1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kaikki keinot käyttöön COVID-19:n toisen aallon estämiseksi hoivakodeissa
Tiede­pääkirjoitus 48/2020 vsk 75 s. 2571 - 2572

Kaikki keinot käyttöön COVID-19:n toisen aallon estämiseksi hoivakodeissa

Kuvituskuva 1

Kaisu Pitkälä

Kuvituskuva 2

Ulla Aalto

   

Epidemian alussa COVID-19 tappoi vanhuksia erityisesti hoivakodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa. Vaikka pitkäaikaishoidossa asuu vain 1 % väestöistä, heidän osuutensa ensimmäisessä aallossa kuolleista on ollut 24–85 % eri maissa (1–3), Suomessa elokuun loppuun mennessä 34 %. Monet maat tekivät alussa ratkaisevia virheitä suojautumissa (44 Miralles O, Sanchez-Rodriguez D, Marco E ym. Unmet needs, health policies, and actions during the COVID-19 pandemic: a report from six European countries. Eur Geriatr Med, verkossa ensin 15.10.2020. doi: 10.1007/s41999-020-00415-x). Meillä kuolleiden absoluuttinen määrä jäi verrattain pieneksi, koska eristykseen oli enemmän aikaa valmistautua.

Pitkäaikaishoidon asukkaat ovat alttiita COVID-19:lle monisairastavuutensa, gerasteniansa ja heikentyneen immuniteettinsa vuoksi (22 Declercq A, de Stampa M, Geffen L ym. Why, in almost all countries, was residential care for older people so badly affected by COVID-19? OSE Opinion Paper No. 23, July 2020.). Epätyypillisesti oireilevat ja oireettomat henkilöt ehtivät tartuttaa muita, ennen kuin laitoshoidossa ryhdyttiin laajamittaisiin eristyksiin ja testauksiin.

Henkilökunta tarvitsee nyt henkistä ja konkreettista tukea.

Ympärivuorokautisessa hoidossa on koskettamisen kulttuuri, eli asukkaat ovat läheisessä kontaktissa hoitajiin ja toisiinsa. He jakavat WC-pesutilat, syövät yhdessä ja heillä on yhteisiä ryhmätoimintoja (11 Dichter MN, Sander M, Seismann-Petersen S, Köpke S. COVID-19: it is time to balance infection management and person-centered care to maintain mental health of people living in German nursing homes. Int Psychogeriatr 2020;32:1157–60.). Monet muistisairaat vaeltavat toistensa huoneissa levittäen tautia.

Henkilökunta, vaihtuvat sijaiset ja vierailijat voivat levittää tietämättään tautia oireettomina tai lieväoireisina. Keväällä oli myös useita viikkoja pulaa suojavarusteista. Sairaalaan lähetettävät ja sieltä palaavat ovat riski tartunnan leviämisen kannalta.

Suomessa ympärivuorokautisessa hoidossa tehtiin nopeasti toimenpiteitä ja infektioiden leviäminen saatiin kuriin. Hygieniaan, turvaväleihin ja suojavarusteiden käyttöön opittiin. Henkilökunnan tauot porrastettiin ja kokoukset siirtyivät nettiin. Monissa kunnissa liikkuvat hygieniatiimit ja -hoitajat tukivat laitoksia.

Kahden kuukauden ajan kaikki vierailut kiellettiin ja asukkaita hoidettiin heidän huoneisiinsa. Tilannetta yritettiin auttaa luovilla ratkaisuilla, kuten videopuheluilla ja ulkovierailuilla. Nyt vierailut ovat taas sallittuja, mutta vierailijoita otetaan rajattu määrä, heitä valvotaan ja opastetaan turvalliseen kohtaamiseen (55 Henkilökohtaiset tiedonannot. Helsingin, Espoon ja Vantaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajien haastattelut elokuussa 2020.).

Uudet asukkaat ja sairaalasta palaavat osataan nyt testata ja eristää 14 vuorokaudeksi, ennen kuin he asettuvat laitosyhteisöön (55 Henkilökohtaiset tiedonannot. Helsingin, Espoon ja Vantaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajien haastattelut elokuussa 2020.). Kun pitkäaikaishoidossa havaitaan COVID-19-positiivinen henkilö, kaikki asukkaat ja henkilökunta tulee testata (66 American Geriatrics Society. American Geriatrics Society policy brief: COVID-19 and nursing homes. J Am Geriatr Soc 2020;68:908–11.). Nyt meillä on siihen myös kapasiteettia.

