1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Joko nyt on monipillerin aika?
Tiede­pääkirjoitus 24/2017 vsk 72 s. 1537

Joko nyt on monipillerin aika?

Kuvituskuva 1

Anna-Mari Hekkala

LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri

Suomen Sydänliitto ry

anna-mari.hekkala@sydanliitto.fi

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ovat yleisin kuolemansyy maailmassa. On arvioitu, että hyvällä preventiolla jopa 80 % tautitapahtumista olisi estettävissä (11 2016 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practise. Eur Heart J 2016;37:2315–81.). Asialla on suuri merkitys, erityisesti kun ensimmäinen valtimotaudin ilmentymä on edelleen usein sydänperäinen äkkikuolema tai aivoinfarkti.

Ajatus primaariprevention tehostamisesta koko väestölle annettavalla kiinteäannoksisella monipillerillä (engl. polypill) syntyi jo vuosituhannen alussa WHO:n ideariihessä, ja vuonna 2003 pillerin sisällöksi esitettiin kuutta lääkeainetta: asetyylisalisyylihappoa (ASA), foolihappoa ja statiinia yhdistettyinä kolmeen verenpainetta alentavaan lääkeaineeseen. Perusidea on ollut, että käytön aloittaminen ei edellyttäisi laboratoriomittauksia, lääkereseptejä eikä myöskään seurantakäyntejä (22 Wald NJ, Law MR. A strategy to reduce cardiovascular disease by more than 80%. BMJ 2003;326:1419.).

Monipillerin käyttö saattaisi parantaa sitoutumista lääkehoitoon.

Monipillerin käytöstä on kuitenkin puuttunut vakuuttava tutkimusnäyttö. Tutkimukset ovat olleet lyhyitä, ja vaikutusta on mitattu toissijaisilla päätetapahtumilla kuten verenpainetason ja LDL-kolesterolin muutoksilla. Lisäksi pillerin käyttöönottoa ovat vaikeuttaneet arviot liiallisesta medikalisaatiosta ja lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista (33 World Heart Federation. Cardiovascular polypill. Current and evolving landscape for primary and secondary prevention 2016. www.world-heart-federation.org).

ASA:n osuus monipillerissä on kiistanalainen. Sitä ei nykyään suositella preventioksi henkilöille, jotka eivät ole vielä sairastuneet valtimotautiin (11 2016 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practise. Eur Heart J 2016;37:2315–81.). Suuret primaaripreventiotutkimukset, kuten ASCEND-tutkimus diabeetikoista ja TISP-3-tutkimus suuren valtimotautiriskin henkilöistä, tuovat valmistuessaan asiasta lisätietoa. Samoin jos saadaan lisänäyttöä ASA:n muista kuin verisuonivaikutuksista, kuten hyödystä paksusuolen syövän ehkäisyssä, se saattaa palata osaksi monipilleriä.

Tämänhetkisen näkemyksen mukaan monipillerin tulisi olla statiinin ja verenpainelääkkeen yhdistelmä. Vastikään valmistunut HOPE-3-tutkimus osoitti statiinin ja kahden verenpainelääkkeen yhdistelmäpillerin vähentävän merkittävästi päätetapahtumia henkilöillä, joilla valtimotautiriski on keskisuuri. Tutkimuksen tulos onkin herättänyt monipillerin uudelleen ajankohtaiseksi (44 Yusuf S, Lonn E, Pais P. Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016;374:2032–43.).

Lue myös

Monipillerin on ajateltu soveltuvan myös sekundaaripreventioon. Jopa puolet valtimotautitapahtuman sairastaneista potilaista lopettaa lääkityksen (55 Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS. Medication adherence: its importance in cardiovascular outcomes. Circulation 2009;119:3028–35.,66 PERFECT-tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. www.terveytemme.fi/perfect). Yksinkertaisuutensa vuoksi monipillerin käyttö saattaisi parantaa sitoutumista lääkehoitoon tässä potilasryhmässä (33 World Heart Federation. Cardiovascular polypill. Current and evolving landscape for primary and secondary prevention 2016. www.world-heart-federation.org).

Terveyserot kasvavat huolestuttavasti kaikkialla maailmassa. Suomessa tämä polarisoituminen ilmenee siten, että ylimpään sosioekonomiseen ryhmään lukeutuvat miehet elävät kymmenen vuotta pidempään kuin alimpaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat. Valistus puree koulutettuihin ihmisiin varsin hyvin, mutta miten saisimme valtimotaudit vähenemään kaikissa sosiaaliluokissa?

Sairauksia ehkäisemällä saavutetaan suurin hyöty terveinä elinvuosina ja kustannussäästöinä. Uskon, että valistamalla ihmisiä terveellisistä elämäntavoista ja vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja elintarviketeollisuuteen näiden toimien tukemiseksi pystymme edelleen vähentämään sairastumista valtimotauteihin. Nykytoimin ei kuitenkaan ole päästy riittäviin tuloksiin, ja siksi uudet keinot, kuten monipilleri, ovat tarpeellisia.

Kirjoittajat
Anna-Mari Hekkala
LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri
Suomen Sydänliitto ry
anna-mari.hekkala@sydanliitto.fi
Kirjallisuutta
1
2016 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practise. Eur Heart J 2016;37:2315–81.
2
Wald NJ, Law MR. A strategy to reduce cardiovascular disease by more than 80%. BMJ 2003;326:1419.
3
World Heart Federation. Cardiovascular polypill. Current and evolving landscape for primary and secondary prevention 2016. www.world-heart-federation.org
4
Yusuf S, Lonn E, Pais P. Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016;374:2032–43.
5
Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS. Medication adherence: its importance in cardiovascular outcomes. Circulation 2009;119:3028–35.
6
PERFECT-tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. www.terveytemme.fi/perfect

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.

Ajassa
Hakijamäärät lääkiksiin kasvoivat

Helsingin yliopistoon pääsi pienin osuus ensisijaisista hakijoista.

Ajassa
Koronavirus aiheutti ammattitaudin 26 työntekijälle

Lähes kaikki tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä.

Ajassa
Terveyden edistämisen määrärahan haku alkoi

Tavoitteena on vähentää koronakriisin negatiivisia vaikutuksia.

Ajassa
Koronasovelluksen koekäyttö alkaa

Varsinainen käyttö alkaa syyskuussa.

Tieteessä
Oireisesta aikuisesta koronaviruksen jatkotartuntoja kouluympäristössä

THL selvitti kahdessa helsinkiläisessä koulussa todetun koronatartunnan altistukset ja jatkotartunnat.