1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Miten verenpaineen hoitotavoite saavutetaan mahdollisimman monelle?
Tiede­pääkirjoitus 33/2019 vsk 74 s. 1711

Miten verenpaineen hoitotavoite saavutetaan mahdollisimman monelle?

Kuvituskuva 1

Teemu Niiranen

dosentti, sisätautien erikoislääkäri, erikoistutkija

Turun yliopisto, sisätautioppi

THL, Kansanterveysratkaisut

Tilaa, jossa verenpainetaudin hoitotavoitetta ei saavuteta, vaikka käytössä olisi vähintään kolme verenpainelääkettä, kutsutaan hoitoresistentiksi verenpainetaudiksi (11 Sheppard JP, Martin U, McManus RJ. Diagnosis and management of resistant hypertension. Heart 2017;103:1295–302.). Sen esiintyvyys on 10–30 % väestön ja hoitotavoitteen mukaan vaihdellen, ja tulevaisuudessa se todennäköisesti yleistyy väestön vanhetessa ja hoitotavoitteiden muuttuessa entistä tiukemmiksi (22 Viera AJ. Resistant hypertension. J Am Board Fam Med 2012;25:487–95.). Iän lisäksi sille altistavat muun muassa ylipaino ja munuaistaudit. Hoitoresistenttiin verenpainetautiin voi liittyä jopa kolminkertainen valtimotapahtumien riski verrattuna hoitotavoitteessa olevan verenpainepotilaan riskiin (11 Sheppard JP, Martin U, McManus RJ. Diagnosis and management of resistant hypertension. Heart 2017;103:1295–302.).

Mikäli potilaalla todetaan hoitoresistentti verenpainetauti, lääkärin tulee käydä systemaattisesti läpi syyt, miksi hoitotavoitteeseen ei ole päästy. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota liialliseen alkoholinkäyttöön, liikuntaan, uniapnean oireisiin ja suolansaantiin (22 Viera AJ. Resistant hypertension. J Am Board Fam Med 2012;25:487–95.). Myös sekundaariseen verenpainetautiin viittaavat oireet sekä lakritsin, huumeiden ja anabolisten steroidien käyttö on selvitettävä. Monet yleisesti käytetyt lääkkeet, kuten tulehduskipulääkkeet, ehkäisypillerit, kortikosteroidit, sympatomimeetit, erytropoietiini, siklosporiini ja useat syöpälääkkeet, joko nostavat verenpainetta tai vievät tehon verenpainelääkkeiltä (22 Viera AJ. Resistant hypertension. J Am Board Fam Med 2012;25:487–95.).

Lääkärin tulee käydä systemaattisesti läpi syyt, miksi hoitotavoitteeseen ei ole päästy.

Ennen hoitoresistentin verenpainetaudin diagnoosin asettamista tulee varmistaa, että potilas ei ole "pseudoresistentti". Kliinisen tutkimuksen lisäksi potilaalta tulee valkotakkihypertension poissulkemiseksi mitata verenpaine joko ambulatorisesti tai kotona. Samalla on varmistettava, että potilaan mittaustekniikka on oikea ja että käytössä on validoitu ja tarkka verenpainemittari. Väärin tehtyjen mittausten lisäksi toinen pseudoresistenssin tavallinen syy on huono hoitomyöntyvyys, usein lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi.

Hoitomyöntyvyyttä pystytään parantamaan perustelemalla lääkityksen tarve ja hoitotavoite potilaalle huolellisesti, ottamalla potilas osaksi hoitoketjua verenpaineen kotimittausten avulla ja suosimalla hyvin siedettyjä yhdistelmävalmisteita, joita otetaan kerran päivässä (33 Vrijens B, Antoniou S, Burnier M, de la Sierra A, Volpe M. Current situation of medication adherence in hypertension. Front Pharmacol 2017;8:100.). Hoitomyöntyvyys voidaan varmistaa tarkistamalla lääkeostot tai antamalla lääkkeet valvotusti vastaanotolla. Oikeaoppisten verenpainemittausten ja valvotun lääkkeenoton avulla saadaan hoitotavoitteeseen kolmasosa potilaista, joilla epäillään resistenttiä verenpainetautia (44 Judd E, Calhoun DA. Management of resistant hypertension: do not give up on medication. Nephrol Self Assess Program 2014;13:57–63.).