Lue myös

COVID-19-positiiviset eristetään paikan päällä. Oireettomat tapaukset ovat tavallisia – heitä voi olla jopa puolet kaikista (11 Dichter MN, Sander M, Seismann-Petersen S, Köpke S. COVID-19: it is time to balance infection management and person-centered care to maintain mental health of people living in German nursing homes. Int Psychogeriatr 2020;32:1157–60.). Asukkaita ei pidä turhaan siirtää sairaalaan, mikäli hoito onnistuu paikan päällä. Tämän mahdollistavat akuuttilääkekaapit ja kotisairaalat. Hoitotahdot ja elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmat ovatkin nyt enemmän kuin tarpeen (77 Blain H, Rolland Y, Schols JMGA ym. August 2020 Interim EUGMS guidance to prepare European long-term care facilities for COVID-19. Eur Geriatr Med, verkossa ensin 3.11.2020. doi: 10.1007/s41999-020-00405-z).

Eristämisellä on myös hintansa (88 Boucaud-Maitre D, Villeneuve R, Tabue-Teguo M. Post-containment management of nursing homes: a new public health concern. Eur Geriatr Med 2020;11:707–8.). Eristäminen omiin huoneisiin tuo yksinäisyyttä, joka johtaa kognition heikkenemiseen. Liikunta jää vähäiseksi ja toiminnanvajeet uhkaavat. Nyt tiedetään, että asukkailla on lisääntynyttä tarvetta fyysiseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen. On ymmärretty, että COVID-19:n ehkäisyn seuraukset eivät saa olla pahempia kuin itse tauti (11 Dichter MN, Sander M, Seismann-Petersen S, Köpke S. COVID-19: it is time to balance infection management and person-centered care to maintain mental health of people living in German nursing homes. Int Psychogeriatr 2020;32:1157–60.).

Keväällä havaittiin konkreettisesti pitkäaikaishoidon heikon henkilökuntamitoituksen ongelmat. Hoitohenkilökunta kärsii uupumuksesta ja peloista sekä surusta hoidettaviensa puolesta. Henkilökunta tarvitsee nyt henkistä ja konkreettista tukea.

Kaikki keinot tulee käyttää, jotta COVID-19:n leviäminen laitoshoitoon estetään toisessa aallossa. On kaikkein haavoittuvimpien ihmis-oikeus, että heitä suojellaan.

Kirjoittajat
Kaisu Pitkälä
LKT, geriatrian dosentti, geriatrian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri,
yleislääketieteen professori
Helsingin yliopisto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Ulla Aalto
LL, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Kotihoidon lääkärit
Sidonnaisuudet

Kaisu Pitkälä, Ulla Aalto: 
Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Dichter MN, Sander M, Seismann-Petersen S, Köpke S. COVID-19: it is time to balance infection management and person-centered care to maintain mental health of people living in German nursing homes. Int Psychogeriatr 2020;32:1157–60.
2
Declercq A, de Stampa M, Geffen L ym. Why, in almost all countries, was residential care for older people so badly affected by COVID-19? OSE Opinion Paper No. 23, July 2020.
3
Szczerbińska K. Could we have done better with COVID-19 in nursing homes? Eur Geriatr Med 2020;11:639–43.
4
Miralles O, Sanchez-Rodriguez D, Marco E ym. Unmet needs, health policies, and actions during the COVID-19 pandemic: a report from six European countries. Eur Geriatr Med, verkossa ensin 15.10.2020. doi: 10.1007/s41999-020-00415-x
5
Henkilökohtaiset tiedonannot. Helsingin, Espoon ja Vantaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajien haastattelut elokuussa 2020.
6
American Geriatrics Society. American Geriatrics Society policy brief: COVID-19 and nursing homes. J Am Geriatr Soc 2020;68:908–11.
7
Blain H, Rolland Y, Schols JMGA ym. August 2020 Interim EUGMS guidance to prepare European long-term care facilities for COVID-19. Eur Geriatr Med, verkossa ensin 3.11.2020. doi: 10.1007/s41999-020-00405-z
8
Boucaud-Maitre D, Villeneuve R, Tabue-Teguo M. Post-containment management of nursing homes: a new public health concern. Eur Geriatr Med 2020;11:707–8.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona koettelee vanhuksia

Vanhukset ovat olleet eristyksissä kohta vuoden. Mitä heidän kunnostaan tiedetään?

Tiedepääkirjoitus
Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon asema on tarkentumassa

Toimenpidetekniikat ovat kehittyneet sekä kardiologiassa että kirurgiassa, sanoo Jari Laukkanen.

Pääkirjoitus
Lääkäri on kirjoittaja

Tärkeintä on, että viesti välittyy niille lukijoille, joille se on tarkoitettu, kirjoittavat Pertti Saloheimo ja Pertti Mustajoki.

Kolumni
Kuolemattomuuden kiirastuli

Harvempi enää kuoli suorilta jaloin, kirjoittaa Jani Kaaro.

Ajassa
Videorobotti vähentää koronapotilaita hoitavien altistumisriskiä

Elisan videorobotti on ollut lääkärien ja hoitajien apuna HUS:n Kirurgisessa sairaalassa.