1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Negatiiviset tutkimukset ovat varsin positiivisia
Tiede­pääkirjoitus 23/2016 vsk 71 s. 1659

Negatiiviset tutkimukset ovat varsin positiivisia

Kuvituskuva 1

Päivi Hietanen

lääketieteellinen päätoimittaja

Satunnaistetut faasin III tutkimukset tarjoavat vahvimman näytön hoitokäytäntöjen muuttamiseksi. Loppuun saatettu iso tutkimus on työläs, mutta pitkävaikutteinen: se asettaa hoitostandardin usein vuosikymmeniksi. Siihen kohdistuvien viittausten tahti kasvaa aina kymmeneen vuoteen asti, ja vielä parinkymmenenkin vuoden kuluttua julkaisemisesta sitä siteerataan useita kertoja vuodessa (11 Unger FM, Barlow WE, Ramsey SD, LeBlanc M, Blanke CD, Hershman DL. The scientific impact of positive and negative phase 3 cancer clinical trials. JAMA Oncol, verkossa ensin 10.3.2016. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.64872,22 Huntington SF, Gross CP. Negative studies in cancer research: why the negativity? JAMA Oncol, verkossa ensin 10.3.2016. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.6540).

Tutkimustyön tavoitteena on hoidon kehittäminen, ja kun uusi hoito päihittää käytössä olevan, on tapana sanoa tutkimuksen olevan positiivinen. Negatiivisesta tutkimuksesta puhutaan, kun tutkittava hoito ei osoittaudu vertailuhoitoa tehokkaammaksi ensisijaisen tulostapahtuman kannalta.

Negatiiviset tutkimukset otetaan usein vastaan pettynein tuntein.

Tutkimuksia suunniteltaessa lähtökohtana tulee olla epätietoisuus siitä, mikä hoidoista on paras. Tämä tarkoittaa sitä, että usein uusi ei voi voittaa vanhaa. Jos on vahva ennakkokäsitys jonkin hoidon paremmuudesta, on tutkimusta vaikea toteuttaa (33 Djulbegovic B. The paradox of equipoise: the principle that drives and limits therapeutic discoveries in clinical research. Cancer Control 2009;16:342–7.). Tällaisista huonosti suunnitelluista tutkimuksista on kokemusta – ne ovat resurssien hukkaamista.

Tuoreessa amerikkalaisanalyysissä tarkasteltiin kansallisen syöpätutkimuskonsortiumin (SWOG) julkaisemat satunnaistetut tutkimukset kolmenkymmenen vuoden ajalta. Tutkimuksista 28 % luokiteltiin positiiviseksi, negatiivisia oli 42 %, ja peräti kolmannes lopetettiin kesken hitaan potilaskertymän vuoksi (11 Unger FM, Barlow WE, Ramsey SD, LeBlanc M, Blanke CD, Hershman DL. The scientific impact of positive and negative phase 3 cancer clinical trials. JAMA Oncol, verkossa ensin 10.3.2016. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.64872). Analyysissä keskityttiin erityisesti selvittämään sitä, mikä on negatiivisten tutkimusten vaikuttavuus.

Negatiiviset tutkimukset otetaan usein vastaan pettynein tuntein, sillä uuteen hoitoon liittyy aina paljon odotuksia. Rahoittavat tahot näkevät ne huonoina investointeina. Julkaisuvaikeuksiakin on esiintynyt, joskin tutkimusten ennakkorekisteröinti näyttää korjaavan vinoutumaa.

