1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kolkisiini korona- ja koronaaritaudissa
Tiede­pääkirjoitus 10/2021 vsk 76 s. 609 - 610

Kolkisiini korona- ja koronaaritaudissa

Kuvituskuva 1

Timo Strandberg

Kuvituskuva 2

Petri Kovanen

   

Ikivanhasta tulehdus- ja kihtilääkkeestä, kolkisiinista, saattaa olla apua paitsi sepelvaltimotaudin ehkäisyssä myös COVID-19-koronataudin akuutin vaiheen hoidossa. Toisin kuin varsinaiset viruslääkkeet tai steroidit, joita yleensä annetaan sairaalahoitoa tarvitseville potilaille, kolkisiinihoito voitaisiin aloittaa myös kotona oleville koronapotilaille.

Kolkisiinin kliininen käyttö rajoittuu nykyään perikardiitin hoitoon (11 Lehtonen J, Kytö K. Kolkisiini – unohdettu lääke sydänpussi­tulehduksessa. Duodecim 2017;133:389–90.). Sen käytöstä sepelvaltimotaudin hoidossa on kaksi suurta satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta: toinen akuutista ja toinen kroonisesta sepelvaltimotaudista. Kun statiinihoitoon yhdistettiin kolkisiini, saavutettiin päätetapahtumien estossa samaa luokkaa oleva teho kuin yhdistämällä statiinihoitoon LDL-kolesterolitasoa voimakkaasti alentava PCSK9:n estäjä (22 Strandberg TE, Libby P, Kovanen PT. A tale of two therapies lipid-lowering vs anti-inflammatory therapy - a false dichotomy? Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother, verkossa ensin 2.11.2020. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa131). Päivittäinen kolkisiiniannos oli pieni (0,5–1 mg), eikä siihen liittynyt merkittäviä haittoja. Sepelvaltimotauti ei ole kolkisiinin virallinen käyttöaihe, ja Suomessa lääke on saatavissa vain erikoisluvalla.

Hyötymekanismi liittynee kolkisiinin nopeaan anti-inflammatoriseen vaikutukseen.

Kolkisiinin vaikutuksista COVID-19-taudissa on sekä havainnoivia että satunnaistettuja tutkimuksia sisältävä meta-analyysi (33 Chiu L, Chow R, Chiu N ym. Colchicine use in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. MedRxivdoi: https://doi.org/10.1101/2021.02.02.21250960) ja suuri (n = 4 159) kansainvälinen satunnaistettu tutkimus (44 Tardif JC, Bouabdallaoui N, L’Allier PL ym; for the COLCORONA Investigators. Efficacy of colchicine in non-hospitalized patients with COVID-19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250494v1). Kummankin vielä vertaisarvioimattoman raportin mukaan kolkisiinihoito vähensi merkitsevästi taudin vakavia komplikaatioita. Koska kolkisiinista on jo näyttöä sepelvaltimotaudin sekundaaripreventiossa ja toisaalta COVID-19-taudin vakavat komplikaatiot liittyvät usein valtimotauteihin ja endoteelin toimintahäiriöön (55 Libby P, Lüscher T. COVID-19 is, in the end, an endothelial disease. Eur Heart J 2020;41:3038–44.), on mahdollista, että kolkisiinilla olisi myös COVID-19-taudin ennustetta parantavaa vaikutusta.

Hyötymekanismi liittynee kolkisiinin nopeaan anti-inflammatoriseen vaikutukseen. Se voi olla samantyyppinen kihtiartriitissa, sepelvaltimotaudissa ja COVID-19-taudissa, vaikka tulehduksen laukaisija onkin erilainen: kihdissä nivelen uraattikiteet, sepelvaltimotaudissa ateroskleroottisen plakin kolesterolikiteet ja COVID-19-taudissa koronavirus, joka infektoi myös sepelvaltimopuuston endoteelisoluja ja sydänlihassoluja. Olipa laukaiseva tekijä mikä tahansa näistä kolmesta, se aktivoi NLRP3-inflammasomin, joka käynnistää paikallisen tulehduksen. Sepelvaltimoissa tulehdus altistaa ateroskleroottisten sepelvaltimoiden vasokonstriktiolle, hyperkoagulaatiolle ja plakkien eroosiolle tai repeämälle sekä myös myokardiitille.

COVID-19-taudin täsmähoitoyritykset ovat tähän mennessä tuottaneet enimmäkseen pettymyksiä, ja varsinaisten viruslääkkeiden teho on ollut vaatimaton. Sen sijaan kortikosteroidihoidosta on ollut ainakin lyhytaikaista hyötyä (66 van Paassen J, Vos JS, Hoekstra EM ym. Corticosteroid use in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis on clinical outcomes. Crit Care 2020;24:696.).

Lue myös

Havainnointitutkimukset ovat tuottaneet jo runsaasti näyttöä siitä, että statiinia käyttävien COVID-19-potilaiden ennuste on parempi kuin niiden, jotka eivät käytä statiinia. Uusin julkaistu meta-analyysi perustuu 14 tutkimukseen, ja sen mukaan statiinihoidosta on hyötyä sairaalahoidon aikana (77 Pal R, Banerjee M, Yadav U, Bhattacharjee S. Statin use and clinical outcomes in patients with COVID-19: An updated systematic review and meta-analysis. Postgrad Med J, verkossa ensin 4.2.2021. ­doi: 10.1136/postgradmedj-2020-139172). Kun statiinihoito on aloitettu ennen COVID-19-tautiin sairastumista, sillä on ollut aikaa valmentaa verisuonistoa kestämään virustaudin aiheuttamia verisuonivaurioita (88 Vuorio A, Kovanen PT. Statins as adjuvant therapy for COVID-19 to calm the stormy immunothrombosis and beyond. Front Pharmacol 2021;11:579548. doi: 10.3389/fphar.2020.579548). Tämä hyöty ei olisi havaittavissa satunnaistetussa tutkimuksessa – jollaista näyttöön on vaadittu – sillä siinä statiinihoito aloitettaisiin vasta taudin puhjetessa.

