1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Mikrobilääkeresistenssin torjunnassa puheista tekoihin
Tiede­pääkirjoitus 1-2/2017 vsk 72 s. 9 - 10

Mikrobilääkeresistenssin torjunnassa puheista tekoihin

Kuvituskuva 1

Antti Hakanen

dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, ylilääkäri

TYKS Mikrobiologia ja genetiikka

antti.hakanen@tyks.fi

Kuvituskuva 2

Anni Virolainen-Julkunen

dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääkintöneuvos

sosiaali- ja terveysministeriö

anni-riitta.virolainen-julkunen@stm.fi

   

Mikrobilääkeresistenssi on noussut kansainvälisen politiikan areenalle. Tänä syksynä mikrobilääkeresistenssin torjunta nostettiin kautta aikojen neljäntenä terveysaiheena YK:n yleiskokouksen asialistalle. Maailman poliittiset johtajat vahvistivat New Yorkin kokouksessa sitoumuksensa kansallisen tason konkreetti-siin toimiin niin ihmisten, eläinten kuin ympäristönkin näkökulmasta sekä kansainväliseen One Health -yhteistyöhön Maailman terveysjärjestö WHO:n, Maailman eläintautijärjestö OIE:n ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n kanssa. Mikrobilääkeresistenssi on myös Maailman talousfoorumin 20 tärkeimmän tulevaisuuden uhkan listalla (11 World Economic Forum: Global Risks 2014, 9. painos. Geneva 2014. www.weforum.org/risks), ja se löytyy sekä Global Health Security Agendalta (22 Global Health Security Agenda. http://stm.fi/ministerio/kansainvaliset-asiat/ghsa) että G20-kokouksen asialistalta ensi kesäkuussa.

Suomi kuuluu bakteerien hyvän mikrobilääkeherkkyystilanteen takia muiden Pohjoismaiden ja Hollannin kanssa parhaaseen luokkaan Euroopassa ja koko maailmassa (33 Jalava J. Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa: Finres 2015. Tampere 2016. www.finres.fi,44 Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2014. Stockholm 2015. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf). Resistenssitilanne on kuitenkin näissäkin maissa menossa huonompaan suuntaan. Nyt kun resistenssin torjuntaan pitäisi erityisesti panostaa, Suomessa on vähennetty merkittävästi voimavaroja juuri tämän sektorin kansallisesta laboratorioanalytiikasta.

Uusi tartuntatautilaki sisältää konkreettisia täsmennyksiä.

Mikrobilääkkeiden käyttöluvut Suomessa ovat eurooppalaista keskitasoa, mutta väestöön suhteutettuna käytämme edelleen selvästi enemmän antibiootteja kuin muissa Pohjoismaissa. Parannettavaa löytyy sekä avoterveydenhuollossa että sairaaloissa (55 ESAC-Net-tietokanta: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-and-consumption/antimicrobial-consumption/esac-net-database/Pages/Antimicrobial-consumption-rates-by-country.aspx).

Suomessa tehdään parhaillaan mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallista toimintaohjelmaa One Health -hengessä. Esiin nostetaan resistenssin ja lääkkeiden käytön seurannan sekä tartunnan torjunnan lisäksi tiedotus, koulutus ja tutkimus. Mikrobilääkeresistenssin tutkimukseen on maailmalla tarjolla paljon rahaa, mutta usein sen saaminen edellyttää kansallista osapanostusta. Tähän Suomen kannattaisi panostaa nopeasti, sillä muuten putoamme kyydistä.

Lue myös

Marraskuun puolivälissä Suomen eduskunta hyväksyi uuden tartuntatautilain (66 Tartuntatautilain kokonaisuudistus https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tartuntatautilain-kokonaisuudistus.aspx). Keväällä voimaan tuleva laki sisältää konkreettisia täsmennyksiä mikrobilääkeresistenssin seurantaan ja torjuntaan. Esimerkiksi jatkossa myös sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava hoitoon liittyviä infektioita, seurattava tartuntatautien ja lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä ja huolehdittava mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä. Tämä tietää lisää töitä niin laboratorioille kuin kliinikoillekin, sillä toimintayksikön johtajaa velvoitetaan käyttämään apunaan tartuntatautien torjuntaan perehtyneitä terveydenhuollon ammattilaisia, käytännössä sairaanhoitopiirien infektiotiimejä ja kliinisen mikrobiologian laboratorioita. Niiden toivotaan sopivan kansallisesti yhtenäisistä linjauksista yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden kanssa.

Mikrobilääkeresistenssi edellyttää jatkuvaa varuillaanoloa (77 Jalava J. Mikrobilääkeresistenssi vaatii jatkuvaa varuillaanoloa. Suom Lääkäril 2016;71:2621.), ja siksi tarvitaan myös tiedottamista. Julkisuuskampanjoita ovat mm. marraskuun puolivälissä vietetty YK:n antibioottiviikko (88 http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/) ja 18.11. jo yhdeksättä kertaa vietetty Euroopan tautiviraston (ECDC) julistama Euroopan antibioottipäivä (99 http://ecdc.europa.eu/fi/eaad/). Tiedostamista ja konkreettista toimintaa tarvitaan niin poliittisten päättäjien, terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaisten kuin kansalaistenkin tasolla. Emme voi enää tuudittautua ajatukseen, että mikrobilääkeresistenssi on kaukainen asia, joka ei meitä koske. Se on täällä ja meidän kaikkien on aika toimia.

Kirjoittajat
Antti Hakanen
dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, ylilääkäri
TYKS Mikrobiologia ja genetiikka
antti.hakanen@tyks.fi
Anni Virolainen-Julkunen
dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääkintöneuvos
sosiaali- ja terveysministeriö
anni-riitta.virolainen-julkunen@stm.fi
Kirjallisuutta
1
World Economic Forum: Global Risks 2014, 9. painos. Geneva 2014. www.weforum.org/risks
2
Global Health Security Agenda. http://stm.fi/ministerio/kansainvaliset-asiat/ghsa
3
Jalava J. Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa: Finres 2015. Tampere 2016. www.finres.fi
4
Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2014. Stockholm 2015. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf
5
ESAC-Net-tietokanta: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-and-consumption/antimicrobial-consumption/esac-net-database/Pages/Antimicrobial-consumption-rates-by-country.aspx
6
Tartuntatautilain kokonaisuudistus https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tartuntatautilain-kokonaisuudistus.aspx
7
Jalava J. Mikrobilääkeresistenssi vaatii jatkuvaa varuillaanoloa. Suom Lääkäril 2016;71:2621.
8
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
9
http://ecdc.europa.eu/fi/eaad/

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.