1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Epidemia on yhteinen haaste
Tiede­pääkirjoitus 1-2/2017 vsk 72 s. 10

Epidemia on yhteinen haaste

Kuvituskuva 1

Reetta Huttunen

LT, dosentti, infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri

TAYS, Toimialue 1, sisätaudit, infektioyksikkö

reetta.huttunen@pshp.fi

Kuvituskuva 2

Jaana Syrjänen

LKT, dosentti, infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri

TAYS, Toimialue 1, sisätaudit, infektioyksikkö

jaana.syrjanen@pshp.fi

   

Potilastyötä tekevä lääkäri on avainroolissa epidemioiden havaitsemisessa. Epidemiaepäilyn herätessä lääkärin ensimmäinen yhteistyötaho on oman sairaanhoitopiirin infektiolääkäri, infektiontorjuntayksikkö ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lääkärin voi olla vaikeaa tunnistaa oma roolinsa epidemiaselvityksen toimenpideviidakossa. Valppaus tunnistaa poikkeava määrä infektio-oireisia potilaita tai mikrobilöydöksiä ja hyvät yhteistyötaidot ovat kuitenkin riittävät työkalut epidemiaselvitystyön käynnistämiseen, eikä monimutkaisia toimintaohjeita tarvitse osata ulkoa.

Työtä ei tarvitse tehdä yksin – epidemiaselvitystyö on hyvä esimerkki laajasta viranomaisyhteistyöstä. Epidemian torjunta on kokonaisuus, joka vaatii usein hoitoyksikön, sairaanhoitopiirin infektiontorjuntayksikön, elintarvikevalvonnan, kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin, eläinlääkärin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyötä.

Epidemiaselvitystyön luonne on muuttunut.

Epidemialla tarkoitetaan tavallisuudesta poikkeavaa määrää infektiotapauksia tarkasteltavassa väestössä tai hoitoyksikössä tietyllä aikavälillä. Epidemialle ei ole absoluuttista tapausmäärien kynnysarvoa, ja joskus yksittäinenkin tautitapaus voi herättää epäilyn (11 Lyytikäinen O, Kuusi M, Nuorti P. Mitä hoitavan lääkärin on hyvä tietää infektioepidemioista? Suom Lääkäril 2017;72:31–6.). On tärkeää osata tunnistaa, mitkä ovat yleisimpiä avohoidossa ja laitoshoidossa leviäviä mikrobeja ja miten niiden aiheuttamia epidemioita hallitaan. Huolellinen käsihygienia, asianmukaiset varotoimet ja korkeatasoinen laitossiivous ovat hoitoon liittyvien infektioiden ja epidemioiden ehkäisyn kulmakiviä (22 Huttunen R, Syrjänen J, Rintala E, Vuento R. Laitosepidemiat ja niiden ehkäisy. Suom Lääkäril 2017;72:43–9.).

Lue myös

Epidemiaselvitystyön luonne on muuttunut. Ihmiset, eläimet ja elintarvikkeet ja mikrobit niiden mukana liikkuvat maasta toiseen. Epidemioiden selvittämisessä voidaan tarvita myös kansainvälistä yhteistyötä. Infektioille alttiiden henkilöiden määrä lisääntyy, kun väestö vanhenee ja yhä useampi saa vastustuskykyä heikentävää hoitoa tai sairastaa infektiopuolustusta heikentävää tautia (11 Lyytikäinen O, Kuusi M, Nuorti P. Mitä hoitavan lääkärin on hyvä tietää infektioepidemioista? Suom Lääkäril 2017;72:31–6.). THL:llä on korvaamattoman tärkeä rooli suomalaisten epidemioiden hallinnassa: ilman kansainvälistä yhteistyötä ja epidemiatyön työkaluna käytettävää mikrobien kantatyypitystä emme selviä nykypäivän haasteista.

Keväällä 2017 voimaan tuleva uudistettu tartuntatautilaki edellyttää laitoksilta aikaisempaa systemaattisempaa toimintaa hoitoon liittyvien infektioiden seuraamiseksi ja sitä kautta myös epidemioiden havaitsemiseksi. THL on julkaissut sivuillaan (33 https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat (linkki tarkistettu 9.12.2016)) useita hyödyllisiä ohjeita tärkeimpien epidemioiden selvitystyöstä. Tämä Lääkärilehden teemanumero selventää epidemiatyön kokonaisuutta ja antaa työkaluja lääkäreille käytännön toimenpiteisiin.

Kirjoittajat
Reetta Huttunen
LT, dosentti, infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri
TAYS, Toimialue 1, sisätaudit, infektioyksikkö
reetta.huttunen@pshp.fi
Jaana Syrjänen
LKT, dosentti, infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri
TAYS, Toimialue 1, sisätaudit, infektioyksikkö
jaana.syrjanen@pshp.fi
Kirjallisuutta
1
Lyytikäinen O, Kuusi M, Nuorti P. Mitä hoitavan lääkärin on hyvä tietää infektioepidemioista? Suom Lääkäril 2017;72:31–6.
2
Huttunen R, Syrjänen J, Rintala E, Vuento R. Laitosepidemiat ja niiden ehkäisy. Suom Lääkäril 2017;72:43–9.
3
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat (linkki tarkistettu 9.12.2016)

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.