1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kaihin hoitoon pääsyn kriteerit eivät ole kustannustehokkaita
Tiede­pääkirjoitus 24-31/2019 vsk 74 s. 1545 - 1546

Kaihin hoitoon pääsyn kriteerit eivät ole kustannustehokkaita

Kuvituskuva 1

Raimo Tuuminen

LKT, dosentti, Fellow of European Board of Ophthalmology,

ylilääkäri, Kymenlaakson keskussairaala, Silmäkeskus

tutkimusryhmän vetäjä, Helsinki Retina Research Group, Helsingin yliopisto

Suomalainen hoitosuositus rajaa kaihin hoitoon pääsyn parhaan laseilla korjatun kaukonäön mukaan (0,5/0,3) muutamia erityistilanteita lukuun ottamatta. Tämä jättää huomioimatta kaihin aiheuttamia näön käyttöön liittyviä ongelmia (11 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen asettama työryhmä. Kaihi (aikuiset). Käypä hoito -suositus 27.2.2019. www.kaypahoito.fi).

Kaihi heikentää näöntarkkuuden ohella näkemisen laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten kontrastiherkkyyttä, värienerottelukykyä ja perifeeristä näkökenttää. Toiminnallisia haasteita aiheuttavat työelämän, arjen ja harrastusten näkövaatimukset, kuten lukunopeus, hämäräadaptaatio, kohteen havaitsemiskyky ja yhteisnäkö. Ennen kaihileikkausta taulun avulla mitattu näöntarkkuus ei korreloi potilaiden arvioon hoidon tarpeen kiireellisyydestä, leikkauksella saatavaan toiminnallisen näkökyvyn muutokseen eikä potilastyytyväisyyteen (2–4).

Hoitoon pääsy tulisi ratkaista yksilöllisesti toiminnallisen haitan perusteella.

Euroopan kaihiyhdistyksen rahoittama tutkimus (55 Lundstrom M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Evidence-based guidelines for cataract surgery: guidelines based on data in the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery database. J Cataract Refract Surg 2012;38:1086–93.) ja arvostetut kansainväliset suositukset (66 The American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Cataract/Anterior Segment Panel. Cataract in the Adult Eye PPP - 2016. www.aao.org/preferred-practice-pattern/cataract-in-adult-eye-ppp-2016,77 NICE guideline. Cataracts in adults: management. 2017. www.nice.org.uk/guidance/ng77/chapter/Recommendations) ohjeistavat, että näöntarkkuutta leikkaushoidon yksinomaisena valintakriteerinä tulisi välttää. Optimaalisissa valaistusolosuhteissa suuren kontrastin kirjasinasulla näkötaululta mitattu kaukonäkö aliarvioi kaihin aiheuttamaa toiminnallista haittaa potilaiden arjessa. Suositukset Tanskassa ja Ruotsissa yhtyvät näkemykseen.

Ennalta määritelty näöntarkkuuden raja-arvo ei ennusta kaihileikkauksen vaikutusta toiminnalliseen haittaan (8–10). Kaihileikkauksen valintakriteerien arvioimiseksi on kehitetty lomake, joka pyrkii huomioimaan kaihin aiheuttaman subjektiivisen haitan potilaan päivittäisissä toiminnoissa (88 Lundstrom M, Albrecht S, Hakansson I ym. NIKE: a new clinical tool for establishing levels of indications for cataract surgery. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:495–501.). Sen on osoitettu seulovan kaihileikkauksesta hyötyvät ja nopeuttavan eniten hoitoa tarvitsevien potilaiden leikkaukseen pääsyä (11–13).