Kolkisiinin, statiinin ja antikoagulantin yhteiskäyttö voisi edelleen vähentää akuutin infektion aiheuttamaa sytokiinimyrskyä ja siihen liittyvää koagulopatiaa ja tromboosia, jotka lisäävät COVID-19-taudin vaikeutta ja tappavuutta. Yhdistelmä ei ole käypää hoitoa, ja kolkisiinin kokonaisturvallisuudesta tarvitaan vielä lisätietoa (99 Galli M, Princi G, Crea F, D’Amario D. Colchicine and risk of non-cardiovascular death in patients with coronary artery disease: ­a pooled analysis underling possible safety concerns. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother, verkossa ensin 3.12.2020. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa137).

Kirjoittajat
Timo Strandberg
LKT, geriatrian professori
Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja HUS Sisätaudit ja kuntoutus
Petri Kovanen
LKT, professori, sisätautien erikoislääkäri
Wihurin tutkimuslaitos, Biomedicum Helsinki 1
Sidonnaisuudet

Timo Strandberg: Dyslipidemian Käypä hoito -suositusryhmän puheen­johtaja, Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositusryhmän jäsen. Konsultointipalkkiot (mm. Amgen, AstraZeneca, MSD, Novo Nordisk Pharma, Orion, Pfizer, Servier), tutkimusyhteistyö (Amgen, MSD, Pfizer, Novo Nordisk, IMI, Suomen Akatemia, Kela), palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen (Oxford University), tekijänpalkkiot (WSOY, Duodecim, Suomen Lääkärilehti), osakkeet ja optiot (Orion), matka-, majoitus- ja kokouskulut (EU Geriatric Medicine Society).

Petri Kovanen: Konsultointi (Amgen, Novartis, Raisio Oyj, Sanofi), luentopalkkiot (Amgen), osakkeet/optiot (Orion).

Kirjallisuutta
1
Lehtonen J, Kytö K. Kolkisiini – unohdettu lääke sydänpussi­tulehduksessa. Duodecim 2017;133:389–90.
2
Strandberg TE, Libby P, Kovanen PT. A tale of two therapies lipid-lowering vs anti-inflammatory therapy - a false dichotomy? Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother, verkossa ensin 2.11.2020. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa131
3
Chiu L, Chow R, Chiu N ym. Colchicine use in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. MedRxivdoi: https://doi.org/10.1101/2021.02.02.21250960
4
Tardif JC, Bouabdallaoui N, L’Allier PL ym; for the COLCORONA Investigators. Efficacy of colchicine in non-hospitalized patients with COVID-19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250494v1
5
Libby P, Lüscher T. COVID-19 is, in the end, an endothelial disease. Eur Heart J 2020;41:3038–44.
6
van Paassen J, Vos JS, Hoekstra EM ym. Corticosteroid use in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis on clinical outcomes. Crit Care 2020;24:696.
7
Pal R, Banerjee M, Yadav U, Bhattacharjee S. Statin use and clinical outcomes in patients with COVID-19: An updated systematic review and meta-analysis. Postgrad Med J, verkossa ensin 4.2.2021. ­doi: 10.1136/postgradmedj-2020-139172
8
Vuorio A, Kovanen PT. Statins as adjuvant therapy for COVID-19 to calm the stormy immunothrombosis and beyond. Front Pharmacol 2021;11:579548. doi: 10.3389/fphar.2020.579548
9
Galli M, Princi G, Crea F, D’Amario D. Colchicine and risk of non-cardiovascular death in patients with coronary artery disease: ­a pooled analysis underling possible safety concerns. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother, verkossa ensin 3.12.2020. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa137

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Nollatoleranssi häirinnälle

Moni häirinnän uhri pohti, oliko antanut vääriä viestejä.

Pääkirjoitus
Pieni mutta tärkeä tuuppaus

Lääkärin näkökulmasta olennaista on pureutua rokottamattomiin, kirjoittaa Pekka Nykänen.

Ajassa
Husiin tulevilta potilailta kysytään epidemiakaudella rokotuksista

Influenssa- ja koronarokotteista kysyminen ja tietojen kirjaaminen on osa Husin potilasturvallisuustyötä.

Kolumni
Toipiluuden tuolla puolen

Jokainen lukee taideteoksiin omia tarinoitaan, kirjoittaa Sirpa Kähkönen.

Ajassa
WMA: Rikkaat valtiot eivät auta riittävästi köyhiä maita koronarokotuksissa

Maailman lääkäriliiton mukaan vaurauden maiden täytyisi tehdä enemmän kansainvälisen yhteistyön hyväksi.

Tieteessä
Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat oireyhtymät

Raskaudenaikainen alkoholialtistus on länsimaissa yksi yleisimmistä sikiövaurioiden syistä.