1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Digitaalipatologia – mitä se on?
Tiede­pääkirjoitus 5/2018 vsk 73 s. 249

Digitaalipatologia – mitä se on?

Kuvituskuva 1

Juha Näpänkangas

patologian erikoislääkäri, neuropatologi, terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys

Pohjois-Pohjanmaan shp, diagnostiikan vastuualue, patologian yksikkö

Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö, patologia

juha.napankangas@ppshp.fi

Patologian diagnostiikka on mikroskoopin keksimisen jälkeen muuttunut hämmästyttävän vähän. Ohuita, kudoksesta leikattuja, kahden lasin väliin puristettuja leikkeitä on ainakin 200 vuoden ajan tutkittu valomikroskoopilla. Kuvien digitalisaatio mullisti radiologian diagnostiikan, ja nyt saman muutoksen edessä on patologian erikoisala.

Digitaalipatologia tarkoittaa patologian laboratoriossa valmistettujen näytelasien muuttamista digitaaliseen muotoon ja materiaalin arvioimista tietokoneella mikroskoopin sijaan. Tutkimus- ja opetuskäytössä digitaalisen aineiston hyödyt ovat kiistattomat: edustavan opetus- tai tutkimusmateriaalin kerääminen ja jakaminen käyttäjille on helpompaa kuin perinteisellä menetelmällä. Lasiskannerien tekninen kehitys on nyt mahdollistanut massaskannauksen, joten digitaalipatologia on pian sairaaloiden arkipäivää.

Digitaalisen diagnostiikan on osoitettu olevan yhtä tarkkaa kuin perinteinen.

Digitaalisen diagnostiikan on osoitettu olevan yhtä tarkkaa kuin perinteinen (11 Mukhopadhyay S, Feldman MD, Abels E ym. Whole slide imaging versus microscopy for primary diagnosis in surgical pathology: A multicenter blinded randomized noninferiority study of 1992 cases (pivotal study). Am J Surg Pathol 2018;42:39–52.). Laadukas mikroskooppi on hyväksi koettu väline, jota kokenut patologi käyttää tehokkaasti. Digitaalisten näytelasien arvioiminen on tutkitusti korkeintaan hieman hitaampaa kuin mikroskoopilla työskentely, vain muutamia sekunteja näytelasia kohden (22 Mills AM, Gradecki SE, Horton BJ ym. Diagnostic efficiency in digital pathology: A comparison of optical versus digital assessment in 510 surgical pathology cases. Am J Surg Pathol 2018;42:53–9.). Työn odotetaan edelleen nopeutuvan, kun kokemus tietokoneella työskentelystä lisääntyy ja ohjelmistot kehittyvät. Lisäksi kun mukaan otetaan koko järjestelmän hyödyt, esimerkiksi tehokkaampi näytehallinta, päästään jo nopeampaan diagnostiikkaan (33 Vodovnik A. Diagnostic time in digital pathology: A comparative study on 400 cases. J Pathol Inform 2016;7:4.).

Tulevaisuudessa oppivat kuva-analyysialgoritmit nopeuttavat diagnostiikkaa entisestään ja mahdollistavat löydösten luotettavamman kvantifioinnin. Esimerkiksi metastaasien löytäminen luotettavasti rinnan vartijaimusolmukkeista on jo mahdollista koneellisesti (44 Holten-Rossing H, Talman MM, Jylling AMB ym. Application of automated image analysis reduces the workload of manual screening of sentinel lymph node biopsies in breast cancer. Histopathology 2017;71:866–73.). Laajojen alueiden läpikäyminen ja pienten muutosten etsiminen niistä on ihmistyövoimalla raskasta ja aikaa vievää, kun taas kone soveltuu tällaisiin tehtäviin erityisen hyvin.

Vaikka itse digitoimiseen menee aikaa, sairaaloiden arkipäivää helpottavat työlistojen muodostuminen digitaalisina ja näytteiden fyysisen kuljettamisen ja järjestelyn merkittävä väheneminen. Bitit kulkevat nopeasti: digitaaliset näytelasit ovat aina avattavissa heti uudelleenarviointia varten, ja toisen mielipiteen kysyminen kansainväliselläkin tasolla tapahtuu vain napin painalluksella. Myös kliinispatologisten kokousten järjestäminen on tehokkaampaa ja onnistuu tarvittaessa etäyhteydellä. Muutoinkin etätyön muodot mahdollistuvat joustavammin kuin nykyjärjestelmässä.

Lue myös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin patologian yksikössä on rakennettu digitaalipatologian järjestelmää muutaman vuoden ajan läheisessä yhteistyössä radiologian klinikan kanssa. Pohjois-Suomen biopankki Borealis on hankkinut skannerin Suomen akatemian rahoituksen avulla. Sitä on käytetty sekä tutkimusmateriaalin että diagnostisen näytemateriaalin digitoimiseen. Useissa muissakin suomalaisissa patologian yksiköissä on digitaaliseen rutiinidiagnostiikkaan tähtääviä projekteja, ja tutkimuksessa, opetuksessa ja näyteseminaareissa digitaalista materiaalia käytetään laajasti. Maailmalla digitaalinen rutiinidiagnostiikka yleistyy, ja Hollannissa on jo kokonaan digitaalisesti toimiva patologian laboratorio.

Digitalisaation myötä on visioitu patologian ja radiologian erikoisalojen läheisempää integroitumista (55 Sorace J, Aberle DR, Elimam D ym. Integrating pathology and radiology disciplines: An emerging opportunity? BMC Med 2012;10:100-7015-10-100.). Tulevaisuudessa kudosta voidaan ehkä kuvantaa erilaisilla tekniikoilla suoraan histologista näytelasia vastaavalla tarkkuudella valmistamatta näytelaseja. Tällöin patologian ja radiologian rajan voisi jo katsoa kokonaan hämärtyneen.

Kirjoittajat
Juha Näpänkangas
patologian erikoislääkäri, neuropatologi, terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys
Pohjois-Pohjanmaan shp, diagnostiikan vastuualue, patologian yksikkö
Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö, patologia
juha.napankangas@ppshp.fi
Sidonnaisuudet

Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Mukhopadhyay S, Feldman MD, Abels E ym. Whole slide imaging versus microscopy for primary diagnosis in surgical pathology: A multicenter blinded randomized noninferiority study of 1992 cases (pivotal study). Am J Surg Pathol 2018;42:39–52.
2
Mills AM, Gradecki SE, Horton BJ ym. Diagnostic efficiency in digital pathology: A comparison of optical versus digital assessment in 510 surgical pathology cases. Am J Surg Pathol 2018;42:53–9.
3
Vodovnik A. Diagnostic time in digital pathology: A comparative study on 400 cases. J Pathol Inform 2016;7:4.
4
Holten-Rossing H, Talman MM, Jylling AMB ym. Application of automated image analysis reduces the workload of manual screening of sentinel lymph node biopsies in breast cancer. Histopathology 2017;71:866–73.
5
Sorace J, Aberle DR, Elimam D ym. Integrating pathology and radiology disciplines: An emerging opportunity? BMC Med 2012;10:100-7015-10-100.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.