1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Mitä on hyvä tietää tuberkuloosista?
Tiede­pääkirjoitus 21/2020 vsk 75 s. 1264

Mitä on hyvä tietää tuberkuloosista?

Kuvituskuva 1

Tuberkuloosi on yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista. Siihen sairastuu vuosittain noin 10 miljoonaa ihmistä ja menehtyy noin 1,5 miljoonaa (11 Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/). Lääkkeille vastustuskykyinen tautimuoto on yhä vakava ongelma Suomen lähialueilla. Suomen epidemiologiseen tilanteeseen vaikuttavat myös kansainväliset muuttovirrat. Vuonna 2018 tuberkuloosiin sairastui Suomessa 226 henkilöä (22 Tartuntataudit Suomessa -vuosiraportti. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-esiintyvyystilastot/tartuntatautien-esiintyvyys-suomessa-raportit). Tapaukset keskittyvät riskiryhmiin. Noin puolet niistä todetaan maahanmuuttajilta. Vuonna 2018 sairastuneiden keski-ikä oli 54 vuotta (22 Tartuntataudit Suomessa -vuosiraportti. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-esiintyvyystilastot/tartuntatautien-esiintyvyys-suomessa-raportit).

Tuberkuloosi leviää ilman välityksellä ihmisestä toiseen. Tauti on yleisimmin keuhkoissa, mutta se voi ilmetä missä tahansa elimessä. Taudin leviämisen ja epidemioiden synnyn ehkäisyssä on keskeistä sairastuneiden viiveetön löytäminen, tartunnan torjuntatoimet ja tehokas lääkehoito.

Valvottu lääkehoito katsotaan tarpeelliseksi tukemaan parantumista.

Tartuntatautilain mukaisesti tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti, ja sen torjunta perustuu lakisääteiseen vastuunjakoon terveydenhuollon eri toimijoiden kesken. Tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja seurantaa Suomessa ohjaa valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma.

Edellinen valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma julkaistiin v. 2013 (33 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3414-6). Nyt uusitun ohjelman (44 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-505-6) päätavoitteet ovat tuberkuloosiin sairastuneiden varhainen diagnosointi, sairastuneiden yhdenvertainen ja tasalaatuinen hoito sekä taudin leviämisen ehkäisy. Näihin pyritään syventämällä terveydenhuoltohenkilöstön tietämystä tuberkuloosista, tehostamalla diagnostiikkaa, painottamalla säännöllistä koulutusta sekä ohjeistamalla hoitoa, tartunnanjäljitystä ja riskiryhmiin kohdistettavia toimia.

Suomen tuberkuloositilanteen hallinta ja torjuntatoimien kehittäminen edellyttävät rekisteritiedon jatkuvaa analysointia ja tuberkuloosiin liittyvän tutkimustoiminnan lisäämistä.

Ohjelmaan on sisällytetty WHO:n ja Euroopan tartuntatautiviraston (ECDC) tuberkuloosityön uusimmat Suomen olosuhteisiin sopivat linjaukset. Lääkehoidon uudet käytännöt on päivitetty taulukoihin, ja ohjelma korostaa potilaskeskeisyyttä. Valvottu lääkehoito katsotaan tarpeelliseksi tukemaan parantumista, ja uutena mahdollisuutena se voidaan toteuttaa videovalvonnan avulla osalle potilaista. Seulottavia ja hoidettavia kohderyhmiä on laajennettu latentin tuberkuloosi-infektion vuoksi.

Maahanmuuttajien, lasten, raskaana olevien ja HIV-positiivisten tuberkuloosista on omat osionsa. Perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon näkökulmat tuberkuloosityöhön sekä riskiryhmiin kohdistettavien toimien yhteenveto on esitetty omissa luvuissaan.

Lue myös

Ohjelmaan on myös olennaisena osana linkitetty THL:n vuonna 2017 julkaisema tuberkuloosin tartunnanjäljitystä ohjeistava suositus (55 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-997-2) sekä vuonna 2019 päivitetty Filha ry:n ylläpitämä TB-lääkeapuri-sivusto (https://www.tb-laakeapuri.fi/#/). Filha ry:n johtama valtakunnallinen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä antaa edelleen tukea vaikeahoitoisten ja lääkkeille vastustuskykyisten tautitapausten hoidossa (https://www.filha.fi/aiheet/tuberkuloosi/tuberkuloosin-hoidon-asiantuntijaryhma/).

Ohjelman uudistuksen ja päivitystyön on STM:n toimeksiannosta tehnyt Filha ry:n koordinoima asiantuntijatyöryhmä, ja ohjelma julkaistaan THL:n verkkosivustolla pdf-muodossa (44 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-505-6). Ohjelma on suunnattu työssään tuberkuloosia mahdollisesti kohtaaville terveydenhuollon työntekijöille ja niille terveydenhuollon työntekijöille, jotka tutkivat ja hoitavat tuberkuloosiin sairastuneita tai taudille altistuneita. Otathan sen työkaluksesi. Kaikkea ei tarvitse muistaa, mutta on tärkeää, että tieto löytyy tarvittaessa.

Kirjoittajat
Tuula Vasankari
työelämäprofessori, dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, pääsihteeri
Filha ry, Turun yliopisto, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia
Sidonnaisuudet

Tuula Vasankari: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
2
Tartuntataudit Suomessa -vuosiraportti. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-esiintyvyystilastot/tartuntatautien-esiintyvyys-suomessa-raportit
3
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3414-6
4
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-505-6
5
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-997-2

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
"Koronatilanne on erittäin vakava"

Alle puolet tartuntojen lähteistä voidaan tällä hetkellä jäljittää.

Ajassa
Vuoden yleislääkäriksi valittiin Marita Räsänen

Suomen yleislääkärit GPF ry palkitsee vuosittain Vuoden yleislääkärin, jota kollegat ovat ehdottaneet.

Ajassa
”Kevään koronatilanne toistuu muutamassa viikossa”

Olemme seuraavien 4–6 viikon aikana varmaankin samassa tai ehkä pahemmassa tilanteessa kuin keväällä, arvioi toimialajohtaja, professori Ville Pettilä HUS:sta.

Kolumni
Hoitosuhteet vankipotilaiden kanssa

Tärkeää on ollut yhteisön kyky monen eri ­tason keskusteluun, kirjoittaa Hannu Lauerma.

Ajassa
Toisiolaki torppasi tutkimusta

Toisiolain piti helpottaa rekisteritutkimusta, mutta nyt jopa potilasturvallisuus voi olla uhattuna.

Pääkirjoitus
Virtuaaliset Lääkäripäivät – etänä lähelläsi

Lääkäripäivien 2021 teema on Terve vai sairas?