1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Parkinsonin tauti – uraatistako apua?
Tiede­pääkirjoitus 49/2019 vsk 74 s. 2839

Parkinsonin tauti – uraatistako apua?

Kuvituskuva 1

Tua Annanmäki

LL, neurologian erikoislääkäri

HUS Neurokeskus,

Jorvin sairaala

Vaikka Parkinsonin tauti kuvattiin jo yli 200 vuotta sitten, sen etiologia on edelleen tuntematon ja hoito vain oireenmukaista. Lukuisia sairastumisriskiin vaikuttavia perinnöllisiä ja ympäristötekijöitä on kuitenkin tunnistettu. Erityistä mielenkiintoa on herättänyt uraatin osuus taudin patogeneesissä.

Ensimmäinen havainto korkean uraattitason Parkinsonin taudin riskiä vähentävästä vaikutuksesta tehtiin Honolulu Heart -tutkimuksen yhteydessä vuonna 1996. Suojavaikutus on sittemmin osoitettu myös laajassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa (11 de Lau LM, Koudstaal PJ, Hofman A. Serum uric acid levels and the risk of Parkinson’s disease. Ann Neurol 2005;58:797–800.).

Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa oireiden etenemistä.

Suomalaisessa tutkimuksessa Parkinson-potilailla havaittiin matalampia seerumin uraattiarvoja kuin verrokeilla (22 Annanmäki T, Muuronen A, Murros K. Low plasma uric acid level in Parkinson’s disease. Mov Disord 2007;15:1133–7.). Taudin varhaisvaiheessa seerumin ja selkäydinnesteen korkean uraattitason on lisäksi havaittu korreloivan motoristen oireiden hitaampaan etenemiseen ja dopaminergisten hermosolujen katoon (33 Schwarzschild MA, Schwid SR, Marek K. Serum urate as a predictor of clinical and radiographic progression in parkinson disease. Arch Neurol 2008;65:716–23.).

Seerumin suurentuneen uraattipitoisuuden on havaittu yhdistyvän kognition heikkenemiseen laajassa hollantilaisessa väestötutkimuksessa. Sen mukaan yhteys selittyy uraatin haitallisilla verisuonivaikutuksilla (44 Euser SM, Hofman A, Westendorp RG, Breteler MM. Serum uric acid and cognitive function and dementia. Brain 2009;132:377–82.). Toisaalta henkilöillä, joilla ei ole vaskulaarisia riskitekijöitä, uraatti näyttää suojaavan kognitiota. Parkinson-potilailla tehtyjen tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että myös kognitiiviset kyvyt säilyvät paremmin niillä, joilla on korkea seerumin uraattitaso (55 Annanmaki T, Pessala A, Hokkanen L, Murros K. Uric acid associates with cognition in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2008;14:576–8.,66 Pellecchia MT, Savastano R, Moccia K. Lower serum uric acid is associated with mild cognitive impairment in early Parkinson’s disease; a 4-year follow-up study. J.Neural Transm 2016;123:1399–402.).

Miten aiemmin vaskulaarisena riskitekijänä ja kihdin aiheuttajana tunnettu uraatti suojaa Parkinsonin taudilta? Uraattia ei ole elimistössä sattumalta, vaan se on ihmiselle ominainen antioksidantti, jolla on muun muassa keskeinen rooli aivojen gliasolujen antioksidanttituotannon säätelyssä (77 Bakshi R, Zhang H, Logan R. Neuroprotective effects of urate are mediated by augmenting astrocytic glutathione synthesis and release. Neurobiol Dis 2015;82:574–9.). Vaskulaaristen riskitekijöiden yhteydessä uraatin vaikutus näyttää paradoksaalisesti kääntyvän oksidatiivista stressiä lisääväksi.

Parkinsonin tautiin on jo kauan etsitty taudinkulkuun vaikuttavaa lääkettä. Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa sekä motoristen että kognitiivisten oireiden etenemistä.

Lue myös

Uraatin esiastetta inosiinia onkin kokeiltu pienelle potilasjoukolle faasin II tutkimuksessa, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli arvioida valmisteen turvallisuutta. Potilaiden seerumin uraatin oli oltava viitearvon alarajoilla eikä heillä saanut olla vaskulaarisia riskitekijöitä. Kahden vuoden aikana merkittäviä kardiovaskulaarisia tapahtumia ei ilmaantunut ja seerumin uraattitaso nousi odotetusti (88 Schwarzschild MA, Ascherio A, Beal MF ym. Inosine to increase serum and cerebrospinal fluid urate in Parkinson disease: A randomized clinical trial. JAMA Neurol 2014;71:141–50.). Taudinkulkua muokkaavan vaikutuksen osoittamiseksi on käynnistetty laajempi faasin III tutkimus.