Lue myös

Negatiiviset tutkimukset tuottavat paljon tärkeää tietoa. Ne osoittavat, mitä uusia hoitoja ei pidä ottaa käyttöön. Ne kartuttavat tietoa systemaattisiin katsauksiin ja vaikuttavat hoito-ohjeisiin. Vaikka tutkittava hoito ei niissä osoittaudu paremmaksi ensisijaisen tulostapahtuman (usein elämän pituuden) kannalta, ne saattavat kertoa, mikä hoito aiheuttaa vähemmän haittoja tai on kustannustehokkaampaa. Ilman negatiivisen tutkimuksen tulosta kaikilta naisilta poistettaisiin edelleen koko rinta syöpäleikkauksessa (44 Fisher B, Anderson S, Bryant J ym. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med 2002;347:1233–41.). Yhdysvalloissa rintasyöpäpotilaiden raskas suuriannossolunsalpaajahoito levisi jo laajaan käyttöön, kunnes satunnaistetut negatiiviset tutkimukset palauttivat kliinikot vaarattomamman hoitokäytännön ruotuun. Tällä tutkimuksella oli paljon suurempi vaikutus potilaiden elämään kuin monella positiivisella hoitokokeella (55 Stadtmauer EA, O’Neill A, Goldstein LJ ym, Philadelphia Bone marrow Transplant Group. Conventional-dose chemotherapy compared with high-dose chemotherapy plus autologous hematopoietic stem-cell transplantation for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2000;342:1069–76.).

Yksi tapa arvioida tutkimusten vaikuttavuutta on laskea niiden saamia viittauksia. Amerikkalaistutkimuksessa positiivisten tutkimusten ensimmäisiä, ns. primaarijulkaisuja siteerattiin merkittävästi enemmän kuin negatiivisten tutkimusten, mutta jos tarkasteltiin koko pottia, viittausten määrässä ei ollut suurtakaan eroa. Jatkotutkimusten merkitys on suuri, sillä lähes puolet viittauksista kertyi niistä. Joissakin tilanteissa negatiivinen tutkimus voi olla jopa käyttökelpoisempi, kun aineistosta voidaan poistaa hoitovaikutus ja analysoida koko joukkoa.

Tulevaisuudessa tutkimukset tuottavat yhä enemmän hyödyllistä tietoa, kun biopankit säilövät prognostisia ja prediktiivisiä biomarkkereita erilaisten hypoteesien testaamiseksi. Laadukkaat loppuun saatetut satunnaistetut hoitokokeet vähentävät kärsimystä ja vaikuttavat pitkään tuloksesta riippumatta.

Kirjoittajat
Päivi Hietanen
lääketieteellinen päätoimittaja
Kirjallisuutta
1
Unger FM, Barlow WE, Ramsey SD, LeBlanc M, Blanke CD, Hershman DL. The scientific impact of positive and negative phase 3 cancer clinical trials. JAMA Oncol, verkossa ensin 10.3.2016. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.64872
2
Huntington SF, Gross CP. Negative studies in cancer research: why the negativity? JAMA Oncol, verkossa ensin 10.3.2016. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.6540
3
Djulbegovic B. The paradox of equipoise: the principle that drives and limits therapeutic discoveries in clinical research. Cancer Control 2009;16:342–7.
4
Fisher B, Anderson S, Bryant J ym. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med 2002;347:1233–41.
5
Stadtmauer EA, O’Neill A, Goldstein LJ ym, Philadelphia Bone marrow Transplant Group. Conventional-dose chemotherapy compared with high-dose chemotherapy plus autologous hematopoietic stem-cell transplantation for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2000;342:1069–76.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.

Ajassa
Hakijamäärät lääkiksiin kasvoivat

Helsingin yliopistoon pääsi pienin osuus ensisijaisista hakijoista.

Ajassa
Koronavirus aiheutti ammattitaudin 26 työntekijälle

Lähes kaikki tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä.

Ajassa
Terveyden edistämisen määrärahan haku alkoi

Tavoitteena on vähentää koronakriisin negatiivisia vaikutuksia.

Ajassa
Koronasovelluksen koekäyttö alkaa

Varsinainen käyttö alkaa syyskuussa.

Tieteessä
Oireisesta aikuisesta koronaviruksen jatkotartuntoja kouluympäristössä

THL selvitti kahdessa helsinkiläisessä koulussa todetun koronatartunnan altistukset ja jatkotartunnat.