1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lapsuusiän lihavuus uhkaa näkyä tulevaisuudessa sepelvaltimotautina
Tiede­pääkirjoitus 7/2017 vsk 72 s. 401

Lapsuusiän lihavuus uhkaa näkyä tulevaisuudessa sepelvaltimotautina

Kuvituskuva 1

Juha Koskinen

LT, kardiologiaan erikoistuva lääkäri

TYKS Sydänkeskus

jkkosk@utu.fi

Sydän- ja verisuonitautien kliiniset ilmentymät tulevat esiin vasta aikuisiässä, mutta taudin kehittyminen alkaa jo varhain lapsuudessa. Aiemmin sepelvaltimotaudin taustalla vaikuttivat pääasiassa tupakointi ja runsaasta tyydyttyneiden rasvojen saannista johtuva korkea kolesterolitaso sekä liiallisesta suolan käytöstä johtuva korkea verenpaine. Nykypäivänä lihavuus vaikuttaa olevan keskeinen taustatekijä.

Lihavien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt merkittävästi – ilmiötä kutsutaan usein jopa lihavuusepidemiaksi. Vaikka ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseen on kannustettu, Yhdysvalloissa ylipainoisten osuus 3–18-vuotiaista on yli kolmannes ja lihavien osuus 17 %, kun se vielä vuonna 1970 oli alle 5 %. Suomessakaan ilmiöltä ei ole säästytty: 12–18-vuotiaiden ylipainoisuus on kolminkertaistunut neljän viime vuosikymmenen aikana (11 Kautiainen S, Koivisto AM, Koivusilta L, Lintonen T, Virtanen SM, Rimpela A. Sociodemographic factors and a secular trend of adolescent overweight in finland. Int J Pediatr Obes 2009;4:360–70.). THL:n tilastojen mukaan kouluikäisistä pojista 21 % ja tytöistä 20 % on ylipainoisia. Muutoksen tausta on monisyinen, mutta keskeisiä ovat ravintotottumusten muutokset yhdistettyinä vähäisempään liikuntaan.

Taudin kehittyminen alkaa jo varhain lapsuudessa.

Lasten ja nuorten lihavuusepidemian on nykymuodossaan arvioitu aiheuttavan pelkästään Yhdysvalloissa vuosittain yli 30 000 ylimääräistä sepelvaltimotapahtumaa vuoteen 2035 mennessä (22 Bibbins-Domingo K, Coxson P, Pletcher MJ, Lightwood J, Goldman L. Adolescent overweight and future adult coronary heart disease. N Engl J Med 2007;357:2371–9.). Jos lihavuus saataisiin ehkäistyksi täysin, elinajan ennuste pitenisi joissakin väestöryhmissä arvioiden mukaan jopa 13 kuukautta, siis enemmän kuin mitä onnettomuus- ja väkivaltakuolemat vaikuttavat yleiseen elinajan odotteeseen (33 Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC ym. A potential decline in life expectancy in the united states in the 21st century. N Engl J Med 2005;352:1138–45.).

Lapsuuden lihavuuden vaikutuksesta aikuisiän sairastuvuuteen on varsin vähän tutkimuksia tai niihin liittyy paljon rajoituksia. Varhaisimmat lapsiin kohdistuneet pitkittäistutkimukset on aloitettu 1970-luvulla, joten suuri osa tutkimushenkilöistä on vielä kliinisesti terveitä. Lapsuusiän lihavuuden vaikutuksia kliiniseen sepelvaltimosairastuvuuteen ei näin ollen ole pystytty tarkastelemaan suurissa aineistoissa. Seurantatutkimuksissa on kuitenkin kiistatta osoitettu lapsuusajan lihavuuden yhteys sepelvaltimotaudin sijaismuuttujiin, kuten kaulavaltimon alkavaan ateroskleroosiin ja valtimoseinämän toiminnan heikkenemiseen (44 Raitakari OT, Juonala M, Viikari JS. Obesity in childhood and vascular changes in adulthood: Insights into the cardiovascular risk in young finns study. Int J Obes (Lond) 2005;29 suppl 2:101.). Lisäksi retrospektiivisissä tutkimusaineistoissa on osoitettu lapsuuden lihavuuden yhteys kliiniseen sepelvaltimotautiin ja sydänperäisiin kuolemiin (55 Baker JL, Olsen LW, Sorensen TI. Childhood body-mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood. N Engl J Med 2007;357:2329–37.,66 Franks PW, Hanson RL, Knowler WC, Sievers ML, Bennett PH, Looker HC. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors, and premature death. N Engl J Med 2010;362:485–93.).

Lue myös

Vaikka yhteys vaikuttaa olevan vahva, ei lapsuus- ja nuoruusiän lihavuus aina johda lisääntyneeseen aikuisiän sepelvaltimotautiriskiin. Interventio- ja seurantatutkimukset osoittavat, että laihduttamisella pystytään kumoamaan lisääntynyt sydän- ja verisuonitaudin riski, mikäli muutos tehdään viimeistään varhaisessa aikuisiässä (77 Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS ym. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J Med 2011;365:1876–85.). Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisemisen lisäksi siis myös sekundaaripreventio on tehokasta ja tärkeää. Valitettavasti laihduttaminen on erittäin vaikeaa. Jopa 82 % lihavista lapsista on lihavia myös aikuisena (77 Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS ym. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J Med 2011;365:1876–85.). Uudenlaisia strategioita laihduttamiseen ja normaalipainon ylläpitämiseen tarvitaan.

Käypä hoito -suositukseen (88 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Lihavuus (lapset). Käypä hoito -suositus 11.10.2013. www.kaypahoito.fi) on kerätty kliiniseen työhön soveltuva kokonaisuus lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisemiseksi. Yksilötasolla tapahtuvan ehkäisyn ja hoidon lisäksi tarvitaan julkista ohjausta ja yhteiskunnan rakenteiden tukea. Nyt jos koskaan tilanteeseen täytyy herätä, sillä lapsuusiän lihavuuden yleistymisen aiheuttamat haitat ovat yhteiskuntatasolla todellisuudessa vasta edessä.

Kirjoittajat
Juha Koskinen
LT, kardiologiaan erikoistuva lääkäri
TYKS Sydänkeskus
jkkosk@utu.fi
Kirjallisuutta
1
Kautiainen S, Koivisto AM, Koivusilta L, Lintonen T, Virtanen SM, Rimpela A. Sociodemographic factors and a secular trend of adolescent overweight in finland. Int J Pediatr Obes 2009;4:360–70.
2
Bibbins-Domingo K, Coxson P, Pletcher MJ, Lightwood J, Goldman L. Adolescent overweight and future adult coronary heart disease. N Engl J Med 2007;357:2371–9.
3
Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC ym. A potential decline in life expectancy in the united states in the 21st century. N Engl J Med 2005;352:1138–45.
4
Raitakari OT, Juonala M, Viikari JS. Obesity in childhood and vascular changes in adulthood: Insights into the cardiovascular risk in young finns study. Int J Obes (Lond) 2005;29 suppl 2:101.
5
Baker JL, Olsen LW, Sorensen TI. Childhood body-mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood. N Engl J Med 2007;357:2329–37.
6
Franks PW, Hanson RL, Knowler WC, Sievers ML, Bennett PH, Looker HC. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors, and premature death. N Engl J Med 2010;362:485–93.
7
Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS ym. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J Med 2011;365:1876–85.
8
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Lihavuus (lapset). Käypä hoito -suositus 11.10.2013. www.kaypahoito.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.