Vaikka inosiini osoittautuisikin tehokkaaksi lääkkeeksi, vaskulaaristen tapahtumien riskin lisääntyminen rajaa osan potilaista hoidon ulkopuolelle. Parkinsonin taudin monimutkainen neuropatogeneesi huomioiden on myös epätodennäköistä, että taudin etenemiseen saataisiin merkittävää muutosta vaikuttamalla vain yhteen patofysiologiseen mekanismiin.

Erityistä odotusarvoa liittyy muihinkin kehitteillä oleviin hoitoihin, kuten alfasynukleiinirokotteeseen ja aivokammioihin annettavaan hermokasvutekijään. Lisäksi jo markkinoilla olevien lääkkeiden, kuten isradipiinin ja simvastatiinin, tehoa Parkinsonin taudissa tutkitaan. Isradipiinin vaikutus perustuu hermosolujen vaurioitumista kiihdyttävien kalsiumkanavien estoon ja statiinien antioksidantti- ja anti-inflammatoriseen vaikutukseen.

Tulevaisuudessa Parkinsonin taudin etenemistä saatetaankin ehkäistä useilla lääkeyhdistelmillä. Oireenmukaisten hoitojen tarve taudinkulkuun vaikuttavien lääkkeiden ohella ei todennäköisesti kuitenkaan poistu.

Kirjoittajat
Tua Annanmäki
LL, neurologian erikoislääkäri
HUS Neurokeskus,
Jorvin sairaala
Sidonnaisuudet

Tua Annanmäki: Luentopalkkiot (Orion Pharma, Sanofi-Genzyme).

Kirjallisuutta
1
de Lau LM, Koudstaal PJ, Hofman A. Serum uric acid levels and the risk of Parkinson’s disease. Ann Neurol 2005;58:797–800.
2
Annanmäki T, Muuronen A, Murros K. Low plasma uric acid level in Parkinson’s disease. Mov Disord 2007;15:1133–7.
3
Schwarzschild MA, Schwid SR, Marek K. Serum urate as a predictor of clinical and radiographic progression in parkinson disease. Arch Neurol 2008;65:716–23.
4
Euser SM, Hofman A, Westendorp RG, Breteler MM. Serum uric acid and cognitive function and dementia. Brain 2009;132:377–82.
5
Annanmaki T, Pessala A, Hokkanen L, Murros K. Uric acid associates with cognition in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2008;14:576–8.
6
Pellecchia MT, Savastano R, Moccia K. Lower serum uric acid is associated with mild cognitive impairment in early Parkinson’s disease; a 4-year follow-up study. J.Neural Transm 2016;123:1399–402.
7
Bakshi R, Zhang H, Logan R. Neuroprotective effects of urate are mediated by augmenting astrocytic glutathione synthesis and release. Neurobiol Dis 2015;82:574–9.
8
Schwarzschild MA, Ascherio A, Beal MF ym. Inosine to increase serum and cerebrospinal fluid urate in Parkinson disease: A randomized clinical trial. JAMA Neurol 2014;71:141–50.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona tyhjensi luentosalit

Periaatteessa kaikki on muuttunut, kertoo Lauri Salaja.

Ajassa
”Vastaamon tietomurto on herätys terveydenhuollolle”

Terveydenhuollon tietoturvaa pitää jatkuvasti arvioida, sanoo Lääkäriliiton terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Ajassa
Lääkärilehti voi myöhästyä

Lääkärilehden postitus myöhästyi keskiviikkona.

Kolumni
Osaamattomuuden ylistys

Kukaan ei osaa, eikä voi osata kaikkea, kirjoittaa Miila Halonen.

Pääkirjoitus
Kollegiaalisuus ulottuu myös verkkoon

Kollegiaalisuusohjeet velvoittavat meitä käyttäytymään toisiamme kohtaan asiallisesti, kirjoittaa Jan Schugk.

Ajassa
Viikko täyttyi etäluennoista ja kloonauksesta

Lääkärilehti seuraa Ronja Vaaraman ­lääketieteen opintoja.