1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Gastroenterologinen tautikirjo muuttuu – muuttuvatko tähystyksen aiheet?
Tiede­pääkirjoitus 38/2016 vsk 71 s. 2315

Gastroenterologinen tautikirjo muuttuu – muuttuvatko tähystyksen aiheet?

Kuvituskuva 1

Martti Färkkilä

professori, ylilääkäri

Helsingin yliopisto, HUS Vatsakeskus, gastroenterologian klinikka

martti.farkkila@hus.fi

Ruoansulatuselinsairauksien esiintyvyydessä on tapahtunut selviä muutoksia, joilla on vaikutusta tutkimus- ja hoitostrategioihin ja endoskopiaresurssien käyttöön.

Helikobakteerin esiintyvyys on useissa länsimaissa pudonnut 30 %:sta 10 %:iin. Niinpä peptisen haavataudin ilmaantuvuus on vähentynyt koko 2000-luvun (11 Malmi H, Kautiainen H, Virta LJ, Färkkilä N, Koskenpato J, Färkkilä MA. Incidence and complications of peptic ulcer disease requiring hospitalisation have markedly decreased in Finland. Aliment Pharmacol Ther 2014;39:496–506.), siitäkin huolimatta, että Kelan lääketilaston mukaan tulehduskipulääkkeiden käyttö on jatkuvasti kasvanut. Ulkustautiin sairastuneiden miesten keski-ikä on noussut 60 vuoteen ja naisten 66 vuoteen. Iän myötä myös ulkustauti komplikaatioineen lisääntyy merkittävästi. Kuolleisuus ulkustaudin välittömiin komplikaatioihin ei ole yli kymmeneen vuoteen vähentynyt lainkaan, huolimatta kehittyneistä endoskopiatekniikoista, sillä se liittyy potilaan muihin sairauksiin, erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin (22 Malmi H, Kautiainen H, Virta LJ, Färkkilä MA. Increased short- and long-term mortality in 8146 hospitalised peptic ulcer patients. Aliment Pharmacol Ther 2016;44:234–45.). Ulkustauti onkin muuttunut merkiksi monisairastavuudesta ja kasvaneesta kuolemanriskistä, joka näkyy ainakin vielä viiden vuoden ajan lisääntyneenä kuolleisuutena (22 Malmi H, Kautiainen H, Virta LJ, Färkkilä MA. Increased short- and long-term mortality in 8146 hospitalised peptic ulcer patients. Aliment Pharmacol Ther 2016;44:234–45.).

Gastroskopioita voidaan vähentää ja ohjata resurssit kolonoskopioihin.

Helikobakteerin harvinaistuminen näkyy sekä atrofisen gastriitin että mahasyövän esiintyvyyden ja mahasyöpäkuolleisuuden jatkuvana vähenemisenä. Syöpärekisterin mukaan mahasyövän ilmaantuvuus on pienentynyt 20 vuodessa lähes puoleen, eikä atrofisen gastriitin tai mahasyövän seulontaa serologisin menetelmin tai endoskopioin pidetä perusteltuna vähäisen ilmaantuvuuden maissa (44 Stomach (Gastric) Cancer Screening (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Screening and Prevention Editorial Board. PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute (US) 2002-2015 Feb 12.), kuten Suomessa.

Gastroskopian tavallisin syy on nykyisin ylävatsavaiva, jota esiintyy väestössä 20–25 %:lla. Avoterveydenhuollossa ylävatsavaivojen vuoksi gastroskopiaan ohjatuista potilaista yli 80 %:lla endoskopialöydös on normaali (55 Ford AC, Marwaha A, Lim A, Moayyedi P. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:830–7.). Mikäli tutkittava ei kanna helikobakteeria eikä käytä tulehduskipulääkkeitä, normaalien löydösten osuus on vielä suurempi. Refluksitaudin ja dyspepsian tähystystutkimusten aiheet tulisikin arvioida uudelleen. Ensisijainen strategia on hoitokokeilu protonipumpun estäjillä (44 Stomach (Gastric) Cancer Screening (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Screening and Prevention Editorial Board. PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute (US) 2002-2015 Feb 12.).

Vaikka väestön vanheneminen ja mm. maksakirroosin ja sen vuotokomplikaatioiden yleistyminen lisäävät gastroskopioiden tarvetta, jatkossa näitä tutkimuksia voidaan vähentää ja ohjata resurssit kolonoskopioihin. Suomessa tehdään vuosittain noin 100 000 kolonoskopiaa ja lähes sama määrä gastroskopioita. Kolorektaalisyöpä on kuitenkin jatkuvasti lisääntymässä: Syöpärekisterin mukaan 25 viime vuoden aikana ilmaantuvuus on kasvanut 45 %. Vuonna 2014 Suomessa todettiin 3 051 uutta kolorektaalisyöpää ja 1 218 sen aiheuttamaa kuolemaa.