Britanniassa tehty matemaattinen mallinnus (1414 Sparrow JM, Taylor H, Qureshi K ym. The Cataract National Dataset electronic multi-centre audit of 55,567 operations: risk indicators for monocular visual acuity outcomes. Eye (Lond) 2012;26:821–6.) osoitti, että näöntarkkuuskriteeristä luopuminen aikaistaa oireisten potilaiden leikkaukseen pääsyä ja parantaa kaihileikkauksen riski-hyötysuhdetta. Sekä ensimmäisen että toisen silmän kaihin vuoksi näköoireita kokevista potilaista valtaosalle välitön hoitoonpääsy oli kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin se, että leikkaukseen pääsyä lykättiin, kunnes näöntarkkuusraja on saavutettu. Ainoastaan silloin, kun iäkkäällä potilaalla oli suurentunut leikkausriski ja vähäinen odotusarvo elämänlaadun kohenemisen suhteen, välitöntä leikkaushoitoa ei pidetty perusteltuna.

Todellisiin kliinisiin seurantatuloksiin perustuvat rekisteritulokset osoittavat, että näöntarkkuuskriteereistä luopuminen parantaa hoitoon pääsyä lisäämättä palvelutarjontaan kohdistuvaa kasvua. EU:n rahoittama ja Euroopan kaihiyhdistyksen hallinnoima, nykyisellään 12 EU-maata ja 2 muuta maata kattava rekisteri sisältää kumulatiivisesti yli 2,7 miljoonan kaihileikkauksen tiedot. Leikkausta edeltävä paremmin näkevän silmän kaukonäkö parhaalla lasikorjauksella oli 0,5 tai parempi 78 %:lla (maakohtaisesti 56–96 %) (1515 European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Annual Report 2017 based on data from the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery. www.eurequo.org/wp-content/uploads/2018/11/EUREQUO_Annual_Report2017.pdf).

Lue myös

Eurostatin rekisterin perusteella kaihileikkauksia tehdään Suomessa väestöön suhteutettuna enemmän kuin mm. muissa Pohjoismaissa, näöntarkkuuskriteereistämme huolimatta (1616 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Cataract_surgery,_2016_(per_100_000_inhabitants)_HLTH18.png). Leikkaukseen tulevat potilaat ovat meillä iäkkäämpiä ja heikompinäköisiä kuin muissa maissa. Heikko kaihileikkausta edeltävä näöntarkkuus on tunnettu komplikaatioriskiä lisäävä tekijä (1717 Lundstrom M, Goh PP, Henry Y ym. The changing pattern of cataract surgery indications: a 5-year study of 2 cataract surgery databases. Ophthalmology 2015;122:31–8.).

Lonkka- ja rankamurtumiin johtaneiden kaatumisten sekä moottoriajoneuvojen kolarien on todettu merkittävästi vähentyneen kaihileikkauksen jälkeen (18–20). Yli 70-vuotiaassa väestössä kaihileikkauksen on osoitettu mm. vähentävän dementian ilmaantumista (2121 Yu WK, Chen YT, Wang SJ, Kuo SC, Shia BC, Liu CJ. Cataract surgery is associated with a reduced risk of dementia: a nationwide population-based cohort study. Eur J Neurol 2015;22:1370–7, e79–80.). Tyypin 2 diabeetikoilla leikkaus on parantanut elämänlaatua ja glukoositasapainon säätelyä (2222 Bar-Oz D, Hecht I, Achiron A ym. Glycemic control and quality of life following cataract surgery in patients with type 2 diabetes and without maculopathy. Curr Eye Res 2018;43:96–101.). Kaihin hoitoon pääsy tulisikin ratkaista yksilöllisesti toiminnallisen haitan perusteella.

Kirjoittajat
Raimo Tuuminen
LKT, dosentti, Fellow of European Board of Ophthalmology,
ylilääkäri, Kymenlaakson keskussairaala, Silmäkeskus
tutkimusryhmän vetäjä, Helsinki Retina Research Group, Helsingin yliopisto
Sidonnaisuudet

Raimo Tuuminen: Luentopalkkiot (Alcon, Allergan, Bayer, Novartis), tutkijalähtöisten kliinisten lääketutkimusten lääkevalmisteet (Bayer, Théa Laboratoires).

