1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Infektioiden torjunta on tärkeää myös pientoimenpiteissä
Tiede­pääkirjoitus 36/2019 vsk 74 s. 1927

Infektioiden torjunta on tärkeää myös pientoimenpiteissä

Kuvituskuva 1

Janne Laine

dosentti, apulaisylilääkäri

TAYS, infektioyksikkö

Elimistön tärkein suoja mikrobien invaasiota vastaan ovat ehyet iho ja limakalvot. Toimenpiteessä nämä yleensä läpäistään, joten samalla muodostuu jonkinasteinen infektioriski.

Erilaisia toimenpiteitä suoritetaan terveydenhuollon kaikilla tasoilla. Käsitettä "pientoimenpide" ei ole varsinaisesti määritelty, mutta sellaisiksi voidaan katsoa muualla kuin leikkaussalissa tehtävät kajoavat toimenpiteet. Tällaisia toimenpiteitä on suuri kirjo, virtsarakon katetroinnista keskuslaskimoyhteyden avaamiseen.

Aseptiikkaa käsitellään vaihtelevasti toimenpide­kohtaisissa ohjeissa.

Pientoimenpiteisiin liittyvien infektioiden määrää ei tunneta, koska niitä ei järjestelmällisesti seurata, kaikkein kajoavimpia toimenpiteitä lukuun ottamatta. Useimmissa avohoidon pientoimenpiteissä infektioriski on ilmeisimmin pieni. Näitä toimenpiteitä kuitenkin tehdään paljon, joten niihin liittyvät infektiot ovat merkittävä terveysriski, jonka torjuntaan tulee panostaa.

Suomessa ei ole julkaistu ohjeistoa pientoimenpiteisiin liittyvien infektioiden torjunnasta. Sellaisen tuottaminen onkin vaativaa, sillä vaadittava aseptiikan taso vaihtelee toimenpiteittäin. Keskuslaskimokatetrin laittoon liittyy sepsiksen ja selkäydinkanavaan kohdistuviin toimenpiteisiin meningiitin riski, kun taas vähäisemmissä toimenpiteissä riskit ovat pienempiä. Aseptiikkaa käsitellään vaihtelevasti toimenpidekohtaisissa ohjeissa, verkkokursseilla ja oppikirjan kappaleissa (11 Anttila V-J, Kanerva M, Kuronen M ym. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, 7. painos. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.). Yleisluonteisia ohjeita löytyy sairaaloiden verkkosivuilta, ja mm. Britannian terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n verkkosivuilta (22 National Health Service (UK). Aseptic technique (siteerattu 8.8.2019). https://www.infectionpreventioncontrol.co.uk/content/uploads/2018/12/GP-01-Aseptic-technique-December-2017-Version-1.00.pdf.,33 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Pientoimenpiteiden aseptiikka (päivitetty 19.4.2019). https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Aseptiikka_hoitotoimenpiteissa/Pientoimenpiteiden_aseptiikka(70523).). Tässä Lääkärilehden numerossa on tervetullut katsausartikkeli pientoimenpiteiden aseptiikasta, kenties ensimmäinen laatuaan suomenkielisessä lääketieteen aikakausjulkaisussa (s. 1944–8) (44 Rintala E, Kurvinen T. Pientoimenpiteiden aseptiikka. Suom Lääkäril 2019;74:1944–8.).

Tavanomaiset varotoimet ovat infektioiden torjunnan perustaso, ja niitä tulee noudattaa kaikessa terveydenhuollon toiminnassa, myös toimenpiteitä tehtäessä (55 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tavanomaiset varotoimet (päivitetty 26.10.2018). https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/ohjeita-terveydenhuollolle/tavanomaiset-varotoimet.). Huolellinen käsihygienia on tavanomaisten varotoimien kulmakivi, mutta varotoimiluokka sisältää myös suojainten asianmukaisen käytön. Varotoimien tulee olla riittävät, jotta mikrobien pääsy toimenpidealueelle potilaasta tai toimenpidehenkilökunnasta tulee estetyksi tai minimoiduksi. Sen mikä on steriiliä, tulee mahdollisuuksien mukaan säilyä steriilinä.

Lue myös

Suojainten käytössä ääripäätä edustaa keskuslaskimokatetrin laitto, jossa yleisesti edellytetään leikkaussalitasoisia suojaimia. Viime vuosina on keskusteltu kirurgisen suu-nenäsuojuksen käytöstä pientoimenpiteissä. Esimerkiksi epiduraali- ja spinaalipuudutusten jälkeen ilmaantuvien meningiittien aiheuttajana ovat yleensä suun mikrobit (66 Moen V, Dahlgren N ja Irestedt L. Severe neurological complications after central neuraxial blockades in Sweden 1990-1999. Anesthesiology 2004;101:950–9.). Tämän vuoksi suu-nenäsuojusta tulee käyttää vähintäänkin toimenpiteissä, joihin liittyvät infektiokomplikaatiot ovat vakavia. Perusteltua se on muissakin toimenpiteissä.

Toimenpiteisiin liittyvien infektioiden torjunnassa käytetään usein termiä "aseptinen omatunto". Sillä tarkoitetaan sitä, että toimenpiteeseen osallistuva henkilökunta toimii parhaan tietämyksen mukaisesti siten, että toimenpidealueelle kulkeutuu mahdollisimman vähän mikrobeja. Käytännössä tulee toimia niin, että aseptiikan säilymisestä huolehditaan kaiken aikaa toimenpiteeseen valmistauduttaessa ja sen aikana.

Toimenpiteeseen osallistuvalla henkilökunnalla tulee olla riittävä tietämys tartuntariskeistä sekä tartuntateistä ja niiden katkaisusta, jotta aseptiikasta voidaan onnistuneesti huolehtia. Koulutuksella tulee huolehtia siitä, että nämä valmiudet ovat riittäviä.

Kirjoittajat
Janne Laine
dosentti, apulaisylilääkäri
TAYS, infektioyksikkö
Sidonnaisuudet

Janne Laine: Kokousmatkakulut laitokselle (MSD, Sanofi Pasteur), luentopalkkiot (Orion, Teva/ Ratiopharm).

Kirjallisuutta
1
Anttila V-J, Kanerva M, Kuronen M ym. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, 7. painos. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.
2
National Health Service (UK). Aseptic technique (siteerattu 8.8.2019). https://www.infectionpreventioncontrol.co.uk/content/uploads/2018/12/GP-01-Aseptic-technique-December-2017-Version-1.00.pdf.
3
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Pientoimenpiteiden aseptiikka (päivitetty 19.4.2019). https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Aseptiikka_hoitotoimenpiteissa/Pientoimenpiteiden_aseptiikka(70523).
4
Rintala E, Kurvinen T. Pientoimenpiteiden aseptiikka. Suom Lääkäril 2019;74:1944–8.
5
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tavanomaiset varotoimet (päivitetty 26.10.2018). https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/ohjeita-terveydenhuollolle/tavanomaiset-varotoimet.
6
Moen V, Dahlgren N ja Irestedt L. Severe neurological complications after central neuraxial blockades in Sweden 1990-1999. Anesthesiology 2004;101:950–9.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.