1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Nuoret aikuiset tarvitsevat tukea tupakoinnin lopettamiseen
Tiede­pääkirjoitus 39/2016 vsk 71 s. 2395

Nuoret aikuiset tarvitsevat tukea tupakoinnin lopettamiseen

Kyselytutkimuksissa on raportoitu aikuistuvien suomalaisnuorten tupakan kulutuksen olevan vähenemässä (11 Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö -1977–2015. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 31/2015.,22 Helldán A, Helakorpi S. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 6/2015.). Toisaalta varusmieskyselytutkimuksissa vuosina 2008–2009 ja 2011 (33 Tuisku A. Tobacco and health. A study of young adults in northern Finland. Acta Universitas Ouluensis 2016.,44 Tanner T. Healthy young adults’ oral health and associated factors: cross-sectional epidemiological study. Acta Universitas Ouluensis 2015.) peräti 39–46 % varusmiehistä kertoi tupakoivansa päivittäin. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on siis edelleen osa monen nuoren aikuisen arkielämää.

Usein ajatellaan virheellisesti, että nuorille aikuisille ei vielä ole kehittynyt voimakasta riippuvuutta savukkeisiin ja että tupakasta vieroittuminen olisi heille helpompaa kuin vanhemmille tupakoitsijoille. Tämä käsitys saattaa johtaa siihen, että nuoret aikuiset jäävät vaille kunnollista vieroitustukea. Suurelle osalle on kuitenkin jo kehittynyt merkittävä nikotiiniriippuvuus. Moni heistä on toistuvasti pyrkinyt eroon tupakasta siinä onnistumatta (33 Tuisku A. Tobacco and health. A study of young adults in northern Finland. Acta Universitas Ouluensis 2016.). Motivaatiota uuteen tupakoinnin lopetusyritykseen usein on (33 Tuisku A. Tobacco and health. A study of young adults in northern Finland. Acta Universitas Ouluensis 2016.), mutta oman lopetuspäätöksensä tueksi he tarvitsevat kunnollista vieroitustukea.

Sähkösavukkeiden käytön yleistyminen ei näytä vähentävän savukkeiden kulutusta.

Lue myös

Pelkästään savukkeiden käyttöä arvioimalla ei aina saa kokonaiskuvaa nuoren aikuisen tupakkatuotteiden käytöstä tai hänen nikotiiniriippuvuudestaan. Yhä useampi nuori aikuinen käyttää nuuskaa (11 Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö -1977–2015. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 31/2015.). Sitä käytetään usein yhdessä savukkeiden kanssa, ja vain harva nuori aikuinen lopettaa tupakoinnin aloitettuaan nuuskan käytön (33 Tuisku A. Tobacco and health. A study of young adults in northern Finland. Acta Universitas Ouluensis 2016.). Myös sähkösavukkeita käyttävät ovat usein tupakoitsijoita (55 Grana R, Benowitz N, Glantz SA. E-cigarettes: A scientific review. Circulation 2014;129:1972–86.). Vaikka osa sähkösavukkeita käyttävistä uskoo pystyvänsä lopettamaan tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla, ei sähkösavukkeiden käytön yleistyminen näytä vähentävän savukkeiden kulutusta – pikemminkin päinvastoin (66 Goniewicz ML, Gawron M, Nadolska J, Balwicki L, Sobczak A. Rise in electronic cigarette use among adolescents in Poland. J Adolesc Health 2014;55:713–5.). Voikin olla, että eri nikotiinivalmisteita samanaikaisesti käyttävät ovat vahvemmin nikotiiniriippuvaisia (77 Post A, Gilljam H, Rosendahl I, Bremberg S, Galanti MR. Symptoms of nicotine dependence in a cohort of Swedish youths: a comparison between smokers, smokeless tobacco users and dual tobacco users. Addiction 2010;105:740–6.,88 Lee YO, Hebert CJ, Nonnemaker JM, Kim AE. Youth tobacco product use in the United States. Pediatrics 2015;135:409–15.) ja nikotiinista vieroittuminen on heille entistä haastavampaa. Miten heitä tulisi ohjata irti nikotiiniriippuvuudesta?

Meillä ei ole kattavaa näyttöä tehokkaasta nuuskasta ja sähkösavukkeista vieroituksesta, mutta myös nuorten aikuisten tupakoinnista vieroitusta on tutkittu verrattain vähän. Käytännön työssä lienee järkevää ottaa käyttöön kaikki vieroituskeinot, jotka ovat keski-ikäisillä tupakoitsijoilla tehokkaaksi todettuja hoitomuotoja, mutta nuorten aikuisten yksilölliset tarpeet ja mieltymykset huomioon ottaen.

Jokaiselle nikotiiniriippuvaiselle tupakoinnin lopetukseen motivoituneelle nuorelle aikuiselle tulisi tarjota vieroitusoireiden lääkehoitoa, mutta se ei aina yksin riitä. Yksilöllisen tai ryhmissä annettavan terapiamuotoisen hoidon saatavuuden lisääminen ja käyttö lääkehoidon rinnalla voisi auttaa osaa saavuttamaan pitkäaikaisia tuloksia. Kuitenkin jo lyhyt nuoren aikuisen omaa lopetuspäätöstä tukeva haastattelu voi edistää hänen savuttomuuttaan. Tärkeintä lieneekin kiinnostunut ote nuoren aikuisen tupakasta vieroitukseen nikotiiniriippuvuuden astetta vähättelemättä.

Auttamalla nuoria aikuisia irti tupakasta pääsemme paitsi lähemmäs tavoitetta savuttomasta yhteiskunnasta, ja samalla vähennämme tupakointiin liittyvää sairastavuutta tulevaisuudessa.

Kirjoittajat
Anna Tuisku
LT, sisätauteihin erikoistuva lääkäri
Satakunnan keskussairaala
anna.tuisku@satshp.fi
Merita Kouri
tutkimushoitaja
Lapin keskussairaala
merita.kouri@lshp.fi
Pentti Nieminen
FT, dosentti, yliopistonlehtori
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
pentti.nieminen@oulu.fi
Tuula Toljamo
LT, keuhkosairausopin dosentti, ylilääkäri
Lapin keskussairaala, tuula.toljamo@lshp.fi
Kirjallisuutta
1
Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö -1977–2015. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 31/2015.
2
Helldán A, Helakorpi S. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 6/2015.
3
Tuisku A. Tobacco and health. A study of young adults in northern Finland. Acta Universitas Ouluensis 2016.
4
Tanner T. Healthy young adults’ oral health and associated factors: cross-sectional epidemiological study. Acta Universitas Ouluensis 2015.
5
Grana R, Benowitz N, Glantz SA. E-cigarettes: A scientific review. Circulation 2014;129:1972–86.
6
Goniewicz ML, Gawron M, Nadolska J, Balwicki L, Sobczak A. Rise in electronic cigarette use among adolescents in Poland. J Adolesc Health 2014;55:713–5.
7
Post A, Gilljam H, Rosendahl I, Bremberg S, Galanti MR. Symptoms of nicotine dependence in a cohort of Swedish youths: a comparison between smokers, smokeless tobacco users and dual tobacco users. Addiction 2010;105:740–6.
8
Lee YO, Hebert CJ, Nonnemaker JM, Kim AE. Youth tobacco product use in the United States. Pediatrics 2015;135:409–15.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.