COVID-19-potilaiden hoito kehittyy hitaasti.

Ajassa
Lastentautien tutkimussäätiö palkitsi Juha-Jaakko Sinikummun

Sinikummun johtama tutkimusryhmä on kehittänyt muun muassa innovatiivisia leikkausmenetelmiä lasten murtumiin.