1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Munuaisensiirtolistalle pääsee nyt ilman edeltävää dialyysihoitoa
Tiede­pääkirjoitus 10/2019 vsk 74 s. 583

Munuaisensiirtolistalle pääsee nyt ilman edeltävää dialyysihoitoa

Dialyysihoitoa on Suomessa pitkään pidetty lähes välttämättömänä vaiheena munuaisten vajaatoiminnan loppuvaiheen hoidossa. Vain dialyysihoidossa olevat ovat päässeet siirtolistalle odottamaan munuaissiirrettä kuolleelta luovuttajalta. Monessa maassa siirtoja tehdään kuitenkin pre-emptiivisesti eli ennakoivasti, ilman edeltävää dialyysihoitoa, myös kuolleilta luovuttajilta. Esimerkiksi vuonna 2016 Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa 8 % uremian aktiivihoidon aloittaneista sai munuaissiirteen ilman edeltävää dialyysihoitoa, hieman yli puolet kuolleelta luovuttajalta (11 ERA-EDTA Registry Annual Report 2016. Amsterdam, Alankomaat 2018. https://www.era-edta-reg.org/files/annualreports/pdf/AnnRep2016.pdf).

Nefrologien ja transplantaatiokirurgien yhteinen päätös avasi Suomessa syyskuusta 2018 alkaen potilaalle mahdollisuuden päästä siirtolistalle jo ennen dialyysivaihetta. Edellytyksenä on, että potilaalla on etenevä munuaisten vajaatoiminta ja arvioitu glomerulusten suodatusnopeus on korkeintaan 15 ml/min; muuten kriteerit ovat samat kuin dialyysipotilailla.

Odotusajan lyheneminen vaikuttaisi suotuisasti potilaiden elämään.

Muutoksen ei odoteta johtavan kovin moneen siirtoon ennen dialyysihoidon aloittamista, mutta aika dialyysihoidon varassa todennäköisesti lyhenee, kun potilas ilmoitetaan siirtolistalle varhaisemmassa vaiheessa. Suomen munuaistautirekisterin tietojen mukaan vain 10 % potilaista oli munuaisensiirtolistalla, kun dialyysihoidon aloittamisesta oli kulunut kolme kuukautta (22 Vuosiraportti 2017. Suomen munuaistautirekisteri, Helsinki 2019. https://www.muma.fi/files/4114/Suomen_munuaistautirekisteri_vuosiraportti_2017.pdf). Tämä määrä on pieni siihen nähden, että lähes joka toinen dialyysin aloittanut saa lopulta munuaissiirteen.

Onko munuaisensiirto ilman edeltävää dialyysihoitoa turvallinen? Siirtolistalla olevan pitää tietysti olla tarkassa seurannassa, jotta mahdolliset esteet leikkaukselle havaitaan, mutta loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta ei sinänsä ole este. Tuore tutkimus Ranskassa vuosina 2002–12 tehdyistä munuaisensiirroista (33 Prezelin-Reydit M, Combe C, Harambat J ym. Prolonged dialysis duration is associated with graft failure and mortality after kidney transplantation: results from the French transplant database. Nephrol Dial Transplant, verkossa ensin 22.11.2018. doi: 10.1093/ndt/gfy039) osoitti, että ennakoivan munuaisensiirron jälkeen sekä siirteen menettämisen että kuoleman riski oli pienempi; siirroista 14 % oli tehty ilman edeltävää dialyysihoitoa. Tuloksia pitää tulkita varovaisesti, sillä ennakoivaan munuaisensiirtoon valikoituvat todennäköisesti terveimmät potilaat, vaikkakin tulokset vakioitiin sekoittavien tekijöiden suhteen. Samansuuntaisia tuloksia on kuitenkin raportoitu aiemminkin, ja ennakoivaa munuaisensiirtoa kuolleelta luovuttajalta voidaan pitää turvallisena ja jopa suositeltavana (44 Witczak BJ, Leivestad T, Line PD ym. Experience from an active preemptive kidney transplantation program--809 cases revisited. Transplantation 2009;88:672–7.,55 Jay CL, Washburn K, Dean PG ym. Survival benefit in older patients associated with earlier transplant with high KDPI kidneys. Transplantation 2017;101:867–72.). Suomalaisen tutkimuksen mukaan pitkä, yli vuoden kestävä dialyysijakso ennen munuaisensiirtoa on yhteydessä suurentuneeseen kokonaiskuolleisuuteen ja erityisesti sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen (66 Helanterä I, Salmela K, Kyllönen L, Koskinen P, Grönhagen-Riska C, Finne P. Pretransplant dialysis duration and risk of death after kidney transplantation in the current era. Transplantation 2014;98:458–64.).