Vain pienellä osalla hoitoresistenttiin verenpainetautiin on sekundaarinen syy (44 Judd E, Calhoun DA. Management of resistant hypertension: do not give up on medication. Nephrol Self Assess Program 2014;13:57–63.). Mikäli edellä esitettyjen selvittelyjen jälkeen potilaan verenpaine on edelleen koholla, tulee suorittaa myös tarvittavat sekundaarisen verenpainetaudin poissulkututkimukset sekä harkittava lääkityksen tehostamista.

Lue myös

Tällä hetkellä ensisijaisia verenpainelääkkeitä ovat diureetit, kalsiumkanavan salpaajat ja reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Veren­paineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus 22.9.2014. www.kaypahoito.fi). Ennustenäyttö optimaalisesta neljännestä verenpainelääkkeestä puuttuu, mutta spironolaktonin on osoitettu laskevan verenpainetta enemmän kuin bisoprololi tai alfa1-salpaaja doksatsosiini, kun se lisätään neljänneksi verenpainelääkkeeksi (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Veren­paineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus 22.9.2014. www.kaypahoito.fi,66 Williams B, MacDonald TM, Morant S ym; British Hypertension Society’s PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet 2015;386:2059–68.).

Jos hoitotavoitteeseen ei päästä maksimaalisista elämäntapahoidoista ja vähintään viidestä samanaikaisesta verenpainelääkkeestä huolimatta, puhutaan refraktorisesta hypertensiosta. Viimeistään tässä vaiheessa tilanne vaatii erikoissairaanhoidon konsultaatiota ja jopa kokeiluasteella olevien kajoavien hoitojen harkintaa.

Kirjoittajat
Teemu Niiranen
dosentti, sisätautien erikoislääkäri, erikoistutkija
Turun yliopisto, sisätautioppi
THL, Kansanterveysratkaisut
Sidonnaisuudet

Teemu Niiranen: Apurahat (Urmas Pekkalan säätiö), apurahat laitokselle (Emil Aaltosen säätiö, Paavo Nurmen säätiö, Lääketieteen säätiö), tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim).

Kirjallisuutta
1
Sheppard JP, Martin U, McManus RJ. Diagnosis and management of resistant hypertension. Heart 2017;103:1295–302.
2
Viera AJ. Resistant hypertension. J Am Board Fam Med 2012;25:487–95.
3
Vrijens B, Antoniou S, Burnier M, de la Sierra A, Volpe M. Current situation of medication adherence in hypertension. Front Pharmacol 2017;8:100.
4
Judd E, Calhoun DA. Management of resistant hypertension: do not give up on medication. Nephrol Self Assess Program 2014;13:57–63.
5
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Veren­paineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus 22.9.2014. www.kaypahoito.fi
6
Williams B, MacDonald TM, Morant S ym; British Hypertension Society’s PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet 2015;386:2059–68.

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Kun aika on – näin lopetat vastaanoton

Lääkäri ei voi lopettaa vastaanottoaan noin vaan.

Tieteessä
Lääkkeiden riskinjakosopimuksille on selvä tarve

Sairaaloiden ja lääkeyritysten sopimukset ovat yleistyneet Suomessakin.

Ajassa
Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä?

Ei pidä lähteä lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että tehdään virkamiestyötä virka-aikana päiväsaikaan, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen.

Liitossa
Laatupalkinnosta kilpailee kolme finalistia

Yksi finalisteista on Heinola, jossa on kehitetty vanhuspalveluiden lääkäritoimintaa – kuvassa ovat johtava ylilääkäri Kirsi Timonen sekä geriatrian erikoislääkärit Pirjo Peltomäki ja Markus Peltonen.

Tiedepääkirjoitus
Parkinsonin tauti – uraatistako apua?

Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa sekä motoristen että kognitiivisten oireiden etenemistä, kirjoittaa Tua Annanmäki.

Ajassa
Mukana porukassa

– Johtoryhmässä on päässyt tutustumaan työyhteisöön laajemmin, kertoo erikoistuva lääkäri Joel Holmen.