Kirjallisuutta
1
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen asettama työryhmä. Kaihi (aikuiset). Käypä hoito -suositus 27.2.2019. www.kaypahoito.fi
2
Weingessel B, Wahl M, Vecsei-Marlovits PV. Patients’ maximum acceptable waiting time for cataract surgery: a comparison at two time-points 7 years apart. Acta Ophthalmol 2018;96:88–94.
3
Uusitalo RJ, Brans T, Pessi T, Tarkkanen A. Evaluating cataract surgery gains by assessing patients’ quality of life using the VF-7. J Cataract Refract Surg 1999;25:989–94.
4
Taipale C, Holmstrom EJ, Tuuminen R. Preoperative visual acuity does not correlate with patient satisfaction for cataract surgery. Acta Ophthalmol 2018;96(8):e1038.
5
Lundstrom M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Evidence-based guidelines for cataract surgery: guidelines based on data in the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery database. J Cataract Refract Surg 2012;38:1086–93.
6
The American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Cataract/Anterior Segment Panel. Cataract in the Adult Eye PPP - 2016. www.aao.org/preferred-practice-pattern/cataract-in-adult-eye-ppp-2016
7
NICE guideline. Cataracts in adults: management. 2017. www.nice.org.uk/guidance/ng77/chapter/Recommendations
8
Lundstrom M, Albrecht S, Hakansson I ym. NIKE: a new clinical tool for establishing levels of indications for cataract surgery. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:495–501.
9
Amesbury EC, Grossberg AL, Hong DM, Miller KM. Functional visual outcomes of cataract surgery in patients with 20/20 or better preoperative visual acuity. J Cataract Refract Surg. 2009;35:1505–8.
10
Danish Health Authority. National clinical guideline for the treatment of age-related cataract. 2016. www.sst.dk/da/udgivelser/2014/~/media/B9200C3303B94152B874023ADF5F3B40.ashx
11
Kessel L, Andresen J, Erngaard D, Flesner P, Tendal B, Hjortdal J. Indication for cataract surgery. Do we have evidence of who will benefit from surgery? A systematic review and meta-analysis. Acta Ophthalmol 2016;94:10–20.
12
Kessel L, Brondsted AE, Boberg-Ans G. Will preoperative scoring of patients referred for cataract surgery change indications for surgery? Preliminary results using the Swedish NIKE system in Copenhagen. Acta Ophthalmol 2016;94:e164–5.
13
Ng JQ, Lundstrom M. Impact of a national system for waitlist prioritization: the experience with NIKE and cataract surgery in Sweden. Acta Ophthalmol 2014;92:378–81.
14
Sparrow JM, Taylor H, Qureshi K ym. The Cataract National Dataset electronic multi-centre audit of 55,567 operations: risk indicators for monocular visual acuity outcomes. Eye (Lond) 2012;26:821–6.
15
European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Annual Report 2017 based on data from the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery. www.eurequo.org/wp-content/uploads/2018/11/EUREQUO_Annual_Report2017.pdf
16
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Cataract_surgery,_2016_(per_100_000_inhabitants)_HLTH18.png
17
Lundstrom M, Goh PP, Henry Y ym. The changing pattern of cataract surgery indications: a 5-year study of 2 cataract surgery databases. Ophthalmology 2015;122:31–8.
18
Tseng HC, Dichter MA. Platelet-derived growth factor-BB pretreatment attenuates excitotoxic death in cultured hippocampal neurons. Neurobiol Dis 2005;19:77–83.
19
Huang HK, Lin SM, Loh CH, Wang JH, Liang CC. Association between cataract and risks of osteoporosis and fracture: A nationwide cohort study. J Am Geriatr Soc 2019;67:254–60.
20
Schlenker MB, Thiruchelvam D, Redelmeier DA. Association of cataract surgery with traffic crashes. JAMA Ophthalmol 2018;136:998–1007.
21
Yu WK, Chen YT, Wang SJ, Kuo SC, Shia BC, Liu CJ. Cataract surgery is associated with a reduced risk of dementia: a nationwide population-based cohort study. Eur J Neurol 2015;22:1370–7, e79–80.
22
Bar-Oz D, Hecht I, Achiron A ym. Glycemic control and quality of life following cataract surgery in patients with type 2 diabetes and without maculopathy. Curr Eye Res 2018;43:96–101.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.