Lue myös

Suolistosyövällä on useimmiten todettavissa oleva esiaste, adenooma, jonka poisto endoskooppisesti vähentää suolistosyövän ilmaantuvuutta ja siihen liittyvää kuolleisuutta. Kun syöpä todetaan varhaisvaiheessa, potilaiden viiden vuoden elossaoloennuste on yli 90 %, mutta levinneinä, jo metastasoituneina löytyvissä syövissä vain 0–5 %. Laajassa meta-analyysissä kolonoskopian todettiin vähentävän kolorektaalisyövän ilmaantuvuutta 61–89 % ja kuolleisuutta siihen 61 % (66 Pan J, Xin L, Ma YF, Hu LH, Li ZS. Colonoscopy reduces colorectal cancer incidence and mortality in patients with non-malignant findings: A meta-analysis. Am J Gastroenterol 2016;111:355–65. doi: 10.1038/ajg.2015.418.).

Endoskopiaseulonnan suuntaamiseksi kustannustehokkaasti on esitetty riskipisteytystä (77 Kaminski MF, Polkowski M, Kraszewska E, Rupinski M, Butruk E, Regula J. A score to estimate the likelihood of detecting advanced colorectal neoplasia at colonoscopy. Gut 2014;63:1112–9.,88 Sung JJ, Ng SC, Chan FK ym. An updated Asia Pacific Consensus Recommendations on colorectal cancer screening. Gut 2015;64:121–32.), joka perustuu mm. potilaan ikään, sukupuoleen, sukuhistoriaan suolistosyövän suhteen, painoindeksiin ja tupakointiin. Mikäli suolistosyövän riskitekijöitä on runsaasti, suositellaan suoraan kolonoskopiaseulontaa, muille ulosteen immunologista veritestiä.

Nykyisin suurin osa rajallisista resursseista kuluu suolistosyövän hoitoon vaiheessa, jossa syöpä on jo metastasoinut eikä enää parantavan hoidon ulottuvissa (99 Färkkilä N, Torvinen S, Sintonen H ym. Costs of colorectal cancer in different states of the disease. Acta Oncol 2015;54:454–62.). Tautikirjon muutokset edellyttävät myös tutkimus- ja hoitolinjausten muutoksia. Kun arvioimme gastroskopioiden ja kolonoskopioiden aiheet kriittisesti uudelleen ja ohjaamme osan resursseista suolistosyövän seulontaan, voimme merkittävästi vähentää suolistosyöpäkuolleisuutta ja lisätä laatupainotteisia elinvuosia.

Kirjoittajat
Martti Färkkilä
professori, ylilääkäri
Helsingin yliopisto, HUS Vatsakeskus, gastroenterologian klinikka
martti.farkkila@hus.fi
Kirjallisuutta
1
Malmi H, Kautiainen H, Virta LJ, Färkkilä N, Koskenpato J, Färkkilä MA. Incidence and complications of peptic ulcer disease requiring hospitalisation have markedly decreased in Finland. Aliment Pharmacol Ther 2014;39:496–506.
2
Malmi H, Kautiainen H, Virta LJ, Färkkilä MA. Increased short- and long-term mortality in 8146 hospitalised peptic ulcer patients. Aliment Pharmacol Ther 2016;44:234–45.
3
Agréus L, Talley NJ, Jones M. Value of the ”Test & Treat” strategy for uninvestigated dyspepsia at low prevalence rates of Helicobacter pylori in the population. Helicobacter 2016;21:186–91.
4
Stomach (Gastric) Cancer Screening (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Screening and Prevention Editorial Board. PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute (US) 2002-2015 Feb 12.
5
Ford AC, Marwaha A, Lim A, Moayyedi P. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:830–7.
6
Pan J, Xin L, Ma YF, Hu LH, Li ZS. Colonoscopy reduces colorectal cancer incidence and mortality in patients with non-malignant findings: A meta-analysis. Am J Gastroenterol 2016;111:355–65. doi: 10.1038/ajg.2015.418.
7
Kaminski MF, Polkowski M, Kraszewska E, Rupinski M, Butruk E, Regula J. A score to estimate the likelihood of detecting advanced colorectal neoplasia at colonoscopy. Gut 2014;63:1112–9.
8
Sung JJ, Ng SC, Chan FK ym. An updated Asia Pacific Consensus Recommendations on colorectal cancer screening. Gut 2015;64:121–32.
9
Färkkilä N, Torvinen S, Sintonen H ym. Costs of colorectal cancer in different states of the disease. Acta Oncol 2015;54:454–62.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.