Lue myös

Keskimääräinen dialyysiaika ennen munuaisensiirtoa on Suomessa 1,5–2 vuotta. Odotusajan lyheneminen vaikuttaisi suotuisasti potilaiden elämään. Munuaisensiirto johtaa parempaan elämänlaatuun ja on hyvin kustannustehokasta hoitoa verrattuna jatkuvaan dialyysiin (77 Ortiz F, Aronen P, Koskinen PK ym. Health-related quality of life after kidney transplantation: who benefits the most? Transplant Int 2014;27:1143–51.). Lisäksi vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että se parantaa eloonjäämisennustetta verrattuna dialyysihoitoon, joskaan satunnaistettuja tutkimuksia aiheesta ei ole (88 Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL ym. Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadaveric transplant. N Engl J Med 1999;341:1725–30.).

Potilaiden hyväksyminen siirtolistalle ennen dialyysihoidon aloittamista todennäköisesti alussa lisää siirtoa odottavien määrää, mutta munuaissiirteen saaminen tuskin vaikeutuu, sillä samat potilaat tulisivat listalle muutenkin, myöhemmässä vaiheessa. Viime vuosina munuaisensiirtoja on tehty entistä enemmän, noin 240 vuodessa, ja vielä suurempiin lukemiin tähdätään. Keinoja ovat edelleen tehokkaampi aivokuolleiden luovuttajien tunnistaminen ja eläviltä luovuttajilta saatavien siirteiden lisääminen.

Kirjoittajat
Patrik Finne
dosentti, osastonylilääkäri
HUS Vatsakeskus, nefrologia
vastaava lääkäri, Suomen munuaistautirekisteri
Ilkka Helanterä
dosentti, nefrologian erikoislääkäri
HUS Vatsakeskus, elinsiirto- ja maksakirurgia
Marko Lempinen
dosentti, osastonylilääkäri
HUS Vatsakeskus, elinsiirto- ja maksakirurgia
Sidonnaisuudet

Patrik Finne: Luentopalkkiot (Baxter).

Ilkka Helanterä: Konsultointipalkkiot (Aplagon, Astellas), luentopalkkiot

(Astellas, Fresenius, Munuais- ja maksaliitto, Roche, Sandoz), tekijänpalkkiot (Duodecim), matka-, majoitus- ja kongressikulut (Astellas, Chiesi, Novartis).

Marko Lempinen: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
ERA-EDTA Registry Annual Report 2016. Amsterdam, Alankomaat 2018. https://www.era-edta-reg.org/files/annualreports/pdf/AnnRep2016.pdf
2
Vuosiraportti 2017. Suomen munuaistautirekisteri, Helsinki 2019. https://www.muma.fi/files/4114/Suomen_munuaistautirekisteri_vuosiraportti_2017.pdf
3
Prezelin-Reydit M, Combe C, Harambat J ym. Prolonged dialysis duration is associated with graft failure and mortality after kidney transplantation: results from the French transplant database. Nephrol Dial Transplant, verkossa ensin 22.11.2018. doi: 10.1093/ndt/gfy039
4
Witczak BJ, Leivestad T, Line PD ym. Experience from an active preemptive kidney transplantation program--809 cases revisited. Transplantation 2009;88:672–7.
5
Jay CL, Washburn K, Dean PG ym. Survival benefit in older patients associated with earlier transplant with high KDPI kidneys. Transplantation 2017;101:867–72.
6
Helanterä I, Salmela K, Kyllönen L, Koskinen P, Grönhagen-Riska C, Finne P. Pretransplant dialysis duration and risk of death after kidney transplantation in the current era. Transplantation 2014;98:458–64.
7
Ortiz F, Aronen P, Koskinen PK ym. Health-related quality of life after kidney transplantation: who benefits the most? Transplant Int 2014;27:1143–51.
8
Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL ym. Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadaveric transplant. N Engl J Med 1999;341:1725–30.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Aloittelija tarvitsee rauhallisemman työtahdin

Nuoren lääkärin työmäärää ei aina ole suhteutettu siihen, että uutta opittavaa on paljon.

Ajassa
WMA paheksuu Turkin aikeita hajottaa maansa lääkäriliitto

Turkin hallitus väittää näin suojelevansa potilaita ja ammattikuntaa terroristeilta.

Ajassa
LDL-kolesterolin hoitotavoitteet tiukentuvat

Dyslipidemioiden päivitetty Käypä hoito -suositus tiukentaa LDL-kolesterolin hoitotavoitteita.

Tieteessä
Paineluelvytyksestä tulee erittäin harvoin hengenvaarallisia vammoja

Kolmanneksella potilaista todettiin paineluelvytyksen aiheuttama vamma.

Ajassa
Aleksi Reito on Vuoden nuori kliininen tutkija

Lääkärilehden Tilastonurkkaa pitävä dosentti sai Nuorten Lääkärien Yhdistyksen, Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin myöntämän tunnustuksen.